اعلام نتایج کاردانی به کارشناسی سال93

اعلام نتایج نهایی آزمون کاردانی به کارشناسی(کارشناسی ناپیوسته) سال 1393new.png

 

 

 

با حمد و سپاس به درگاه خداوند دانا و تواناي مطلق و با عرض تبريك به عزيزاني كه در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1393 پذيرفته ‌شده و آماده ورود به مقطع كارشناسي ناپيوسته مي‌شوند، بدين‌وسيله به اطلاع مي‌رساند كه اسامي پذيرفتگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي روزانه،‌ نوبت‌دوم ‌(شبانه)، پرديس‌هاي آموزشي دانشگاه فرهنگيان، نيمه‌حضوري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي، مؤسسات غيردولتي- غيرانتفاعي و رشته‌هاي تحصيلي الكترونيكي(مجازي) درسال تحصيلي 94-1393 كه‌ گزينش ‌آنها به‌روش ‌متمركز صورت‌ گرفته ‌است، در پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org قرار گرفته است. لذا كليه پذيرفتگان براي اطلاع از نحوه ثبت‌نام، تاريخ ثبت‌نام و مدارك لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) ضرورت دارد به پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمايند. بديهي است درصورتي كه دانشگاه يا مؤسسه‌اي، در پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي خود برنامه زماني براي ثبت‌نام درج ننموده باشد، پذيرفتگان اين قبيل مؤسسات لازم است دريكي از روزهاي سه‌شنبه 1/7/1393 و يا چهارشنبه 2/7/1393 براي ثبت‌نام به محل قبولي خود مراجعه نمايند. لازم به‌ذكر است داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت پذيرش رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز اعلام گرديده‌، لازم است مطابق بند "ب" مندرج در زير براي انجام مصاحبه اقدام نمايند.

