منابع کارشناسی ارشدمجموعه مدیریت

این منابع از سایت صادق سپندار گرفته شده است.

منابع

منابع درس تئوری مدیریت

منابع درسی:

1- مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان انتشارات سمت

2- مدیریت رفتار سازمانی علی رضائیان انتشارات سمت

3- مدیریت عمومی مهدی الوانی نشر نی

4- مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت انتشارات سمت

5- تجزیه و تحلیل سیستم علی رضائیان انتشارات سمت

کتابهای تستی

1- مروری جامع بر تئوری مدیریت سیدرضا سیدجوادین انتشارات نگاه دانش

2- مروری جامع بر نظریه های مدیریت صادق سپندارند، مصطفی حسان، علی محمد پرکان، انتشارات فرهیختگان دانشگاه

3- کتاب تئوری مدیریت مدرسان شریف


منابع درس زبان

منابع زبان عمومی

1- کتاب 504 واژه انتشارات جنگل

2-زبان عمومی اسدزاده انتشارات کتاب نوین.

3- زبان عمومی مدرسان شریف
4- زبان عمومی سید رضا ناصرزاده انتشارات نگاه دانش
5- زبان عمومی آرمان اشراقی انتشارات نگاه دانش

منابع زبان تخصصی

1- زبان تخصصی هادی عارف، امید مقیمیان انتشارات کتاب نوین

2- زبان تخصصی مدرسان شریف

3- زبان تخصصی سید رضا ناصرزاده انتشارات نگاه دانش
4- زبان تخصصی آرمان اشراقی انتشارات نگاه دانش


منابع درس ریاضی و آمار

 ریاضیات عمومی امید محمودیان انتشارات نگاه دانش

آمار محسن طورانی انتشارات پارسه


منابع درس اقتصاد خرد و کلان

 1- اقتصاد خرد محسن نظری انتشارات نگاه دانش 

2- اقتصاد کلان محسن نظری انتشارات نگاه دانش


منابع درس پژوهش عملیاتی (OR)

 منبع درسی

پژوهش عملیاتی دکتر مهرگان انتشارات کتاب دانشگاهی

منابع تستی

1- مروری جامع بر پژوهش عملیاتی صادق سپندارند، فاطمه سبحانی انتشارات نگاه دانش


منابع درس مدیریت مالی


مدیریت مالی رضا مناجاتی انتشارات نگاه دانش


منابع درس مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی رضا مناجاتی انتشارات نگاه دانش


منابع درس مدیریت تولید

مدیریت تولید هایده متقی انتشارات 


منابع درس مدیریت کارآفرینی

1- مدیریت کارآفرینی احمدپورداریانی انتشارات دانشگاه تهران
2- مبانی کارآفرینی احمدپور داریانی انشارات دانشگاه تهران


منابع درس حسابداری مالی و صنعتی

حسابداری مالی و صنعتی کرمی، نوروش، وافی انتشارات نگاه دانش


منابع درس مدیریت سرمایه گذاری

1- مدیریت سرمایه گذاری شارپ ترجمه شریعت پناهی
2- مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه رضا تهرانی انتشارات نگاه دانش
3- مهندسی مالی و ریسک رضا راعی انتشارات سمت

4- مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته رضا راعی انتشارات سمت

جهت آشنایی با نحوه مطالعه درس سرمایه گذاری به سایت دکتر مناجاتی مراجعه کنید.


منابع درس حسابداری دولتی

1- حسابداری دولتی باباجانی انتشارات
2- حسابداری دولتی رضا کلهریان و مصطفی حسان انتشارات نورعلم
3- حسابداری دولتی حیدر احمدی  و فرزانه جلالی انتشارات کتابخانه فرهنگ 


منابع درس مالیه عمومی و بودجه

1- مالیه عمومی احمد توکلی انتشارات
2- مالیه عمومی مهندس ابوطالب انتشارات دانشگاه پیام نور
3- مالیه عمومی و بودجه مصطفی حسان انتشارات نصیر
4- مالیه و بودجه فرج وند و خورشیدی


منابع درس GMAT

1- استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT امیر عرفانیان انتشارات نگاه دانش
2- استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT احمد صداقت انتشارات نگاه دانش

3-استعداد و آمادگی تحصیلی مهندس نامی مدرسان شریف


منابع درس ریاضی MBA

ریاضیات مسعود آقاسی انتشارت نگاه دانش


منابع درس دانش و مسائل روز مدیریت

دانش و مسائل روز مدیریت علیرضا صرفی انتشارات فرهیختگان (کتاب نوین)


منابع درس زبان فارسی

زبان فارسی علیرضا صرفی انتشارات فرهیختگان (کتاب نوین)


منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 زبان: 

1-زبان تخصصی (مقدماتی و پیشرفته) داور ونوس انتشارات دانشگاه آزاد
2- زبان تخصصی سید محمدرضا ناصرزاده انتشارات نگاه دانش


آمار:
1- آمار طورانی انتشارات پارسه


روش تحقیق:
1-روش تحقیق در مدیریت غلامرضا خاکی انتشارات بازتاب
2- روش تحقیق در علوم رفتاری، بازرگان انتشارات آگه


تئوری مدیریت
1- مروری جامع بر تئوری مدیریت سپندارند، حسان و پرکان انتشارات فرهیختگان دانشگاه


مطالب مشابه :


منابع کاردانی به کارشناسی حسابداری

ریاضی امید محمودیان. علاوه بر منابع بالا کلیه کتاب های رشته حسابداری مدرسان دانلود
منابع کنکور کارشناسی ارشد مناسب کنکور سال 1394

دانلود نرم افزارهای ریاضی : کتاب ریاضیات عمومی امید محمودیان . کتاب 2000 تست امید محمودیان.
مصاحبه بارتبه های برترکنکور

ریاضی: امید محمودیان + حسابان دوره دبیرستان + تستهای تالیفی هادی دانلود کتاب
نظرات درصدهای برتر کنکور کارشناسی ارشد درباره منابع درس ریاضی و آمار

زدم.برای ریاضی کتاب آقای محمودیان رو بعضی امید محمودیان. ریاضی، کتاب هادی
منابع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

کتاب ریاضی محمودیان( این کتاب جون میده واسه تست زدن چون همه ی تستای یه نمه امید
منابع کارشناسی ارشدمجموعه مدیریت

3- کتاب تئوری ریاضیات عمومی امید محمودیان ریاضی 1- ریاضی عمومی امید محمودیان
منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1392 در یک نگاه

یا امید محمودیان. 3- 2000 سوال چهار گزینه ای ریاضی عمومی تالیف امید دانلود از
منابع مدیریت مالی

امید محمودیان کتاب محمودیان رو پیشنهاد میکنم ولی برای کسانی که ریاضیشون خوبه ریاضی
برچسب :