جدول شهریه رشته های کنکور ارشد

شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی که ملزم به پرداخت شهریه هستند، با انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سال 90 اعلام شد که در این دفترچه بالاترین میزان شهریه به دوره های بین المللی اختصاص دارد.

به گزارش مهر، بر اساس شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی دوره های نوبت دوم (شبانه) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داوطلبان کنکور ارشد که در این دوره ها پذیرفته می شوند ملزم به پرداخت شهریه هستند.

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجری دوره های نوبت دوم (شبانه)، از ارائه خوابگاه، سرویس ایاب و ذهاب و مسائل رفاهی معذور بوده و به داوطلبان توصیه می شود انتخاب خود را به صورت بومی و کد رشته های شهر محل سکونت خود را انتخاب کنند.

دانشجویان دوره های نوبت دوم «شبانه» تابع مقررات آموزشی دانشجویان دوره روزانه خواهند بود، مگر در مواردی که در آیین نامه طرح ایجاد دوره های «شبانه» نوبت دوم مستثنی شده است. انتقال دانشجویان دوره های نوبت دوم شبانه به دوره روزانه ممنوع است.

مدرک فارغ التحصیلی دانشجویان دوره های نوبت دوم شبانه بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون ذکر کلمه نوبت دوم شبانه اعطاء می شود.

میزان شهریه های ثابت و متغیر تحصیل در دوره های نوبت دوم شبانه دانشگاه های مجری که به تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده، در دفترچه به طور کامل درج شده است و پذیرفته شدگان این دوره ها ملزم به رعایت تعهدات مالی در قبال دانشگاه مربوطه خواهند بود.

جدول شهریه دوره های نوبت دوم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

موضوع

گروه آموزشی

شهریه ثابت هر نیمسال به ریال

شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال

شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال

شهریه هر واحد پایان نامه به ریال

کمترین شهریه

علوم انسانی

 2.250.000

450.000

550.000

 1.000.000

بیشترین    شهریه

علوم انسانی

4.000.000

700.000

875.000

1.750.000

کمترین شهریه

فنی و مهندسی  

3.000.000

600.000

750.000

1.500.000

بیشترین شهریه

فنی و مهندسی

4.500.000

  1.000.000

 1.250.000  

2.000.000

کمترین شهریه

علوم پایه

2.500.000

500.000

625.000

1.000.000

بیشترین شهریه

علوم پایه

3.500.000

1.000.000

1.250.000

2.000.000

میزان شهریه

هنر

4.000.000

800.000

1.000.000

1.500.000

کمترین شهریه

کشاورزی

3.000.000

600.000

750.000

1.750.000

بیشترین شهریه

کشاورزی

3.000.000

750.000

875.000

1.500.000

 شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی که ملزم به پرداخت شهریه هستند، با انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سال 90 اعلام شد که در این دفترچه بالاترین میزان شهریه به دوره های بین المللی اختصاص دارد.

به گزارش مهر، بر اساس شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی دوره های نوبت دوم (شبانه) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داوطلبان کنکور ارشد که در این دوره ها پذیرفته می شوند ملزم به پرداخت شهریه هستند.

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجری دوره های نوبت دوم (شبانه)، از ارائه خوابگاه، سرویس ایاب و ذهاب و مسائل رفاهی معذور بوده و به داوطلبان توصیه می شود انتخاب خود را به صورت بومی و کد رشته های شهر محل سکونت خود را انتخاب کنند.

موضوع

گروه آموزشی

شهریه ثابت هر نیمسال به ریال

شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال

شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال

شهریه هر واحد پایان نامه به ریال

کمترین شهریه

علوم انسانی

2.250.000

450.000

550.000

1.000.000

بیشترین شهریه

علوم انسانی

4.000.000

700.000

875.000

1.750.000

کمترین شهریه

فنی و مهندسی

3.000.000

600.000

750.000

1.500.000

بیشترین شهریه

فنی و مهندسی

4.500.000

1.000.000

1.250.000

2.000.000

کمترین شهریه

علوم پایه

2.500.000

500.000

625.000

1.000.000

بیشترین شهریه

علوم پایه

3.500.000

1.000.000

1.250.000

2.000.000

میزان شهریه

هنر

4.000.000

800.000

1.000.000

1.500.000

کمترین شهریه

کشاورزی

3.000.000

600.000

750.000

1.750.000

بیشترین شهریه

کشاورزی

3.000.000

750.000

875.000

1.500.000

دانشجویان دوره های نوبت دوم «شبانه» تابع مقررات آموزشی دانشجویان دوره روزانه خواهند بود، مگر در مواردی که در آیین نامه طرح ایجاد دوره های «شبانه» نوبت دوم مستثنی شده است. انتقال دانشجویان دوره های نوبت دوم شبانه به دوره روزانه ممنوع است.

مدرک فارغ التحصیلی دانشجویان دوره های نوبت دوم شبانه بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون ذکر کلمه نوبت دوم شبانه اعطاء می شود.

میزان شهریه های ثابت و متغیر تحصیل در دوره های نوبت دوم شبانه دانشگاه های مجری که به تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده، در دفترچه به طور کامل درج شده است و پذیرفته شدگان این دوره ها ملزم به رعایت تعهدات مالی در قبال دانشگاه مربوطه خواهند بود.