الف- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌
رديفمدارك توضيحات
1اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن-
2اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن-
3شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري-
4مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه(براي برادران)مطابق با ‌يكي از كدهاي مندرج در صفحات 4 و 5 دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه شماره يك) كه در همين دستورالعمل نيز براي يادآوري درج شده است.
5اصل حكم مرخصي سالانه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوعتحصيل در دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالي تمام وقت است، لذا كارمندان دولت در صورتي مي‎توانند به تحصيل بپردازند كه اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقتنامه رسمي و بدون قيد و شرط وزارتخانه يا سازمان متبوع خود را مبني بر شركت در همه كلاس‎ها، آزمايشگاه‎ها، كارآموزي‎ها و فعاليت‎هاي ديگر دوران تحصيل به همراه مدارك ثبت‎نام به مؤسسه آموزش عالي محل قبولي عرضه كنند.
6اصل يا گواهي مدرك كارداني(فوق ديپلم)براي‌ آن‌دسته‌ از پذيرفتگاني‌ كه‌ ارائه‌ اصل يا گواهي مدرك‌ كارداني امكان‌پذير نباشد، لازم است گواهي تأييد شده ‌توسط ‌دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك كارداني را ارائه نمايند كه درآن قيد شده باشد « اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ويا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد». در صورتي كه فرد پذيرفته در تاريخ مقرر فارغ‌التحصيل نشده باشد، قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.
7اصل ‌حكم ‌استخدامي و يا گواهي كارمندان رسمي و يا پيماني وزارتخانه‌ها‌، سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتيپذيرفتگان دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) با استفاده از سهميه كارمندي - كارمندان مشمول سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
8ارائه ‌اصل‌ گواهينامه انجام خدمات قانوني مقرر(طرح لايحه نيروي انساني) يا گواهي معافيت از آن-‌پذيرفتگان داراي مدرك كارداني گروه آموزشي پزشكي- پايان ‌طرح‌ نيروي ‌انساني‌ آنان تا تاريخ 31/6/1393 و يا 30/11/1393 باشد يا گواهي معافيت از خدمت لايحه طرح.- فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ گروه‌ آموزشي‌ پزشكي‌ كه‌ در حال‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ مي‌‌باشند و تاريخ‌ پايان‌ طرح‌ آنها بعد از 31/6/1393 و يا 30/11/1393 مي‌باشد، مجاز به‌ انتخاب‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ نيمسال‌ اول‌ (پذيرش براي مهرماه 1393) و نيمسال دوم (پذيرش براي بهمن‌ماه 1393) بوده‌اند، بديهي‌ است در صورت‌ موفقيت،‌ لازم‌ است‌ ضمن‌ تسويه‌ حساب‌ كامل‌ از محل‌ خدمت، گواهي‌ مربوط را به‌همراه‌ ساير مدارك‌ ثبت‌‌نامي‌ خود به‌ مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ ذي‌ربط ارائه‌ نمايند. لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ اين‌دسته‌ از داوطلبان‌ بايد باقيمانده‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ خود را پس‌ از پايان‌ دوره‌ كارشناسي‌ ناپيوسته‌ انجام‌ دهند.- انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان براي دانش‌آموختگان مقطع كارداني در رشته‌هاي پرستاري، اتاق عمل، هوشبري، تكنولوژي پرتوشناسي(راديولوژي)، علوم آزمايشگاهي، فوريت‌هاي پزشكي، بهداشت دهان، (پرستاري دندانپزشكي دانش‌آموختگان از تاريخ 1/7/1386 به بعد) اجباري مي‌باشد. لذا دانش‌آموختگان اين رشته‌ها چنانچه داوطلب ادامه تحصيل در مقطع بالاتر مي‌باشند درصورتي مجاز به ثبت‌نام در آزمون و ادامه تحصيل مي‌باشند كه مقطع بالاتر رشته‌هاي فارغ‌التحصيلي آنان همان رشته‌هاي فوق‌الذكر باشد (به استثناي رشته پرستاري دندانپزشكي كه راه ادامه تحصيل آنها در رشته بهداشت عمومي مي‌باشد) و چنانچه تمايل به ثبت‌نام و ادامه تحصيل در ساير رشته‌هاي علوم پزشكي را داشته باشند مكلف به انجام خدمات قانوني و ارائه گواهي پايان خدمت و يا معافيت از آن مي‌باشند.- كاردان‎هاي‌ شاغل‌ و نيز كاردان‎هاي‌ متعهد خدمت‌ رشته‌هاي‌ بهداشت‌ محيط، بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها در صورت‌ پذيرفته‌ شدن‌ در آزمون‌ كارشناسي ناپيوسته‌ تنها پس‌ از ارائه‌ موافقتنامه از سازمان‌ متبوع‌ مجاز به‌ ثبت‎نام‌ و ادامه‌ تحصيل‌ خواهند بود.
