نمونه فیش تحقیق

 

کتابشناسی

شناسه:

راهنما:

عنوان

نویسنده:

مترجم:

ویراستار:

مصحح:

نوبت چاپ:

جلد:

از:

محل انتشار:

ناشر:

سال نشر:

شابک:

توضیحات:

 

 

فیش برداری

شناسه:

پژوهش:

شماره:

موضوع کلی:

تاریخ:

موضوع جزئی:

منبع:

صفحه:

کلیدواژه:

برداشت: مستقم£ ترجمه£ ترجمه آزاد£ تلخیص£

متن فیش:

 

 
برگه یادداشت شخصی

شناسه:

پژوهش:

شماره:

موضوع کلی:

تاریخ:

موضوع جزئی:

عنوان:

کلیدواژه:

متن یادداشت:

 

 

 


مطالب مشابه :


چگونه فیش برداری کنیم ؟

خلاصه ای از کتاب روش فیش برداری "روش برگه هاى یک شکل و گرفته که نمونه هایى
نمونه فیش تحقیق

نمونه فیش تحقیق فیش برداری. شناسه: پژوهش: شماره: موضوع کلی: تاریخ: برگه یادداشت
نرم افزار فیش برداری

نرم افزار فیش برداری - آشیانه ای برای هم فکری،تعامل و هم افزایی متخصصین تکنولوژی آموزشی
روش يادداشت برداري

انتخاب برگه‌هاي يادداشت به عنوان نمونه، « عقايد » را مي‌توان به فیش برداری و
روش تحقیق در مطالعات کتابخانه ای

در این روش محقق از مهم‌ترین ابزار خود یعنی فیش برداری چند نمونه از برگه‌دان و
طرح درس - درس هفدهم زبان فارسی2

فیش حقوقی آشنایی با «یاداشت برداری » در جریان تحقیق/مدّت :90 برگه هایی به ابعاد 12 ´ 7
روش یادداشت برداری(2)

روش یادداشت برداری(2)
89 ... نرم افزاری برای فیش‌برداری پژوهشی( دانلود رایگان )

نرم افزاری برای فیشبرداری پژوهشی برگه‌های کتابشناسی، فیش‌های مستند و نمونه احکام
زبان فارسی 2 - درس 17

نمونه سؤالات - هر برگه (فیش - نکتهء مهم در یادداشت برداری چیست؟ - برگه ها در برگه دان به
برچسب :