جدول شهریه دوره های نوبت دوم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

دانشگاه های اراک، ارومیه، اصفهان، الزهرا(س)، ایلام، بوعلی سینا، بیرجند، تبریز، تربیت مدرس، تربیت معلم تهران، تربیت معلم آذربایجان، تربیت معلم سبزوار، تهران، خلیج فارس، بوشهر رازی، کرمانشاه، زابل، سمنان، سیستان و بلوچستان، شاهد، شهرکرد، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شاهرود، صنعتی شریف، صنعتی مالک اشتر، علامه طباطبایی، علم و صنعت ایران، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، علوم و فنون دریایی خرمشهر، فردوسی مشهد، قم، کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی اهواز، گیلان، لرستان، مازندران، محقق اردبیلی، ولیعصر (عج) رفسنجان، هرمزگان، هنر اصفهان ، هنر تهران، یاسوج، یزد، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، پژوهشگاه مواد و انرژی فنی و مهندسی از جمله دانشگاههای دارای دوره شبانه هستند.

حداقل شهریه ثابت 2.250.000 ریال و حداکثر شهریه ثابت 4.750.000 ریال است.

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجری دوره های نیمه حضوری نیز در دوره کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرند اما دانشگاه ها در این دوره به هیچ وجه امکان تأمین خوابگاه، وام تحصیلی و سایر امور رفاهی به دانشجویان را نخواهند داشت و دانشجو ملزم به پرداخت شهریه است.

شهریه دوره های نیمه حضوری برای کلیه رشته های تحصیلی دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم برای ورودیهای سال 90 شامل دو قسمت شهریه ثابت و متغیر بوده و میزان شهریه ثابت و متغیر برای هر نیمسال تحصیلی به میزان 60 درصد شهریه های دوره نوبت دوم (شبانه) همان دانشگاه خواهد بود.

در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد، شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه پیام نور نیز اعلام شده است که بر اساس آن شهریه های ثابت و متغیر با تصویب هیئت امنا افزایش می یابد. در حال حاضر نرخ افزایش سالانه حدود 15 درصد تعیین شده است.

شهریه ثابت دانشجو در ترم تابستانی 50 درصد شهریه ثابت مربوط است و و بقیه موارد به قوت خود باقی می ماند. شهریه متغیر درس خودخوان 50 درصد شهریه های متغیر مربوط خواهد بود. در صورت موافقت دولت با تأمین اعتبار مورد نیاز ناشی از کاهش شهریه ها جدول تکمیلی اعلام می شود.

بر اساس اعلام دانشگاه پیام نورT شهریه ثابت این دانشگاه 3.311.000 ریال و شهریه متغیر نیز به ازای هر واحد درسی منظور شده است. دروس نظری 331.100 ریال دروس عملی کم هزینه و پایان نامه 993.300 ریال و دروس عملی پرهزینه 1.655.500 ریال در نظر گرفته شده است.

در بخش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نیز شهریه های ثابت و متغیر در 25 دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اعلام شده است. شهریه ثابت در این دانشگاهها از 3.000.000 ریال تا 4.000.000 ریال برای رشته های مختلف متغیر است.

در این دوره از کنکور کارشناسی ارشد نیز در دوره های مجازی کد رشته های مختلف تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دانشجو پذیرفته می شوند. اعداد ذکر شده منحصرا مربوط به دانشگاههای است که شرایط پذیرش و میزان شهریه خود را اعلام کرده اند.

 


مطالب مشابه :


لیست رشته های گروه پزشکی و غیر پزشکی مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد براساس کنکور سال 91

دانشگاه بین الملل گرگان. مرکز بین المللی کیش مطابق شهریه مناطق آزاد دانشگاه آزاد
حذف داشتن معدل کتبی 16 از رشته های بین الملل در دفترچه انتخاب رشته شماره دو کنکور سراسری

شهریه دانشگاه دانشگاه بین الملل گرگان. واحدهاي بين المللي دانشگاه هاي علوم
شرایط پذیرش و هزینه تحصیل در واحدهای بین الملل رشته های پزشکی . دندان پزشکی و داروسازی

شهریه دانشگاه دانشگاه بین الملل صنعتی دانشگاه بین الملل گرگان.
میزان شهریه دانشگاه پیام نور اعلام شد

دانشگاه پیام نور گرگان میزان شهریه دانشگاه پیام نور برای دانشجویان ورودی سال 89
اطلاعیه پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران محل تحصیل کیش

شهریه دانشگاه دانشگاه بین الملل گرگان. و دندانپزشكي پرديس بين الملل دانشگاه علوم
جدول شهریه رشته های کنکور ارشد

دوره های بین المللی طبیعی گرگان، علوم نورt شهریه ثابت این دانشگاه 3.311.000
هزینه های دولت برای تحصیل در مقطع دکتری بین 150 الی 200 میلیون تومان

منابع طبیعی گرگان، علوم و نور شهریه ثابت این دانشگاه 3.311.000 بین المللی
شهریه دانشگاه ازاد پرستاری

می خواستم بدونم شهریه دانشگاه ازاد گلستان گرگان شالیکوبی گروه بین المللی
شرايط و هزينه تحصيل در مركز آموزش بين الملل قشم رشته پزشكي دانشگاه آزاد

شهریه دانشگاه دانشگاه بین الملل صنعتی دانشگاه بین الملل گرگان.
پذيرش دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد واحد بين المللي دانشگاه شيراز

دانشگاه بین الملل گرگان. بين المللي دانشگاه شيراز واحد بین المللی شهریه دوره
برچسب :