9موافقتنامه‌ رسمي‌ از محل‌ خدمت‌ مبني‌ بر عدم‌ همزماني‌ و تداخل‌ ادامه‌ تحصيل با ادامه‌ خدمت‌ طرح نيروي انساني- فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ گروه‌ آموزشي‌ پزشكي‌ كه‌ مشغول‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ مي‌باشند، در صورت‌ قبولي در رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ دوره‌ نوبت دوم (شبانه)‌، با ارائه‌ موافقتنامه‌ رسمي‌ از بالاترين‌ مقام‌ مسؤول‌ محل‌ خدمت‌ خود مبني‌ بر عدم‌ همزماني‌ و تداخل‌ ادامه‌ تحصيل‌ با ادامه‌ خدمت‌ آنان، نيازي‌ به‌ ترخيص‌ از خدمت‌ ندارند و مي‌توانند همزمان‌ با تحصيل‌ به‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ بپردازند.
10مجوز ادامه تحصيل و يا تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيبراساس ماده 10 دستورالعمل بازپرداخت صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آن‌دسته از فارغ‌التحصيلان مقطع كارداني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه از مزاياي صندوق بهره‌مند شده‌اند، درصورت قبولي در آزمون، لازم است براي ثبت‌نام از صندوق رفاه مجوز ادامه تحصيل يا تسويه حساب دريافت نمايند و تأييديه مربوط را هنگام ثبت‌نام به دانشگاه محل پذيرش ارائه نمايند.
11تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوريبراساس‌ مفاد ماده‌ 7 دستورالعمل‌ شماره‌ 31902 مورخ‌ 28/5/64 صندوق‌ رفاه‌ دانشجويان‌ وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌، آن ‌دسته‌ از فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ غيرپزشكي‌ كه‌ از مزاياي‌ صندوق‌ مذكور بهره‌مند شده‌اند، در صورت‌ قبولي در آزمون‌ پذيرش ‌دانشجو از دوره‌ كارداني‌ به‌ دوره‌ كارشناسي‌ ناپيوسته‌ سال‌ 1393، لازم است با صندوق‌ رفاه‌ دانشجويان‌ تسويه‌ حساب‌ نموده‌ و تأييديه مربوط را در زمان‌ ثبت‌‌نام‌، به‌ دانشگاه‌ يا مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ خود ارائه‌ نمايند.
12فرم موافقتنامه كتبي از اداره آموزش و پرورش محل خدمت شاغلان رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش مبني بر موافقت با ادامه تحصيل آنان دارا بودن فرم موافقتنامه كتبي مبني بر موافقت با ادامه تحصيل شاغلان رسمي يا پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود بر‌اساس شرايط مندرج در فرم معلم و دستورالعمل مربوط( داوطلبان بايد براي دريافت اين فرم به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند).تبصره- عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت‌نام در آزمون است. لذا درصورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي(فرم معلم) در آزمون شركت نموده و پذيرفته شود، قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد
13مدرك معادل كارداني كه ثبت‌نام و ادامه تحصيل دارنده آن بلامانع است.الف- شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور هماهنگی در اجرای مصوبات جلسه 432 مورخ 3/9/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسات 221 مورخ 23/1/1390 و 252 مورخ 5/10/1391 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و کارگروه مربوط و جلسه 748 مورخ 17/11/1388 شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی، با هدف کمک به ادامه تحصیل آن عده از دارندگان مدرک معادل که موفق به قبولی در آزمون‌های دارندگان مدرک معادل نشده‌اند، طی آیین‌نامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/1392 ابلاغ شده توسط معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر داشته است:1- آن عده از دارندگان مدرک معادل که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 3/9/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی (مبنی بر ممنوعیت برگزاری دوره‌های معادل) در دوره‌های معادل پذیرفته شده‌اند، مشمول این مصوبه قرار می‌گیرند.2- آن عده از دارندگان مدرک معادل که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه فوق‌الذکر در دوره‌های مدرک معادل شرکت نموده ولی قبولی آنان بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه