مراحل تكميل و ارائه فرم پيشنهادي موضوع پايان نامه(پروپوزال) تا مرحله دفاع و صحافي:

 1- مراجعه به سايت زير و ورود به قسمت دانشجو← برنامه ريزي آموزشي ← فرم هاي مورد نياز← فرم درخواست استاد راهنما(مقطع كارشناسي ارشد) و تكميل آن با استفاده از برنامه ورد و تحويل آن به مسئول تحصيلات تكميلي(كه البته پس از تائيد استاد راهنما مرحله دوم اجرا شود).

۲- مراجعه به سايت www.pnu.ac.irو ورود به قسمت فرم ها و آئين نامه ها ← ساير فرم ها ← فرم پروپوزال کارشناسی ارشد و تکمیل آن با تایید استاد راهنما

 ۲-۱. پس از اماده شدن پروپوزال را در ايران داك ثبت نموده و كد رهگيري اخذ نمايید.( ادرس سايت ايران داك جهت دريافت كد رهگيري http://thesis.irandoc.ac.ir)

 ۲-۲. تحويل پروپوزال با کد رهگیری ایرانداک به مسئول تحصيلات تكميلي

3- پس از اعلام نظر گروه مربوطه و تائيد موضوع پايان نامه و اعلام آن از سوي دانشگاه به دانشجو، وي موظف است از سايت زير در منوي دانشجو← برنامه ريزي آموزشي ← فرم هاي مورد نياز←فرم گزارش سه ماهه پيشرفت را تهيه و در مدت هاي تعيين شده به مسئول تحصيلات تكميلي مركز ارائه نمايد.
 4.پس از اتمام پايان نامه دانشجو موظف است يكماه قبل از زمان دفاعيه نسبت به ارائه( مقاله و يا تائيديه چاپ آن ،يك نسخه از پايان نامه صحافي نشده به همراه سي دي آن ) به مسئول تحصيلات تكميلي اقدام نمايد تا پس از مورد تائيد بودن داور، زمان دفاع تعيين گردد.
5-برگزاري جلسه دفاع(پس از برگزاري جلسه دفاع دانشجو مي بايست حداكثر تا 15 روز در صورتيكه داراي اصلاحات باشد اصلاحات پايان نامه را زير نظر استاد مربوطه انجام داده و پس از اخذ تاييديه از استاد مربوطه اقدام به صحافي پايان نامه نمايد.
6. دانشجو موظف است فرم صورت جلسه دفاع را از كارشناس گروه دريافت نمايد و اصل ان را در پايان نامه صحافي شده قرار داده و سپس طبق شيوه نامه تدوين پايان نامه ( سايت دانشگاه ) صحافي نمايد. تذكر بسيارمهم: نحوه صحافي و رنگ پايان نامه بايد طبق شيوه نامه دانشگاه پيام نور كه از سايت www.pnu.ac.ir بايد دريافت نماييد انجام شود در غير اينصورت امكان دريافت نسخه هاي مربوطه از واحد تحصيلات تكميلي امكان پذير نيست.
7.پس از اماده شدن 7 نسخه صحافي پايان نامه دانشجو مي بايست كل CD پايان نامه ( متن كامل در قالب pdf و word فونت لوتوس تمام پايان نامه فقط در يك فايل ذخيره شود) را براي ايران داك ايميل نموده و كد رهگيري اخذ نمايد.و كد رهگيري را به انضمام 6 نسخه پايان نامه هاي صحافي شده و 5عدد cd متن كامل پايان نامه با فرمت pdf و wordو 1 عدد cd چكيده فارسي و لاتين با فرمت word , pdf به همراه 4 عدد قاب پلاستيكي به كارشناس مربوطه تحويل نمايد. ( ادرس سايت ايران داك جهت دريافت كد رهگيري http://thesis.irandoc.ac.ir
8- مراجعه دانشجو به كارشناس مربوطه و اخذ فرم تسويه حساب و گرفتن امضا از قسمتهاي مشخص شده فرم مربوطه دانشجو موظف است نسخه هاي پايان نامه را به قسمتهاي ذيل تحويل نمايد.(طبق فرم شماره 9 كه از كارشناس مربوطه دريافت مي نمايد)
1. استاد راهنما 2. استاد راهنماي همكار 3.استاد مشاور 4.كتابخانه دانشگاه و تحويل 3 نسخه به كارشناس مربوطه جهت ارسال به كتابخانه ملي – ايرانداك – گروه مربوطه
