جداول بتن و فولاد

جداول بتن و فولاد

جداول ميزان مقاومت فشاری بر حسب عمر بتن و  مقاومت بتن 28 روزه بر حسب عيار سيمان و تنش کرنش

 

 

 

طول دهانه مجاز برای تيرچه های پيش ساخته با تکيه گاه ساده (تيرچه 11 سانتی سقف آيتال و يا کامپوزيت)

 

 

 

وزن مخصوص ، سطح مقطع و ديگر مشخصات مکانيکی ميگردهای گرد و چهارگوش (رکت انگل بار)

 

 

 

جدول  قطر ، سطح مقطع و وزن مخصوص ميله گرد و آرماتور آجدار مسلح کننده موجود در ايران

 

 

 

جدول نيروی پايین به بالا در صفحات تقسيم فشار (بيس پليت ) بر حسب قطر ورق و ميزان نيرو

 

 

 

جدول اشتال تير آهن های رديف آی باريک (آی ان پی)  لبه گوشت دار

 

 

 

جدول اشتال تير آهن های رديف آی بال پهن (آی پی بی)

 

 

 

جدول اشتال تير آهن های رديف آی بال پهن ( آی پی بی آينتس (يک)) نيمه سبک

 

 

 

جدول اشتال پروفيلهای نبشی نورد شده بال مساوی

 

 

 

جدول اشتال پروفيلهای نبشی نورد شده بال مساوی سنگين  (ادامه)

 

 

 

جدول اشتال پروفيلهای سپری نورد شده

 

 

 

جدول اشتال پروفيلهای ناودانی نورد شده

 

 

 

جدول اشتال تير آهن های لانه زنبوری (معمولی لانه زنبوری شده )

 

 

 

جدول اشتال تير آهن های لانه زنبوری (با تير آهن بال پهن لانه زنبوری شده )

 

 

 

جدول اشتال تير آهن های لانه زنبوری (با تير آهن نيمه بال پهن آی پی ای لانه زنبوری شده )

 

 

 

جدول اشتال تير آهن های لانه زنبوری (با برش ايرانی لانه زنبوری شده )

 

 

 

جدول مشخصات مکانيکی پروفيهای تو خالی نورد شده (دايره و چهارگوش)

 

 

 

جداول دين و اشتال پروفيلهای توخالی گرد سنگين  و نيمه سنگين

 

 

 

مشخصات فنی (شيمِايی و فيزيکی سيمان پرت لند ) و جدول مقاومت نسبی بر حسب زمان و نوع سيمان

 

 

 

تنشهای مجاز طبق رابطه های رانکين و پارابوليک برای قطعات فولادی فشاری اصلی (ستونها) و درجه دوم  

 

 

 

جدول مقاومت سايشی مصالح مختلف ساختمانی  

 

 

 

شناسايی و مشخصات فنی سنگهای لاشه و پلاک ساختمانی

 

 

 

وزن مخصوص مصالح ساختمانی

 

 

 

مشخصات لوله سياه با وزن متوسط

 

 

 

جداول ضرايب اصطکاک و ميزان انبساط بر حسب دما برای مصالح مختلف

منبع:ایران بتن


مطالب مشابه :


دانلود جداول تبدیل واحدها ، وزن مخصوص ، تبدیل دما ، فشار و...

دانلود جداول تبدیل واحدها ، وزن مخصوص ، تبدیل دما جدول مورد نیاز مصالح ساختمانی
جدول وزن مخصوص فلزات بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب

جدول وزن مخصوص فلزات بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب; 2700: آلومینیوم: 7200: آهن خام خاکستری: 7700
وزن واحد حجم مصالح

مقاطع ساختمانی. جدول اشتال وزن مخصوص مصالح به دو صورت وزن مخصوص متراكم و وزن مخصوص
گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی

گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی. تعیین وزن نسبت وزن مخصوص به جدول وزن مخصوص آب در
شناخت مواد و مصالح ساختمانی

1-5 وزن مخصوص مصالح ساختمانی . ساختمانی سر و کار دارند شامل تنش ، کرنش ، و جدول الاستیته
جداول بتن و فولاد

جدول مقاومت سايشی مصالح شناسايی و مشخصات فنی سنگهای لاشه و پلاک ساختمانی . وزن مخصوص
گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی

گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی تعیین وزن مخصوص با توجه به جدول وزن مخصوص آب در
استاندارد تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب مصالح درشت دانهAASHTO T84-74 *

غالباً مصالح ساختمانی که از و حداقل وزن داده شده در جدول وزن مخصوص مصالح
کاهش عمر ساختمان در پی عدم کیفیت مصالح

-همخوانی با دیگر مصالح ساختمانی رده 2 از نظر وزن مخصوص قرار گرفته و دیگر جدول کامل
برچسب :