بیوگرافی

بسيجي ، مسئول سياسي گردان عاشورا كه خانواده ايشان دو شهيد گرانقدر (شهيدان اسفنديار و حبيب اله
كرد عليوند ) تقديم اسلام و انقلاب نموده است .

نویسنده، محقق و مدرس دانشگاه

عناوين علمي و دوره هاي آموزشي طي شده1 گواهينامه بهبود مديريت الزامي
2 گواهينامه آموزش شغلي كارشناسان
3 گواهينامه آموزش روشها و فنون تدريس براي ارائه تدريس
4 گواهينامه گزرارشهاي پژوهشي
5 گواهينامه آموزش مهارتهاي هفتگانه كاركنان دولت
6 گواهینامه کنفرانس بین المللی مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها
7 گواهینامه بین المللی مدیریت فرآیندهای سازمانی و کارگاه آموزشی
8 گواهینامه بحران مدیریت و مدیریت بحران
9 گواهینامه مديريت مشارکتی
10 گواهینامه مديريت عملکرد
11 گواهینامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای سازمان
12 گواهینامه همایش ملی نظام پیشنهادها
13 گواهینامه استراتژی سرمایه گذاری در دوران رکود اقتصادی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
14 گواهینامه دوره آموزشی مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها
15 گواهینامه کنفرانس بین المللی مدیریت فرایندهای سازمانی
16 گواهینامه برنامه های آموزشی مالیه شهرداری ، مشارکت و راهکارهای شهرداری تهران
17 گواهینامه نظام پیشنهادها در سازمان های دولتی و مؤسسات خدماتی
18 مدرك دوره آموزشي توجيهي
19 مدرک دوره آموزشی اصول بازاریابی
20 مدرک دوره آموزشی حسابداری مقدماتی
21 مدرك دوره آموزشي اينترنت
22 مدرك دوره آموزشي کامپیوتر
23 مدرك دوره آموزشي visioual basic
24 مدرك دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي
25 مدرك دوره آموزشي AutoCAD
26 مدرك دوره آموزشي CATIA
27 مدرس دانشگاه علمی و کاربردی
28 مدرس مرکز آموزش عالی تعاون
29 مدرس دانشگاه تعاون
30 مدرس دانشگاه پیام نور کرج
31 مدرس مراکز علمی خصوصی
32 مدرس دانشگاه پیام نور واحد غرب تهران

سوابق مديريتي ، اجرايي و اداري 1 مدير اداره تعاون پل دختر استان لرستان
2 مشاور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 21 شهرداری تهران
3 مسئول بازرسي و رسيدگي به شكايات تعاون لرستان
4 مسئول اداره کار آفرینی استان لرستان
۵ عضو هیات نظارت استان بر انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی
۶رئيس اداري و مالي طرح بروز آوري آمار و اطلاعات استان لرستان
۷ عضو هیات بازرسی استان ، انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی
۸ مسئول بنياد توسعه كارآفريني و تعاون استان لرستان
۹ عضو هیات نظارت استان ، بر انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی
۱۰ مسئول امور سياسي بسيج حضرت آيه اله خامنه اي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي لرستان
1۱ عضو هیات بازرسی استان ، بر انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران
1۲ معاون شهردار ناحيه سه منطقه هفت شهرداري تهران
1۳ رئيس اداره آزمون اداره كل ارزشيابي و كارگزيني مديران شهرداري تهران
۱۴ بازرس ویژه هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی
1۵ مدير اجرايي نظام پيشنهادها شهرداري تهران
1۶ مدیر پشتیبانی نظام پیشنهادها شهرداری تهران
1۷ عضو و كارشناس ارشد انجمن مشاوران مديريت خبره ايران
۱۸ عضو کارگروه تخصصی نظام پیشنهادهای شهرداری تهران
۱۹ تقدير نامه از طرف جناب آقاي دكتر قاليباف شهردار محترم تهران
۲۰  تقدير نامه از طرف مدير عامل محترم صندوق تعاون كشور
2۱ تقدير نامه از طرف معاونت محترم پشتيباني و امور مجلس وزارت تعاون
2۲ تقدير نامه از طرف رياست محترم سازمان كار و امور اجتماعي
2۳ تقدير نامه از طرف مدير كل محترم تعاون استان لرستان
۲۴ تقديرنامه از طرف مشاور محترم معاونت مالي و اداري شهرداري تهران
۲۵ تقدير نامه از طرف شوراي شهر و شوراياريها
۲۶ تقدير نامه از طرف معاون محترم استاندار و فرماندار محترم تهران
۲۷ تقدیرنامه ارائه سخنرانی علمی در اولین همایش ملی نظام پیشنهادها توسط دبیر علمی و دبیراجرایی همایش وزارت کشور
۲۸ تقدیرنامه نظام پیشنهادها در سازمان های دولتی و مؤسسات خدماتی
۲۹ تقدیرنامه ارائه سخنرانی علمی در دومین همایش ملی نظام پیشنهادها توسط دبیر علمی و دبیراجرایی همایش وزارت کشور

