مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در محیط کار

مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در محیط کار

 امربه معروف و نهی از منکر یکی از آموزه های دین مبین اسلام به شمار می رود و در قرآن کریم و احادیث ائمه معصومین( سلام ا... علیه) نیز همواره بر رعایت این اصل انسان ساز تاکید فراوان شده است .

باعنایت به اینکه همکاران بیشترین اوقات مفید هر روز خود را در محیط کار به سر می برند بی مناسبت ندیدیم که نقطه نظرات پرسنل واحدهای صف و ستاد را درخصوص مصادیق اعمال معروف و منکر در محیط کار جویا شویم . آنچه در پی ملاحظه می کنید نمونه رفتارهائی است که از نگاه همکاران می توان از آن بعنوان مصادیق معروفات و منکرات در محیط کار نام برد . یقیناً از منظر شما خواننده گرامی بسیاری از موارد دیگر نیز می تواند در این مقوله قرار گیرد.

مصادیق معروف

-         بدانیم و آگاه باشیم که خداوند متعال همیشه ناظر براعمال و رفتار ماست

-         رعایت شئون ، شعائر و اخلاق اسلامی و نهادینه نمودن آن بین همکاران و مراجعین

-         حسن برخورد ، رفتار مناسب و احترام متقابل به همکاران و ارباب رجوع

-         ایثار در خدمت به مردم به ویژه خانواده های معزز شهداء ، جانبازان ، ایثارگران و...

-         هر چه برای خود می پسندیم برای دیگران هم بپسندیم

-         داشتن وجدان کاری و انجام امور با همت و جدیت

-         صداقت در رفتار ، گفتار و کردار

-         عدالت و انصاف در برخورد با زیردستان و مراجعین

-         عدم تجسس در امور شخصی دیگران

-         حفظ اسرار شغلی و حراست از منابع سازمان

-         دقت و احتیاط در مصرف بیت المال و جلوگیری از اسراف آن

-         تقویت حس مسئولیت پذیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان

-         برنامه ریزی برای گسترش روحیه ابتکار ، خلاقیت و نوآوری کارکنان

-         داشتن روحیه انتقادپذیری

-         رعایت پوشش مناسب اداری و توجه به ساده زیستی

-         تقدیر از کارکنان فعال ، مبتکر ، خلاق و وظیفه شناس و حمایت جدی از آنان

-         ارتقاء فرهنگ اقامه نماز اول وقت

مصادیق منکر

-         سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی

-         استفاده شخصی از امکانات سازمان

-         تکبر نسبت به زیردستان و مراجعین

-         ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع و همکاران  

-         سهل انگاری در وظایف اداری و کم کاری

-         ترک خدمت جهت انجام امور شخصی در ساعات اداری

-         افشای عیوب و اسرار همکاران

-         اسراف ، افراط و تفریط در بکارگیری اموال اداری سازمان

-         ترویج فرهنگ مصرف گرائی

-         افشای اطلاعات مشتریان و سازمان  

-                   قصور در یادگیری امور مرتبط با شغل مورد تصدی ، سستی ، بی تفاوتی و بی انگیزه بودن در انجام امور

-         بدحجابی

-         سرپیچی از دستورهای قانونی مافوق

   
 
 
 
 

 

 


مطالب مشابه :


مصادیق معروفات و منکرات

مصادیق معروفات و منکرات . ماندن در اداره در غیر ساعات اداری و انجام ندادن کار و گرفتن
صورتجلسه و مصوبات جلسه " احياء امر به معروف نهي از منكر ادارات" استان

برای تبیین اخلاق اداری(بایدها و و زدودن منکرات معروفات و
مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در محیط کار

می توان از آن بعنوان مصادیق معروفات و منکرات در محیط پوشش مناسب اداری و توجه
انتصاب احمد قره چاهی به سمت نمایندگی بخش قطرویه در اداره آموزش و پرورش شهرستان نی ریز

مقابله با منکرات و فرهنگ سازی معروفات اتوماسیون اداری. نظرات ، انتقادات و
اسامی رتبه های برتر آزمون های آیه های تمدن (موسسه علمی رزمندگان اسلام)

مقابله با منکرات و فرهنگ سازی معروفات محوریت برنامه اتوماسیون اداری. دولت و ملت
برچسب :