محاسبه دیه سال 92

محاسبه دیه 92 - به دینار - محاسبه دیه تصادف

محاسبه دیه

نوع ديه

نرخ (به ريال)

نوع ديه

نرخ (به ريال)

ديه كامل

1,140,000,000

چهار درصد ديه

45,600,000

يك دینار شرعي

1,140,000

چهار و نيم درصد ديه

51,300,000

يك درهم شرعي

114,000

پنج درصد ديه

57,000,000

يك شتر

11,400,000

پنج و نيم درصد ديه

62,700,000

يك ده هزارم ديه

114,000

شش درصد ديه

68,400,000

يك هزارم ديه

1,140,000

شش و نيم درصد ديه

74,100,000

يك صدم ديه

11,400,000

هفت درصد ديه

79,800,000

نيم صدم ديه

5,700,000

هفت و نيم درصد ديه

85,500,000

يك دهم درصد ديه

1,140,000

هشت درصد ديه

91,200,000

دو دهم درصد ديه

2,280,000

هشت و نيم درصد ديه

96,900,000

سه دهم درصد ديه

3,420,000

نه درصد ديه

102,600,000

چهار دهم درصد ديه

4,560,000

ده درصد ديه

114,000,000

پنج دهم درصد ديه

5,700,000

يك دهم ديه

114,000,000

شش دهم درصد ديه

6,840,000

دو دهم ديه

228,000,000

هفت دهم درصد ديه

7,980,000

سه دهم ديه

342,000,000

هشت دهم ديه

9,120,000

چهار دهم ديه

456,000,000

نه دهم درصد ديه

10,260,000

پنج دهم ديه

570,000,000

يكصدم ديه كامل

11,400,000

شش دهم ديه

684,000,000

يك و يك دهم درصد ديه

12,540,000

هفت دهم ديه

798,000,000

يك و دو دهم درصد ديه

13,680,000

هشت دهم ديه

912,000,000

يك و سه دهم درصد ديه

14,820,000

نه دهم ديه

1,026,000,000

يك و جهار دهم درصد ديه

15,960,000

نصف ديه كامل

570,000000

يك و پنج دهم درصد ديه

17,100,000

ثلث ديه كامل

380,000,000

يك و شش دهم درصد ديه

18,240,000

ربع ديه كامل

285,000,000

يك و هفت دهم درصد ديه

19,380,000

خمس ديه كامل

228,000,000

يك و هشت دهم درصد ديه

20,520,000

چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل

182,400,000

يك و نه دهم درصد ديه

21,660,000

چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل

91,200,000

دو درصد ديه

22,800,000

يك پنجم از يك دهم ديه كامل

22,800,000

دو و نيم درصد ديه

28,500,000

يك سوم از يك دهم ديه كامل

38,000,000

سه درصد ديه

34,200,000

ديه كامل زن

570,000,000

سه و نيم درصد ديه

39,900,000

ديه كامل در ماههاي حرام

1,520,000,000

 


مطالب مشابه :


محاسبه دیه سال 92

حقوق - محاسبه دیه سال 92 - - حقوق باورم این است: قانون برای انسان است، نه انسان برای قانون
نرخ ديه در سال 1386

حداقل ديه كامل در ماه‌هاي عادي (غير از ماه‌هاي حرام) در سال 1386 بر مبناي قيمت 100 شتر، معادل
محاسبه دیه در سال 1392

جدول محاسبه نرخ دیه در سال 92. نوع ديه . نرخ (به ريال) نوع ديه . چهار پنجم از يك پنجم ديه
مبلغ دیه کامل در سال 92 برای ماه‌های حرام 152 میلیون تومان و برای سایر ماه‌ها 114 میلیون تومان است

نمایندگی بیمه پارسیان -قاسمی معبود - مبلغ دیه کامل در سال 92 برای ماه‌های حرام 152 میلیون
نرخ ديه در سال آينده ۱۱۴ ميليون تومان/ماه‌هاي حرام 152ميليون تومان

خلیل آسایش/ مشاوره حقوقی رایگان - نرخ ديه در سال آينده ۱۱۴ ميليون تومان/ماه‌هاي حرام
جدول نرخ ديه سال 1391

وبلاگ حقوقی امیر عسگرپور - جدول نرخ ديه سال 1391 آزمون وکالت سال 92 pdf. آزمون وكالت سال 93.
فلسفه قراردادن شتر براي تعيين نرخ ديه چيست؟

نرخ ديه سال 92 برای ماه‌های براساس مطالعات انجام شده نرخ دیه در سال 92 در ماه‌های
کارگاه ديه

فقه و اصول - کارگاه ديه - بسمه تعالی با توجه به اهمیت دروس فقهی و اصولی و کاربرد آن در حیات
برچسب :