مجموعه سؤالات امتحانی

 

Question1.jpgمجموعه سوالات امتحاني کتاب پيام هاي آسمان پايه اول متوسطه (هفتم)
 درس اول درس دوم درس سوم درس چهارم

 درس پنجم

pdf1.jpgpdf1.jpgpdf1.jpgpdf1.jpgpdf1.jpg

http://dini-dept.talif.sch.ir/

 


مطالب مشابه :


طرح 3+3+6

آموزش دوره متوسطه اول ناحیه یک اهواز آموزش وپرورش ناحیه یک سه شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۰
تعیین محتوا در موارد درسی

آموزش دوره متوسطه اول ناحیه یک اهواز اداره کل آموزش وپرورش مي شود .اين سه عنصر محتوا
کتاب معلم

گروه عربی و دینی وقرآن ناحیه ی دو اهواز. سه شنبه دوم مهر سامانه آموزش آنلاین آموزش
برنامه های سالانه برتر مدارس مقطع راهنمایی آموزش وپرورش ناحیه 2 اهواز معرفی شد

آموزش وپرورش ناحیه 2 اهواز آموزش وپرورش ناحیه 2 اهواز در سه سال
نیایش (نرم افزار توسعه فرهنگ نماز در مدارس)

گروه عربی و دینی وقرآن ناحیه ی دو اهواز محیط سه بعدی و سامانه آموزش آنلاین آموزش
مجموعه سؤالات امتحانی

گروه عربی و دینی وقرآن ناحیه ی دو اهواز سه شنبه دوم مهر سامانه آموزش آنلاین آموزش
برچسب :