فوق‌الذکر اعلام شده، در شمول این مصوبه قرار می‌گیرند.3- آن عده از دارندگان مدرک معادل که بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه فوق‌الذکر، در دوره معادل شرکت نموده و پذیرفته‌ شده‌اند، به‌دلیل ممنوعیت برگزاری دوره معادل، در شمول این مصوبه قرار نمی‌گیرند و با مدرک معادل حق شرکت در آزمون‌های ورودی (پذیرش‌های) دوره‌های بالاتر را ندارند.4- آن عده از دارندگان مدرک معادل کاردانی (مشمولین بندهای 1 و 2) که در دوره‌های با مجوز شورای گسترش آموزش عالی، برنامه‌های درسی دوره را برابر برنامه‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گذرانده‌اند، اجازه دارند در آزمون‌های (پذیرش‌های) ورودی مقاطع بالاتر (که توسط سازمان سنجش آموزش کشور و یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود) شرکت کنند و در صورت قبولی در آزمون (پذیرش)، ادامه تحصیل دهند.5- آن عده از دارندگان مدرک معادل کاردانی (مشمولین بندهای 1 و 2) که در دوره‌های فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی وارد شده‌اند، مشروط براین‌که برنامه‌های درسی دوره مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را رعایت کرده باشند، اجازه دارند در آزمون‌های (پذیرش‌های) مقاطع بالاتر شرکت نمایند. این عده از داوطلبان در صورت قبولی در آزمون ورودی (پذیرش) مقطع بالاتر موظفند تا 20% واحدهای دوره را به تشخیص دانشگاه یا موسسه آموزش عالی پذیرنده، به عنوان دروس جبرانی بگذرانند و در صورت قبولی و کسب حداقل میانگین 00/12 در دروس مذکور، تحصیل خود را در مقطع بالاتر ادامه دهند. ب- بر اساس مصوبه جلسه پنجاه و يك مورخ 25/3/1392 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي، «دارندگان مدرك معادل يا گواهي اتمام دوره مقطع كارداني رشته‌هاي گروه پزشكي شاغل (اعم از مراكز دولتي يا خصوصي) به‌صورت رسمي، پيماني يا قراردادي كه حداقل پنج سال سابقه كار مرتبط با مدرك كارداني داشته باشند، مي‌توانند در آزمون كارشناسي ناپيوسته رشته‌هاي علوم پزشكي، شركت نمايند.» ضمناً درصورت قبولي، لازم است گواهي اشتغال به كار و همچنين گواهي پنج سال سابقه كار مرتبط به تأييد محل خدمت، هنگام ثبت‌نام به آموزش دانشگاه محل قبولي ارائه گردد.ج- دارندگان مدرك معادل كارداني (معادل فوق ديپلم) مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه در يكي از آزمونهاي جامع دارندگان مدرك معادل كارداني شركت و حد نصاب نمره علمي لازم را كسب نموده‌اند، مي‌توانند در آزمون رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته گروه‌هاي آموزشي غيرپزشكي (به‌‌استثناء داوطلبان مشمول بند «ب» فوق) ثبت‌نام و شركت نمايند. اين قبيل داوطلبان در صورت موفقيت در اين آزمون لازم است گواهي كسب حد نصاب نمره علمي لازم در آزمون جامع مدرك معادل كارداني خود را به همراه ساير مدارك لازم به دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي ارائه نمايند.د- مطابق ماده واحده «اصلاح ماده واحده امكان شركت نمودن فرهنگيان داراي مدرك معادل در آزمون‌هاي ورودي مقطع بالاتر» كه در جلسه 739 مورخ 28/8/1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش به تصويب رسيده‌است، آن‌دسته از فرهنگياني كه داراي مدرك معادل فوق ديپلم و يا مدرك معادل كارشناسي مي‌باشند، پس از ارزشيابي مدارك آنها، نسبت به مدارك معادل كارداني 70 تا 75 درصد و كارشناسي 60 تا 65 درصد واحدهاي گذرانده شده، پذيرفته مي‌شود و تحصيل اين اشخاص در مقاطع تحصيلي بالاتر كه قبول شده‌اند، مشروط به جبران كسري واحدهاي درسي خود در مدت زمان معين مندرج در آيين‌نامه اجرايي اين ماده واحده مي باشد.تبصره 1– اين مصوبه صرفاً شامل كساني مي‌شود كه در آزمون مقاطع تحصيلي بالاتر (كارشناسي و كارشناسي ارشد) شركت كرده و پذيرفته شده‌اند.تبصره 2– قبولي اين‌دسته از فرهنگيان در دانشگاه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي در مدت زمان مشخص مندرج در آيين‌نامه اجرايي اين ماده واحده، ذخيره خواهد شد.تبصره 3- جبران كسري واحدهاي پذيرفته‌شدگان صرفاً در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش (شهيد رجائي و فرهنگيان) امكان‌پذير خواهد بود.
