تجربیات از یک آموزگار دانشسرای مقدماتی

شرح سابقه و تجربيات آموزشي

1- آموزگاردبستان فرج آباد كيارث( گتوند)

پس از دوسال دوره آموشي تربيت معلم در دانشسراي مقدماتي امام حسن مجتبي عليه اسلام خرمشهر با چند روز تاخير تمام فارغ التحصيلان دانشسراهاي مقدماتي را به سهميه عشاير واگذار گرديدند.  همين امر باعث شد كه با توجه به امتيازي كه داشتم، گتوند را انتخاب كنم،  پس از مراجعه  به اداره آموزش و پرورش منطقه گتوند در دبستان فرج آباد كيارث مشغول خدمت شدم.

 سال اول و شروع تجربه آموزشي در يكي از مناطق محروم استان خوزستان كه نه آب و نه برق و نه جاده مناسب و وسيله ترددي مناسبي وجود داشت در ابتدا كمي برايم سخت بود ، ولي رفته رفته با آشنايي به منطقه وكسب اطلاعاز وضعيت ساير مدارسي كه در اطراف بودند موجب دلگرمي شد همچنين آمار زياد دانش آموزان دبستان و داشتن فقط سه اتاق براي كلاس درس باعث شد كه پايه سوم كه بعهده من بود به دو كلاس در دو شيفت مختلف تقسيم شود .

عشق و علاقه ي زياد به شغل مقدس معلمي از يك طرف  و از طرفي هم تك پايه بودن در ابتداي سابقه آموزشي باعث گرديد كه روش تدريس خود را براساس روشهاي تدريسي علمي كه در دانشسرا آموخته بودم و با استفاده از كتابهاي دوره تحصيل بنا نهادم لذا معمولا هر شب با مطالعه و طرح درس اجمالي سركلاس درس حاضر مي شدم.

ازجمله موارد قابل ذكر تبديل كلاس درس به يك كارگاه آموزشي و مجهز كردن آن به وسايل كمك آموزشي با حداقل امكانات در آن منطقه محروم، نصب تقويم كارتي، ساعت ديواري و تصاوير مرتبط در راراستاي مسائل آموزشي و تربيتي همچنين ايجاد آزمايشگاهي ساده با كمك دانش آموزان در پنجره كلاس در خصوص درس علوم و رشد گياهان و نصب تراش روميزي كه در آن زمان در آن منطقه بسيار جالب به نظر مي رسيد.

ايجاد ارتباط روحي با دانش آموزان پاك وساده موجب شده بود كه به راحتي به اهداف مورد نظر رسيد. برگذاري نماز جماعت و گفتن داستان و احكام ساده در بين دو شيفت و تشويق و ترقيب آن با طرح سوال و اهداء جوايز همراه بود.

برگزاري اردوي تفريحي كه براي اولين بار براي دانش آموزان آن منطقه رخ داده بود بسيار جالب بود كه در يك روز جمعه با هماهنگي قبلي با دو تن از همكاران و دوستان صميمي ام از جمله عبدالسادات سعدي و سعيد عسكريان واقع در روستاي لير اسد كه امامزاده اي هم در آن روستا بود اين برنامه برگذار شد نكته قابل توجه كه وسايل حمل ونقل دو الاغ و يك قاطر بودند كه براي حمل وسايل به همراه خود داشتيم .

ارتباط با خانواده ها و اولياي دانش آموزان بصورت حضوري در مدرسه يا در خانواده دانش آموز موجب شده بود اولا از وضع خانوادگي دانش آموز خوب اطلاع پيداكنيم و ثانيا با راهنمايي و آموزشهاي ساده اي در خصوص اهميت تحصيل و سوادآموزي صورت پذيرد.

سال اول با كمي ها و كاستي ها و مشكلات ترددي كه داشتم و لي با تجربه اي مفيد به پايان رسيد و آمار قبولي از 38 دانش آموز در دوكلاس 36 نفر قبول شدند و فقط دو نفر كه از لحاظ فكري مشكل داشتند نتوانستند به پايه بالاتر روند.