آثار علمی و فرهنگی (مقالات طرحها و تحقیقات )1 مقاله ضرورت تدوين برنامه ريزي استراتژيك
2 مقاله شوراي اسلامي وحركت به سمت توسعه پايدارشهري مبتني برظرفيتهاي اقتصادي اجتماعي وفرهنگي شهر
3 ارائه طرح احداث شهرك صنعتي و دامپروري در سطح استان و مشابه آن در سطح كشور
4 ارائه راهكارهايي مناسب و اساسي جهت تسريع در برنامه هاي ضروري شهرداري ها
5 مقاله تعاون حافظ مقام انسان در برابر پول و سرمايه در نشريات
6 ضرورت بازنگری در مدیریت بحران زلزله درایران
7 مقاله نقش دهياري ها در توسعه روستاها
8 ارائه طرح بررسي چالشهاي پيشروي مديريت در سطح كشور
9 ارائه برنامه هاي كلي جهت ارتقاء ودرآمد مالي براي شهرداري ها
10 ارائه مقاله كارآفريني و اشتغال
11 ارائه تحقيق بررسي تاثير سبكهاي مديريتي بر كارايي كاركنان شهرداري تهران
12 ارائه تحقيق بررسي چارت ناحيه محوري شهرداري
13 نقش اقتصاد در برنامه ريزي منابع انساني
14 مقاله استفاده مطلوب از منابع و نيروي انساني در برنامه ريزي توسعه اقتصادي كشور
15 تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان شهرداری تهران
16 نقش مسائل اجتماعی و سیاسی درتصمیم گیری مدیران
17 تعاون تأمین کننده عدالت و گره گشای مسائل اقتصادی
18 مدیریت تغییر
19 مدیریت مشارکتی
20 ترجمه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان خانه های بهداشت و تغذیه واقع در غرب ویسکانزین مرکزی
21 ترجمه سبک رهبری مدیران مدرسه و نحوه عملکرد شغلی مدرسین در دبیرستان های ایالت اوندو نیجریه
22 بهره وری در شهرنشینی با رویکرد بهره وری در شهرتهران
23 بررسی سیاست های محله ای توسعه اجتماعی در شهرداری تهران
24 ارتباط متقابل توسعه ، مهاجرت و شهرنشینی در ایران
25 مدیریت بحران سازمانی
26 سلامت اداری حاصل از تعامل سازمان یادگیرنده و بهره وری
27 مدیریت مشارکتی و جایگاه مشارکت در اثر بخشی آن
28 راهکار های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
29 بررسی خلاقیت و نوآوری در سازمانهای تعاونی
30 مدیریت مشارکتی و جایگاه نظام پیشنهادات در اثر بخشی آن
31. نقش رهبری اسلامی در مدیریت بحران ها
32. عدالت سازمانی و عدالت در اسلام
33. اهمیت هدایت و رهبری در اسلام
34. بررسی نقش و تاثیر مدیر موفق و توانمند در سازمان
35. جایگاه برنامه ریزی در مدیریت اسلامی از منظر آیات و روایات
36. نقش مدیریت و نیروی انسانی در تحول سازمانی
37. ترجمه مقاله بودجه بندی به صورت ایده ال در ایالات متحده
38. نقش ولایت فقیه در حکومت اسلامی
39. بررسی احساس امنیت زنان در فضای شهری تهران
40. بررسی عوامل موثر برفساد اداری
41. توانایی مدیران در مدیریت محدودیت ها
42. مدیریت در دین اسلام و سایر ادیان
43. فساد مالی و اداری در ایران و راهکارهای مبارزه با آن
44. شهر ، شهر سازی و توسعه
45. مفهوم مدیریت اسلامی و موانع و مشکلات فرا روی مدیریت اسلامی درجامعه ایران
46. بررسی عوامل و راهکارهای تورم و رابطه آن با فقر و توسعه نیافتگی
47. شناخت مسائل و آسیب های اجتماعی خانواده ها ی زنان خود سرپرست و ارائه راهکارهای کاهش آسیب.
48. مدیریت نوآوری در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی کشور
49. تفاوت مدیریت در اسلام و سایر ادیان
50. بررسی تاثیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها بر خلاقیت و نوآوری در سازمان
51. مصاحبه هاي مختلف با جرايد كثير الانتشار در خصوص مديريت، توسعه و رشد اقتصادي و برنامه ريزي و چاپ مقالات متعدد در نشريات


مطالب مشابه :


هدف و فوايد مشاركت :

نظام پیشنهادهای دانشگاه علوم پزشکی عناوین پیشنهادهای رسیده در سال های 89 نقشه تهران.
بیوگرافی

11 گواهینامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شهرداری تهران 17 گواهینامه نظام
فرم نظام پیشنهادات کارکنان آموزش وپرورش

آموزش ادب و علوم اجتماعی راهنمایی نکا - فرم نظام پیشنهادات کارکنان آموزش وپرورش - مطالب
نظام پیشنهادات ، چالشها و راهکارها

نظام پیشنهادات بررسی های کارشناسی پیشنهادهای واصله / کمبود پاداشهای نشر ديبا ، تهران
بررسي وضعيت نظام پيشنهادات و بهبود مستمر در صندوق تامين اجتماعي

در اداره کل تهران بزرگ و - برگزاری جلسات و کلاسهای آموزشی برای دبیران نظام پیشنهادهای
انتصاب

نظام پیشنهادهای بانک به موجب حکم صادره از سوی مدیریت محترم امور مناطق تهران .
تاریخچه تأسیس شعبه احمدقصیر(بخارست)

نظام پیشنهادهای شمسی،با حضور اعضای محترم هیأت مدیره بانک سپه،مدیران ارشد مناطق تهران
آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی

آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی منتظر نظرات و پیشنهادهای شما نظام مهندسي استان تهران
استقرار سيستم نظام پيشنهادات راهكاري براي تحول در سازمانهاي صنعتي

استقرار سيستم نظام پيشنهادات صنايع دانشگاه تهران. پیشنهادهای لازم بر اساس
نشست خداحافظی نمایندگان ICN و WHO با مسئولان و هیئت علمی پرستاری ایران

پایگاه تخصصی دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) تهران
برچسب :