چهره شناسی و گرایش جنسی افراد!

چهره شناسي و گرايش جنسي افراد ابراز علاقه افراد به جنس مخالف براي پيام رساني جهت ازدواج ٬ دوستي ٬ عشق و... عميقآ به نوع کارکتر و خصوصيات شخصي افراد وابسته است. مجلس جشني را در نظر بـــگيريد که در آن قريب به هزار زن و مرد وجود دارد و همه به نوعي در اين شادي سهيم هستند حــــــال براي هر شخصي که فرد مخاطب خود را پيدا و يا انتخاب مي نمايد. تفاوتهاي بارزي جهت انتقال پيامهاي عاشقانه نسبت به فرد ديگر وجود دارد زنان و دختران در اينگونه مجالس شيوه هاي فـوق العاده پنهاني را براي عشوه گري و دلربايي در اختيار دارند . بر عکس٬مردان براي جلب نظر خـــــانمها تمامي شيوه ها و غرايز به تور انداختن را آشکارا به اجرا در مي آورند. مردان با خنده هاي بسيار بلند و صحبتهاي واضح و تکانهاي زياد سر و دست و بعضي اوقـات جدا شدن از جمع و در قسمتي از سالن تنها شدن و آشکارا شدن و يا سيگار کشيدنهاي متفــکرانه و يا محکمتر از ديگران کف زدن و... امثال اينها به هر طريق ممکن خود را آشکار و منفرد ميسازند - زنان٬بسيار ارام و پنهان و در لابلاي جمعيت مردان را ورنداز مي کنند چنانچه کسي مدنظر آنان قرار گيرد و تمايل به او پيدا نمايند در اين صورت يک نگاه آرام و آشکار به او خواهند نمود و سپس به نقطه ديگري خيره مي شوند تا چنانچه فرد مورد نظر شان متوجه نشد و يا علاقه اي نشـــان نداد لطمه اي به غرورشان وارد نشود در صورتيکه باصطلاح دوزاري طرف افتاد و متوجه خانم شـد و تمايلي ايراز نمود در اين شرايط خانم نگاه ديگري همراه با مکث و تامل ابراز خواهد کرد و چــون در اين شرايط هردو روي هم کليد کرده اند اداي خانم ها آغاز شده و وارد مرحله عـــــشوه گري و دلربايي مي شوند خندههاي ملايم ٬ مرتبآ با لباس خود ور رفتن و در گوشه اي براي جلوه گـري بهتر نمايان شدن ٬ چرخش زبان بدور لبها ٬ و امثال اين حرکات تمامآ براي ابراز تمايل بوده و جزء اميال نفساني افراد منظور مي گردد. در علم چهره شناسي ٬ بعضي خصوصيات و نمادهاي چهره بوضوح گرايش افراد را به اين مقوله آشکار مي سازد بعنوان مثال؛ - زناني که چشمان درشتي دارند اغلب از ابراز عشوه گري و دلربايي پرهيز کرده و با نــگاههاي خيره خود به زمين يا يک نقطه خاص ٬ اطمينان دارند که همين درشتي چشمها ٬ بــنيان آقايان را از جا خواهد کند. - زناني که نوک بيني شان متمايل به پايين است استاد مسلم هنر عشوه گري و دلربايي اند. - زناني که گوشه چشمانشانم به طرف بالا است زمينه قوي عشوه گري و طنازي را دارند. - به طور کلي ضخيم بودن ابروي راست نسبت به چپ نشانه بي تفاوتي اين افراد نسبت به دلربايي و طنازي طرف مقابل است. - مرداني که فرم ابروهايشان با هم فرق دارد و يکي بالاتر از ديگري قرار دارد بسيار خجالتي و متواضع هستند نگاه کردن آنان به چهره زنان حتي براي امر ازدواج برايشان کار دشواري است. - مردان با چشمان سبز يا آبي بشدت تمايل جنسي داشته و هنر آنرا نيز دارند و در مــعاشقه هيچ چيز کم نمي آورند - وجود خطوط ريز زير پلک پاييني چشم ٬ نشانگر تمايل شديد و آمادگي فرد براي دلربايــــي و معاشقه است اين افراد خود اساسآ جذابيت خاصي داشته و چندان نيازي به سعي و تـــلاش ندارند مردان طاس و يا نسبتآ طاس ٬ مرداني با سينه هاي پرمو ٬ مرداني با پيشاني M شکل ٬مرداني با لبان تيره از اشتهاي زياد جنسي برخوردارند. - دهان کوچک يعني طغيان و فواران يکباره و سريع شهوت. - ابرو کماني ها قدرت شهواني بالايي دارند. و...... مـنبع : کتاب فراسوي چهره ها نوشته : دکتر محمود انوشه چهره شناسی با قیافه شناسی متفاوت است. چهره شناسی یعنی اینکه از روی شکل اعضای صورت به خصوصیات افراد پی بردن و قیافه شناسی یعنی از روی رفتار فرد در موقعیت خاص به خصوصیات او آگاه شدن. کسی که شل دست می دهد و هنگام دست دادن توجهش به اطراف است بدبین و مردد است و قابل اعتماد نیست. کسی که محکم دست می دهد به خاطر صمیمی بودن نیست بلکه او مشکل دارد و کسی که در این بین دست را کمی می فشارد و به چشمها خیره می شود و سر تکان می دهد قابل اعتماد و شخصی مثبت است. پیشانی بلند نشانه هوش و ذکاوت و توانایی های فکری است. دماغ بزرگ نشانه محبت است. چانه استخوانی نشانه حساسیت و زود رنجی و چانه گرد نشانه پشتکار و اراده است. فرو رفتگی که در بعضی از افراد در چانه شان دیده می شود نشاندهنده توانایی جذب جنس مخالف است.