 

 

2- مدير آموزگار دبستان شهيد جبار منصوري ( شاوور)

سال دوم تجربه آموزشي مجدداً در همان آموزشگاه بود ولي به علت شناخت مسئولين منطقه از وضعيت اينجانب كه باتوجه به تردد هفتگي و علارغم ميل باطني آنان با عث شد پيرو يك بخشنامه اي ما را به همان سهميه هاي اوليه خود بازگردانند لذا در ابتداي آذر ماه سال 1374  اين اتفاق رخ داد ودر حالي كه بسياري از دانش آموزان از خانواده هايي بودند كه به مناطق سرد سير كوچ كرده بودند و درحال بازگشت بودند به تازگي كلاسهاي رسمي شروع شده بود آن آموزشگاه را با تجربه هاي بسيار زيبايش ترك كردم و به شهرستان شوش و از آنجا هم توسط جمالي مسئول آموزش وقت به منطقه شاوور كه درآن زمان بصورت نمايندگي و زير نظر اداره آموزش و پرورش شهرستان شوش اداره مي شد معرفي شدم . مسئول نمايندگي وقت مرحوم رياحي و مسئول آموزش پاپي قاسمي بودند .

پس از صدور ابلاغ مدير آموزگاري دبستان شهيد جبار منصوري واقع در روستاي حبائيه سادات به آن روستا مراجعه كردم .

آن روستا تا قبل از اين تاريخ زير نظر نهضت سواد آموزي شهرستان شوش اداره مي شد. سيل در بهمن سال 73 موجب شده بود كه روستاي اوليه خود را كه در جوار كرخه بود ترك كرده و در نزديكيهاي جاده اصلي سكني گزينند . لذا با توجه بله اينكه دو ماه از سال گذشته بود هنوز كسي آنجا را انتخاب نكرده بود علت اصلي آن هم نداشتن محلي مناسب براي تدريس و نداشتن هيچ گونه امكاناتي و با دست خالي بايد آن مدرسه را كه حدوداً صد دانش آموز داشت بايد اداره مي كردي .

به همراه مرحوم رياحي و پاپي قاسمي با جيپ لانديور آبي به آن محل رفتيم و قرار شد توسط شوراي روستا سيد طعمه فرزند سيد جعفر يك اتاق واگذار گرديد اما چه اتاقي كه نه درب و نه پنجره بدون پلاستر و فقط يك چهار ديوري و سقفي حتي كف آن هم سيمان نبود، ضمنا پر از گونيهاي كود شيميايي و گندم و جالب اينكه بايد اجاره هم ماهيانه ده هزار توان پرداخت مي شد .

با همه مشكلات قبول كردم لذا اولين كار آماده كردن كلاس درس بود با كمك چند دانش آموز كلاس  پنجم گونيهاي پوسيده كود شيميايي را از اتاق بيرون آورديم اين خبر به سيد جعفر بزرگ روستا رسيد كه معلم آمده است و كودهايي كه ظاهرا امانتي تحويل او بوده خراب كرده است لذا با ناراحتي شديد و سرو صدا از دور به طرفمان آمد و قتي نزديك شد چوب دستي اش را سمت من پرتاب كرد كه جاخالي دادم و چوب دستي به يكي از دانش آموزان برخورد كرد خلاصه با سرو صداي زياد كه مرا خرابكار مي خواند مانع اين كارشد تا اينكه پسرش كه شوراي روستا بود او را توجيه كرد و سيد جعفر قانع شد آن موقع دست از سر ما برداشت . پس از اينكه با كمك چند تن اهالي روستا اتاق را تميز كرديم، ملزومات ضروري  را كه شامل 10 ميزو نيمكت ، يك كمد بايگاني و يك عدد صندلي و ميز آموزگار و يك تخته سبز بود را، طي درخواستي به اداره ارسال كردم . چيزي نگذشت كه راننده اداره وسايل و ملزومات را آورد و رسما كار را آغاز كردم .

كلاس داري كلاسهاي چند پايه

با توجه به تعداد زياد دانش آموزان كه حدوداً 90 نفر بودند و داشتن يك 1 اتاق كلاس درس و تنها يك معلم مدرسه را در دو نوبت جداگانه تقسيم نمودم و در يك نوبت كلاسهاي دوم ، سوم و چهارم و در نوبت ديگر كلاسهاي اول و پنجم .استفاده از دانش آموزان زرنگ در كلاسداري كلاسهاي ديگر كمك زيادي به امر آموزش مي داد.

 

 

جهت پيشبرد زياد اهداف آموزشي فعاليتهاي زير را در دستور كار خود قراردادم.