14مدرك كارشناسي پيوسته كه ثبت‌نام و ادامه تحصيل دارنده آن بلامانع است.با توجه به مصوبه چهل و پنجمين جلسه مورخ 7/12/1389 شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي، فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي پيوسته در صورت دارا بودن مدرك كارداني مرتبط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه شماره 1)، با رعايت شرايط زير مي‌توانند در مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته‌هاي گروه پزشكي از طريق قبولي در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته، تحصيل نمايند.1- لزوم گذراندن طرح نيروي انساني براي دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي پيوسته مشمول طرح.2- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه‌هاي اجرايي و عدم دارا بودن تعهدات سهميه بومي و يا سهميه مناطق محروم.3- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.4- چنانچه داوطلب در مقطع كارشناسي پيوسته از آموزش رايگان برخوردار بوده است در صورت قبولي در دوره روزانه مقطع كارشناسي ناپيوسته، ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه مربوط مي‌باشد.لازم به ذكر است دارندگان مدرك تحصيلي با ارزش بالاتر از مقطع كارشناسي مجاز به شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته رشته‌هاي علوم پزشكي نمي‌باشند.
15داوطلباني كه با سهميه رزمندگان يا بنياد شهيد و امور ايثارگران در آزمون پذيرفته‌شده‌اند- معرفي‌نامه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (سازمان بسيج مستضعفين) و يا اداره كل امور اداري وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هر يك از روساي ارگانهاي مذكور كه در آن قيد شده باشد (كه تا قبل از ترم دوم از طريق ارگانهاي ذيربط به مؤسسات ارسال خواهد شد)، داوطلب با توجه به ماده 1و تبصره‌هاي چهارگانه آن در آيين‌نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ساير شرايط مندرج در آيين‌نامه مذكور، واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان مي‌باشد.2- داوطلباني كه با سهميه ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (شامل كادر ثابت، پيماني و وظيفه) و يا با سهميه­هاي ارگان بنياد شهيد و امور ايثارگران (شامل خانواده شهدا «پدر، مادر، برادر و خواهر»، همسر و فرزندان معظم شهدا و يا مفقودالاثر، جانبازان عزيز و فرزندان و همسر جانباز 25 درصد به بالا و آزادگان عزيز و فرزندان و همسر آنان) پذيرفته­شده­اند در زمان ثبت­نام، ملزم به ارائه فرم و يا مدركي در رابطه با تائيد سهميه ثبت‌نامي خويش نمي­باشند و ملاك عمل براي ثبت­نام از آنان همان عنوان درج شده در فايل ارسالي از سوي اين سازمان مي­باشد.
ب- معرفي‌ شدگان‌ چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز :آن‌‌دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ فهرست‌ اسامي‌ آنان‌ جزو معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ پذيرش رشته تحصيلي نيمه متمركز كارشناسي ناپيوسته علوم انتظامي(كد رشته‌محل 4784) دانشگاه علوم انتظامي امين و كد رشته‌محل‌هاي مربوط به رشته امتحاني فوريت‌هاي پزشكي (كد رشته امتحاني 114) دانشگاه‌هاي علوم پزشكيدر پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي اين سازمان اعلام شده، لازم است براي آگاهي از زمان و مكان برگزاري مصاحبه به اطلاعيه اين سازمان كه در تاريخ 28/ 7/1393 در پايگاه اينترنتي مذكور به نشاني www.sanjesh.org در نشريه‌ پيك سنجش (هفته‌نامه خبري و اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور) درج خواهد شد، مراجعه نمايند.ج- تذكرات‌ مهم:1- پذيرفتگان‌ دوره‌ روزانه‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ اين آزمون‌ خواه‌ در مؤسسه آموزش‌ عالي‌ ذي‌ربط ثبت‌ نام ‌نمايند يا ننمايند، حتي‌ با دادن‌ انصراف‌ قطعي‌ از تحصيل‌ مجاز به‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ كارداني‌ به‌ كارشناسي‌ناپيوسته‌ سال 1394 نمي‌باشند.2- پذيرفتگان‌ دوره‌هاي‌ روزانه‌ و نوبت دوم (شبانه‌) هريك‌ از رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ اين آزمون در صورتي‌ كه‌ در رديف‌ پذيرفتگان‌ نهايي‌ آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1393(اعلام شده از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان در تاريخ 17/6/1393) نيز بوده باشند، مي‌توانند از دو رشته‌ قبولي‌ اعلام‌ شده‌ يكي‌ را به دلخواه‌ انتخاب‌ و براساس‌ ضوابط مربوط در آن‌ رشته‌ ثبت‌‌نام‌ نموده و به ‌تحصيل‌ ادامه دهند. بديهي‌ است‌ در اين‌‌صورت‌ قبولي‌ آنان‌ در رشته‌ ديگر «كان‌ لم‌ يكن‌« تلقي‌ خواهد شد.3- كليه‌ پذيرفتگان‌ ملزم‌ مي‌باشند در تاريخهاي ‌تعيين ‌شده ‌براي ثبت‌نام ‌به‌ مؤسسه آموزش‌ عالي‌ مربوط مراجعه ‌نمايند. بديهي‌ است‌ عدم ‌ثبت‌نام ‌در تاريخهاي ‌مقرر به ‌‌منزله ‌انصراف‌ از تحصيل در رشته قبولي تلقي شده و قبولي‌ اين قبيل پذيرفتگان لغو خواهد شد.4- پذيرفتگاني كه اسامي آنان همزمان به عنوان پذيرفته نهايي در دو كدرشته‌محل (يكي كدرشته‌محل‌هاي مربوط به دانشگاها و مؤسسات آموزش عالي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا دانشگاه فرهنگيان و يكي كدرشته‌محل‌هاي وابسته به واحدها يا مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي) اعلام شده باشد، لازم است منحصراً در يكي از كدرشته محل‌هاي قبولي ثبت‌نام نمايند. در غير اين‌صورت، اين‌دسته از پذيرفتگان به‌عنوان متخلف شناخته شده و با آنها طبق ضوابط مربوط رفتار خواهد شد.د- نكات مهم، حذف برخي از كدرشته‌محل‌ها و تغييرات اعمال شده درخصوص ظرفيت و نيمسال پذيرش دانشجو در برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي*- دانشگاه علوم پزشكي البرز- كرج: براساس اعلام دانشگاه علوم پزشكي البرز- كرج، نيمسال پذيرش دانشجو در دوره روزانه رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته اتاق عمل و هوشبري (كدرشته‌محل‌هاي 1004 و 1243) دانشگاه مذكور از نيمسال اول به نيمسال دوم تغيير يافته است. لذا پذيرفتگان كدرشته‌محل‌هاي مذكور لازم است به‌منظور ثبت‌نام براي شروع به تحصيل در نيمسال دوم سال تحصيلي 94-1393، طبق برنامه زماني مندرج در اين اطلاعيه به دانشگاه علوم پزشكي البرز- كرج مراجعه نمايند. *- دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي- تهران:پذيرفتگان كدرشته‌محل‌هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- تهران لازم است براي كسب اطلاعات در خصوص زمان، مكان و شيوه ثبت‌نام، به پايگاه اينترنتي دانشگاه مذكور به نشاني amoozesh.sbmu.ac.ir مراجعه نمايند. *- دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- زاهدان:پذيرفتگان كدرشته‌محل‌هاي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان لازم است براي كسب اطلاعات در خصوص زمان، مكان و شيوه ثبت‌نام، به پايگاه اينترنتي دانشگاه مذكور به نشاني www.zaums.ac.irمراجعه نمايند.*- مؤسسه آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي پيوند- قائمشهر: براساس اعلام دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، كليه كد رشته‌محل‌هاي اين مؤسسه (كد رشته محل‌هاي 3264 ، 3300 ، 3353 و 3371 گروه آموزشي كشاورزي و منابع طبيعي و كد رشته‌محل 4278 گروه آموزشي علوم انساني) حذف شده و در كد رشته محل‌هاي مذكور پذيرش دانشجو صورت نگرفته است.*- مؤسسه آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي شفق- تنكابن: ظرفيت و نيمسال پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته علمي- كاربردي حسابداري اين مؤسسه(كد رشته‌محل 4085 مندرج در صفحه 51 دفترچه راهنماي شماره 2)، از 30 نفر براي نيمسال دوم به 80 نفر براي نيمسال اول تغيير يافته است. *- مؤسسه آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي شهرياران- سهند تبريز: براساس اعلام دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در كدرشته‌محل‌هاي اين مؤسسه (كدرشته‌محل‌هاي 1461، 1632، 1735، 1773، 2198، 4730 و 3155) پذيرش دانشجو صورت نگرفته است.هـ- اصلاح نشاني ، تلفن و تغيير نام برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي *- دانشگاه علوم پزشكي گلستان- گرگان: نشاني: گلستان- گرگان- كيلومتر 4 جاده گرگان به ساري- اول شصت كلا- مجموعه آموزش عالي فلسفي*- آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران آمل- علامه حسن‌زاده آملي: نشاني: مازندران- كيلومتر 5 محمودآباد - صندوق پستي 314- كد پستي 4615163957 - تلفن 01143140622 - تلفكس 01143140621 *- آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران رشت: نشاني: گيلان- رشت - فلكه گاز- بلوار پروفسور سميعي*- مؤسسه غير انتفاعي المهدي- اصفهان:براساس اعلام معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نام اين مؤسسه به مؤسسه آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي المهدي مهر اصفهان تغيير يافته است.