9.تحويل فرم تسويه حساب و مدارك ذيل به كارشناس مربوطه جهت تكميل پرونده و ارسال به امور فارغ التحصيلان جهت صدور گواهي نامه موقت (اصل كارت دانشجويي، چكيده پايان نامه فارسي و لاتين دريك صفحه ، 8 قطعه عكس جديد سه در چهار پشت نويسي شده ، كپي مدرك كارداني و كپي مدرك كارشناسي ناپيوسته يا كپي مدرك كارشناسي پيوسته – كپي كارت ملي پشت رو- كپي صفحات كامل شناسنامه -کارت پایان خدمت–دو فقره فيش 12000 ريالي به شماره حساب بانك ملي 2178609001007- كپي حكم كارگزيني در صورت استفاده از سهميه -)
 10.پس از تكميل كليه مدارك فوق و بدون نقص در پرونده كارشناس مربوطه موظف است كارنامه كلي – كارتكس و... پرونده را براي امضا نهايي امورمالي و در صورت داشتن وام دانشجو دريافت دفترچه اقساط و... تكميل و در صورت نداشتن هيچگونه كسري مدارك و نقص به امور فارغ التحصيلان جهت صدور گواهي تحويل نمايد.
11. جهت اخذ گواهي نامه موقت شخص دانشجو به واحد فارغ التحصيلان مراجعه نمايد.
مراحل دفا ع از پايان نامه
 1.پس از اتمام مراحل تدوين پايان نامه و اماده شدن دانشجو براي دفاع مي بايست به كارشناس مربوطه مراجعه نموده و فرم گواهي اعلام كفايت را دريافت و به همراه يك نسخه پايان نامه جهت اخذ تاييديه دفاع به اساتيد مربوطه ( راهنما، راهنماي همكار، مشاور) مراجعه نمايد.
 2.پس از امضا فرم گواهي اعلام كفايت توسط اساتيد مربوطه دانشجو مي بايست يك نسخه از پايان نامه و مقاله مستخرج را جهت تعيين استاد داور و نماينده علمي گروه به مدير گروه مربوطه ارجاع نمايد.
3. دانشجو مي بايست فرم گواهي اعلام كفايت و تصويب پروپزال را به كارشناس اموزش تحويل تا نامه هاي مربوطه ( فرم اعلام نظر داور و تاييديه مقاله) را اماده نمايد.
 4.تحويل پايان نامه به همراه فرم اعلام نظر داوري به داور تعيين شده توسط دانشجو ( در صورتيكه داور خارجي باشد مي بايست حكم كارگزيني خود را ضميمه فرم مربوطه كرده و تحويل دانشجو نمايد جهت تحويل به كارشناس گروه)
5. مراجعه دانشجو به كارشناس اموزش قبل از اخذ فرم گواهي اعلام كفايت و امضا شدن فرم نظر خواهي داور جهت
          1. بررسي پرونده از لحاظ مالي (ارسال پرونده به امور مالي كه شامل كليه فيش هاي پرداختي دانشجو اعم از اصل يا كپي مي باشد)
          2. بررسي اموزشي( بررسي نمرات، دروس جبراني ) سنوات و نظام وظيفه توسط كارشناس مربوطه (عدم بررسي موارد فوق قبل از دفاع بعهده شخص دانشجو مي باشد.
6.دادن مجوز بلامانع بودن دفاع از پايان نامه توسط كارشناس به دانشجو با مراجعه به كارشناس گروه جهت تعيين وقت دفاع (دانشجو مي بايست فرمهاي مربوطه را از كارشناس گرفته و براي تعيين وقت دفاع به كارشناس گروه مراجعه نمايد:
         1- فرم تاييديه مقاله 2-اعلام نظر داور 3- تصويب پروپزال 4-اعلام كفايت 5-كارنامه كلي 6.حكم اساتيد 7. هماهنگي زمان دفاع توسط دانشجو با اساتيد و اخذ دعوت نامه از كارشناس مربوطه و تحويل دعوت نامه ها به اساتيد و نصب اطلاعيه هاي روز دفاع . 8. تهيه پاور پوينت با فرمت 2007 و cd از متن كامل پايان نامه و يك نسخه پرينت از پايان نامه جهت ارائه . 9.پذيرايي روز دفاع با دانشجو خواهد بود. 10.امكانات لب تاپ و ... با دانشگاه خواهد بود . با تشكر تحصيلات تكميلي مركز