الف . ارتباط با خانواده ها و والدين دانش آموزان

اين امر نقش زيادي در جهت پيشبرد اهداف آموزشي و تربيتي داشت و موجب مي شد كه خانواده ها بيش از پيش به تعليم و تربيت فرزندان خود اهميت دهند.

ب. شركت در فعاليتها، مشكلات و برنامه هاي فرهنگي و مذهبي روستا

اين كار باعث شد كه ارتباطم با اولياء و دانش آموزان بسيار زياد شود از جمله موارد پي گيري در خصوص برق روستا ، ساخت مدرسه و مسجد همچنين شركت در جلسات قرآن و دعا در منازل آنان از جمله موارد بود كه بسيار موثر گرديد .

 ج. تشكيل تيم هاي ورزشي و برگزاري مسابقات

از ورزش بعنوان يك واسطه بسيار مناسب جهت امر آموزش و پرورش استفاده شد و از اين طريق آموزش  نظم ، قانون و رعايت اخلاق اسلامي و ساير موارد مثبت را پيشبردم . دانش آموزاني كه تا كنون استاديوم و زمين فوتبال چمن را از نزديك لمس نكرده بودند  با برگزاري مسابقه دوستانه با تيم فوتبال مسجد امام صادق ع بصورت يك اردوي ورزشي يك روز بيادماندني و خاطره انگيز در زندگي شان شد.

همچنين برگزاري جام رمضان كه طي چند سال متوالي برگزار شد بعنوان يك سنت حسنه ادامه پيداكرد البته نقش روحاني روستا سيد مجيد بحريني كه خداوند اورا حفظ كند بسيار زياد بود .

      اين روحاني جليل القدر با اهداء يك ميز پينگ پنگ باعث شد كه در اوقات فراغت يعني پس از كلاسهاي درس ضمن آموزش دانش آموزان با اين ورزش تفريح سالمي داشته باشند.

 

 

د. برگزاري اردوها و گردشهاي علمي

برگزاري اردوهاي تفريحي ضمن اين كه علاقه دانش آموزان را به مدرسه زياد مي كرد ، موجب بالابردن سطح آگاهي ها و تجربيات دانش آموزان مي شد . از جمله اردوهاي برگزار شده بازديد از شركت شير شوش و پاركهاي شهرستان دزفول و انديمشك .

3- حسابدار، مسئول حسابداري و عامل ذيحساب اداره آموزش وپروش شاوور   

دوره سوم تجربيات اينجانب به امور مالي در حسابداري آموزش و پرورش مي باشد .بر اساس آشنايي هوشنگ رئيسي مسئول حسابداري وقت اداره  و در خواست نامبرده باعث شد كه اين پيشنهاد را قبول كنم و 6 سال از سابقه خود را در قسمت اداري مالي ادامه دهم. نداشتن هيچ گونه تخصص و تجربه اي در حسابداري باعث شد كمك ترديد داشته باشم اما مهمترين علت قبول اين مسئوليت علاقه زياد به رايانه بود به همين جهت در بدو ورود كارها را سريع فرا گرفتم و بسياري از كارها را كه تاآن وقت به صورت سنتي و دستي انجام مي گرفت با استفاده از نرم افزارهاي در دسترس با ابتكار به صورت سيستمي انجام دادم .

اولين تنظيم كننده سند سرانه دانش آموزي به صورت رايانه اي

همانطور كه ذكر شد علاقه به كامپيوتر كه در آن زمان دسترسي به آن بسيار سخت بود و فقط در ادارات موجود بو با عث شد كه با استفاده از نرم افزارهاي موجود همچون سيستم آمار با ساخت گزارشي تنظيم سند سرانه دانش آموزي كه تا قبل از آن شايد چند ين روز طول مي كشيد و در نهايت اشتباهات محاسباتي زيادي داشت را از آن طريق فقط با تعيين نرخ سرفصلهاي سرانه و درج شماره حساب مدارس در محل شماره تلفن آموزشگاه و بجاي آدرس آموزشگاه نام شعبه بانك را درج كردم و يا ضرب آمار دانش آموزان در سرفصلهاي تعيين شده در كوتاهترين زمان بصورت منظم و با محاسبات دقيق رديفي و ستوني اين مهم حاصل شد و پس از آن مناطق ديگر با كپي برداري يا ساخت گزارشهاي مشابه اين برنامه گسترش پيداكرد.