*- مؤسسه غير انتفاعي بينش و دانش- محمديه قزوين: نشاني: استان قزوين- شهر محمديه - منطقه 3- جنب دفتر امام جمعه- ساختمان آهنگ دانش*- مؤسسه غير انتفاعي دانش‌پژوهان اصفهان- اصفهان:براساس اعلام معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نام اين مؤسسه به مؤسسه آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي دانش‌پژوهان پيشرو اصفهان تغيير يافته است.*- مؤسسه غير انتفاعي دانشوران- تبريز: نشاني: آذربايجان شرقي- تبريز - شهرك رشديه- الهيه- خيابان سبلان- بالاتر از مؤسسه غير انتفاعي رشديه- جنب بوستان الهيه- ساختمان سابق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تبريز- تلفن 36695391 - 041*- مؤسسه غير انتفاعي سيماي دانش- كوچصفهان رشت: نشاني: گيلان- رشت- كوچصفهان- خيابان شهيد مطهري غربي- خيابان معلم- نبش كوچه دانشجو- تلفن 5226181 و 5224697 - 0132*- مؤسسه غير انتفاعي معماري و هنر پارس- تهران: شماره تلفن اين مؤسسه كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) 88004529 - 021 درج شده، به 6- 88330904 - 021 تغيير يافته است. ضمناً نشاني مؤسسه، نشاني پايگاه اينترنتي و شرايط اختصاصي مربوط در صفحه 73 دفترچه راهنماي شماره 2 درج شده است.*- مؤسسه غير انتفاعي مهران- بندر انزلي: نشاني: گيلان- بندر انزلي- خيابان نامجو- بعد از پمپ بنزين راحتي- جنب نمايندگي سايپا- كوچه شهيد شادروز متين - كد پستي 4315811111 جهت اطلاع كليه داوطلبان: 1- براي كليه پذيرفته ­شدگان و همچنين آن دسته از داوطلباني كه فرم انتخاب رشته اينترنتي خود را تكميل نموده ­اند، كارنامه علمي حاوي رتبه داوطلب در هر يك از كدرشته­هاي انتخابي در بين متقاضيان كدرشته مزبور در سهميه مربوط، با توجه به نمره كل وي در همان كدرشته و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته­ شده در هر يك از كدرشته­هاي انتخابي از روز سه‌شنبه مورخ 1/7/93 در سايت سازمان قرار خواهد گرفت.2- با توجه به كنترلهاي متعدد و بررسي­ هايي كه به صورت مختلف به عمل آمده، از صحت كدرشته محل قبولي اعلام شده پذيرفته­شدگان اطمينان حاصل شده و داوطلبان پس از دريافت كارنامه از طريق سايت در صورتيكه درباره كدرشته­هاي انتخابي و ساير مندرجات كارنامه سوالي داشته­باشند، مي­توانند حداكثر تا تاريخ 20/7/93 از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان سنجش در رابطه با كدرشته­هاي انتخابي و مندرجات كارنامه، اقدام و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري نمايند. بديهي است به كليه مكاتبات (اينترنتي و يا غير اينترنتي) كه بعد از تاريخ 20/7/93 در اين خصوص صورت گيرد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.3- داوطلبان گرامي مي­توانند سوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني:www.sanjesh.org و يا شماره تلفن هاي 99-88923595-021 در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري خودداري فرمايند.روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


مطالب مشابه :


شرایط انتقالی و مهمان گرفتن دانشجویان دانشگاه آزاد

· نحوه گردش تقاضاي نقل و انتقال پذيرفته شدگان آزمون دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي
اطلاعيه آگهي استخدام پيماني شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور (زن ومرد)

دانشگاه علوم پزشكي از مراحل آزمون استخدامي) نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از
شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق) و

بدني و علوم ورزشي دانشگاه ها پذيرفته شدگان آزمون پذيرفته شدگان نهايي با
اعلام نتایج کاردانی به کارشناسی سال93

مرکز آزمون دانشگاه همزمان به عنوان پذيرفته نهايي در دو علوم پزشكي زاهدان
شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كه به روش نيمه متمركز دانشجو مي پذيرند

در دانشگاه علوم پزشكي مي شوند. 13- پذيرفته شدگان نهايي در علوم پزشكي زاهدان.
راهنماي دفترچه مجموعه قوانين و مقررات آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي

به دانشگاه علوم پزشكي علوم پزشكي زاهدان به برابر پذيرفته شدگان نهايي
برچسب :