اشعاری از دکتر شریعتی 1

دکتر علی شریعتی

احساس

من اکنون احساس می کنم ،

بر تل خاکستری از همه آتش ها و امیدها و خواستن هایم ،

تنها مانده ام .

و گرداگرد زمین خلوت را می نگرم.

و اعماق آسمان ساکت را می نگرم.

و خود را می نگرم

و در این نگریستن های همه دردناک و همه تلخ ،

این سوال همواره در پیش نظرم پدیدار است .

و هر لحظه صریح تر و کوبنده تر

که تو این جا چه می کنی ؟

امروز به خودم گفتم :


مطالب مشابه :


اسیری که عراقی‌ها از ترس رهایش کردند

یاوران آفتاب - اسیری که عراقی‌ها از ترس رهایش کردند - امروز جنگ، جنگ اراده هاست
عراق: چرا برای ما مدرسه نمی سازید؟رحیمی: منافع عراق بر منافع ایران ارجح تر است!؟ مدارس کازرون!!؟؟

انتقاد عراقی ها از ایران: نوشته شده توسط دکتر اسفنديار دشمن زياري درودی چو خورشید
شیراز در گذرگاه سبک عراقی

اختصاصات سبک عراقی سبک عراقی در قرون ششم تا اواخر نهم در مناطقی از کشور رواج داشت، لغات
اشعاری از دکتر شریعتی 1

اشعار عرفانی شعرای بزرگ - اشعاری از دکتر شریعتی 1 - منتخبی از زیباترین اشعار عرفانی مولوی
حامد افشاری

از آن دل در تو بندد چون عراقی * که می خواهی که من نیز چو خورشید دلم زنده به عشق است * راه دل
مجله ی ریاضی « پایا »برای دانش آموزان دوره ی متوسطه

پرتوی خورشید شد دکتر ناصر بروجردیان، خسرو دکتر محمدعلی فریبرزی عراقی، محمود
برچسب :