4- مسئول حسابداري ( عامل ذيحساب)

مدتي نگذشت به علت انتقال هوشنگ رئيسي به شوش سيدنور رئيس اداره وقت اينجانب را بعنوان مسئول حسابداري معرفي كردند، در ابتداء بعلت اينكه تاكنون عملا با حسابداري بانك سروكاري نداشتم وتمام كارهاي اداره كل و بانكي را فقط رئيسي انجام مي داد يكمي ترس داشتم ولي با  پشتكار و علاقه زيادي كه داشتم توانستم  نقش زيادي در پيشبرد اهداف را داشته باشم. از جمله تجربيات اين دوره  پرداخت سريع و به موقع حقوق و مطالبات معلمان و در نهايت رضايت مندي اكثريت شاغلين وقت مي باشد. حس مسئوليت پذيري و علاقه باعث شده بود بسياري از وقت را صرف اين كار قرار دهم و در حق والدين و خانواده كوتاهي هايي داشته باشم و از لحاظ پيشرفت تحصيلي  هيچ رشدي نداشته باشم همچنين يك سري مشكلات كاري موجب شد با اصرار زياد استعفاي خود را از مدير وقت بگيرم و به ادامه تحصيل خود ادامه دهم .

 5-  مدير مدرسه راهنمايي ابوالفضل العباس ( شاوور)

پس از خروج از اداره باتوجه به تجربيات گذشته مديريت مدرسه نوساز راهنمايي حضرت ابوالفضل را به اينجانب واگذار نمايند مدت كوتاهي در حدود 9 ماه به نوبه خود تجربيات زيادي را حاصل كردم از جمله آشنايي با برنامه ريزي كلاسي درسي راهنمايي و شناخت تفاوتهاي فردي و رفتاري دانش آموزان ابتدايي و راهنمايي كه برخورد متناسب را شامل مي شد و از طرف ديگر ارتباط و برخورد با كاركنان در اين مدت كوتاه مهمترين تجربه اي را كه پيدا كردم اين بود كه بهترين راهكار را پيشبرد اهداف آموزشي و پرورشي ابتداء راه عملي و الگويي است سپس نقش رابطه كه در محيط آموزشي بسيار پر رنگ است با اين واسطه ها در آن سال سال بسيار خوبي را تجربه كرديم و ايجاد دلگرمي در بين كاركنان جوان و با انگيزه نقش زيادي در پيشبرد اهداف آموزشي داشت كه با برگزاري كلاسهاي فوق برنامه بدون مزد ازجمله موردي بود كه ازآن طريق حاصل شده بود .

 

 

 


مطالب مشابه :


=”کتاب فارسی کلاس اول ابتدایی قبل از انقلاب سال ۲۵۳۷

آموزگار - =”کتاب فارسی کلاس اول ابتدایی قبل از انقلاب سال ۲۵۳۷ - تجربیات - آموزگار
افزايش رضايت شغلي مدیر آموزگار

تجربیات یک معلم - افزايش رضايت شغلي مدیر آموزگار - تجربیات. تجربیات یک
تجربیات من

معلم ابتدایی - تجربیات من - فعاليت هاي كلاس ششم ابتدایی - معلم نوشته های یک آموزگار.
تجربیات از یک آموزگار دانشسرای مقدماتی

الا به ذکرالله تطمئن القلوب - تجربیات از یک آموزگار دانشسرای مقدماتی - دانشسرای امام حسن
تجربیات تدریس یک آموزگار چند پایه

آموزش ابتدایی - تجربیات تدریس یک آموزگار چند پایه - تجربه ها
شرح وظایف مدير آموزگار

» افزايش رضايت شغلي مدیر آموزگار ( جمعه دهم خرداد 1392 ) » شرح وظایف مدير آموزگار ( شنبه چهارم
تجربیات مدون کارمندان

سایت تخصصی تجربیات مدون دبیر و آموزگار - تجربیات مدون کارمندان - تجربیات مدون معلم دبستان و
تجربیات مدون آموزگار و دبیر

تجربیات مدون دبیران و کارمندان - تجربیات مدون آموزگار و دبیر - - تجربیات مدون دبیران و کارمندان
پرویز پرستویی

آموزگار - پرویز پرستویی - تجربیات - آموزگار [ جمعه پنجم آبان 1391 ] [ 18:58 ] [ ماهرخ گلچین ] .:
آه و دم..

آموزگار - آه و دم - تجربیات - آموزگار [ پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 18:37 ] [ ماهرخ گلچین ]
برچسب :