مطالب مشابه :


پروپوزال چیست؟

اولین قدم دانستن معنی پروپوزال است: طرح پیشنهادی. قدم بعد کاربرد پروپوزال: به منظور معرفی پروژه ی خود یا دامنه ی فعالیت خود گاهی لازم است که شرحی از خود را در
پروپوزال چیست؟

پروپوزال چیست؟ اولین قدم دانستن معنی پروپزال است:طرح پیشنهادی. قدم بعد کاربرد پروپزال:به منظور معرفی پروژه خود یا دامنه فعالیت خود گاهی لازم است که شرحی از
نحوه تدوین پروپوزال

موضوع مقا له: نحوه تدوین پروپوزال. تدوین و گردآوری: سید عباس محمودی. (دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری). واحد علوم تحقیقات ایلام. استاد راهنما: دکتر آرش نادمی.
آموزش نحوه تهيه پروپوزال پژوهشي

پروپوزال چيست؟ فرمتي است كه محقق از طريق آن اطلاعات مربوط به خود اطلاعات ، مربوط به مساله تحقيق و روش انجام آن ،اعتبارات مورد نياز براي انجام تحقيق را به اطلاع
آموزش پروپوزال نویسی(قسمت اول)

آموزش پروپوزال نویسی. قسمت اول. بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران تازه کار درک درستی از معنا، کارکرد و اهمیت پروپوزال پژوهشی ندارند. کیفیت پژوهش نسبت
مراحل تكميل و ارائه فرم پيشنهادي موضوع پايان نامه(پروپوزال) تا مرحله دفاع و صحافي:

۲- مراجعه به سايت www.pnu.ac.irو ورود به قسمت فرم ها و آئين نامه ها ← ساير فرم ها ← فرم پروپوزال کارشناسی ارشد و تکمیل آن با تایید استاد راهنما. ۲-۱. پس از اماده شدن
اصول کلی طراحی پایان نامه و پروپوزال و نمونه هایی از آن ها

... طراحی پایان نامه و پروپوزال و نمونه هایی از آن ها. تاريخ : | | نویسنده : بهزاد نجف نژاد. فهرست اصول طراحی پروپوزال و پایان نامه دانشگاه علوم و تحقیقات آذربایجان غربی
نحوه نگارش طرح تحقيق یا پروپوزال

یکی از مهمترین فاکتور های تاثیر گذار بر موفقیت در تحصيلات تكميلي و شاید مهمترین فاکتور ، موضوع طرح تحقیق (پروپوزال) و کیفیت نگارش آن است.
چگونه یک پروپوزال بنویسیم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟ اولين قدم براي نوشتن يك پروپوزال انتخاب موضوع است و موضوع بايد داراي معيارهايي باشد كه خلاصه آنها به شرح زير است. معيارهاي
برچسب :