منبع:گیگا پارس


مطالب مشابه :


دانلود قسمت 18 از فصل 5 سریال ومپایر دایریز

·٠• ♥ مـلکـه اسپیــنوی ♥ •٠ - دانلود قسمت 18 از فصل 5 سریال ومپایر دایریز -
دانلود قسمت 11 از فصل 5 سریال ومپایر دایریز

·٠• ♥ مـلکـه اسپیــنوی ♥ •٠ - دانلود قسمت 11 از فصل 5 سریال ومپایر دایریز -
.دانلود فصل دوم سریال خاطرات یک خون آشام

.دانلود قسمت 6 از فصل 5 سریال ومپایر دایریز. دانلود قسمت 5 از فصل 5 سریال ومپایر
منشاء حیات چیست؟

.دانلود قسمت 6 از فصل 5 سریال ومپایر دایریز. دانلود قسمت 5 از فصل 5 سریال ومپایر
عکسهای زیباییهای فصل بهار

.دانلود قسمت 6 از فصل 5 سریال ومپایر دایریز. دانلود قسمت 5 از فصل 5 سریال ومپایر
آموزش بافت گلیم زیبا با کاموا ؛ عکس

.دانلود قسمت 6 از فصل 5 سریال ومپایر دایریز. دانلود قسمت 5 از فصل 5 سریال ومپایر
رمضان نامی از نامهای خدا

.دانلود قسمت 6 از فصل 5 سریال ومپایر دایریز. دانلود قسمت 5 از فصل 5 سریال ومپایر
چهره شناسی و گرایش جنسی افراد!

.دانلود قسمت 6 از فصل 5 سریال ومپایر دایریز. دانلود قسمت 5 از فصل 5 سریال ومپایر
فیلم سینمایی “آینه‌های روبه‌رو”، فراتر از یک فیلم

.دانلود قسمت 6 از فصل 5 سریال ومپایر دایریز. دانلود قسمت 5 از فصل 5 سریال ومپایر
برچسب :