ورق کاری - برش - فرم دادن - خم کاری ورق ها پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

مطالب کمک درسی برای تدریس پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

مطالبی در مورد ورق کاری - برش  - فرم دادن   - خم کاری ورق ها

مفهوم ورقكاري

مجموعه كارهايي مانند برش، صاف كردن، تاكردن و خم كردن ورق براي به دست آوردن شكل خاصي از آن را ورقكاري گويند.

برش با قيچي هاي دستي

براي برش خطوط مستقيم يا منحني هايي با شعاع هاي بزرگ از قيچي هايي با تيغه هاي چپ و راست استفاده مي شود:

الف) قيچي هاي راست بر قيچي هايي هستند كه لبه ي برنده ي آن ها سمت راست تيغه قرار دارد. كاربرد آن هابراي برش هاي خطوط مستقيم يا منحني هايي است كه جهت برش آن ها راست گرد است، يعني لبه ي كار سمت راست برش قرار دارد.

ب) قيچي هاي چپ بر قيچي هايي هستند كه لبه ي برنده ي آن ها سمت چپ تيغه قرار دارد. كاربرد آن ها براي برش هاي خطوط مستقيمي كه در يك خط قرار دارند و نيز براي منحني هايي است كه جهت برش براي آن ها درجهت خلاف عقربه ي ساعت (چپگرد) است.

ج) قيچي هاي برش مستقيم قيچي هايي هستند كه براي برش ورق هايي كه مسير برش آن ها مستقيم است استفاده مي شوند.

  

نحوه ي برش ورق با قيچي

1. قيچي را با دست راست نگه داريد. براي اين منظور انگشت شست را روي دسته ي بالايي و سه انگشت وسط را زير دسته ي پاييني قرار مي دهيم و انگشت كوچك را بين دو دسته مي گذاريم. پس از وضعيت گرفتن، قيچي را باز كنيد. وسط دسته ي زيرين را با چهار انگشت با فشار انگشت كوچك دسته ي پاييني به اندازه ي لازم باز كنيد.

2. ورق را با دست چپ نگه داريد و بين هر دو تيغه حركت روبه جلو بدهيد و تيغه ي بالايي را در خط مستقيم برش هدايت كنيد و عمل باز و بستن قيچي را تا برش كامل ادامه دهيد.

مراحل برش ورق با ضخامت بيشتر از 3 ميلي متر به كمك قيچي دستي

الف) دسته ي پاييني قيچي را بين گيره قرار داده و محكم مي كنيم.
ب) ورق را با دست چپ نگه مي داريم و بين دو تيغه ي قيچي جلو مي بريم.

ج) ورق را با فشردن دسته ي بالايي مي بريم.

مراحل برش ورق هايي با ضخامت بيشتر از 4 ميلي متر به وسيله ي قيچي اهرمي

الف) قسمت هاي روغن خور قيچي را روغن كاري و حركت روان و يكنواخت اهرم را كنترل مي كنيم.

ب) از انطباق تيغه ي بالايي با پاييني در يك فاصله ي مشخص اطمينان حاصل مي كنيم.

ج) دسته ي اهرم را با دست راست مهار مي كنيم و حركت بالا و پايين اهرم را با آن انجام مي دهيم.

د) ورق را روي لبه ي برش از تيغه ي پاييني قرار مي دهيم با دست چپ نگه مي داريم، خط برش بايد با لبه ي برش تيغه ي بالايي به گونه اي منطبق شود كه حركت آن روان و راحت انجام شود.

ه) اهرم را با دست راست مي گيريم و به اندازه اي به پايين مي كشيم كه عمل برش ورق انجام شود.

و) پس از برش اهرم را در بالاترين وضعيت قرار مي دهيم.

نكته : هنگام كار با قيچي برش، مراقب وضعيت قرارگيري انگشتان دست باشيد، تا نزديك مسير برش و لبه هاي برنده قرار نگرفته باشد.


فرم دادن ورق

براي تهيه ي فرم هاي مختلف از يك ورق، عمليات فرم كاري روي آن انجام مي شود.

فرم كاري دستي: براي فرم دهي ورق هايي با ضخامت كم به روش دستي از ابزارهاي ساده مانند گيره، چكش، لوله و ... استفاده مي شود.

خمكاري با گيره و چكش

براي خمكاري ابتدا بايد محل خمكاري را خط كشي نمود و پس از گيره بندي مناسب، با چكش خمكاري كرد.

خمكاري ورق با استفاده از سندان

در خمكاري ورق به وسيله ي سندان و چكش، قطعه كار را با انبر گرفته و به وسيله ي چكش به آن ضربه مي زنيم تا ورق شكل مورد نظر را به خود بگيرد.

فرم دهي ورق هاي بزرگ

فرم دهي ورق هاي بزرگ به وسيله ي دستگاه نورد انجام مي شود.

نكات ايمنى

1. مطمئن شويد قطعه كار به خوبي با گيره ها و نگه دارنده ها مهار شده باشد.
2. از نظر برقي و مكانيكي سازوكار دستگاه ها را قبل از استفاده كنترل كنيد.
3. از صفحات و قالب هاي مناسب با كار استفاده كنيد.
4. در حين كار از دستكش استفاده كنيد.
5. در هنگام استفاده از ماشين هاي خم كن قوانين ايمني براي استفاده از دستگاه ها را رعايت كنيد.

برای دیدن سایر مطالب پودمان کاربا فلز هشتم بر روی لینک زیر کلیک نمایید

پودمان کاربافلز


مطالب مشابه :


چگونه دستگاه جوجه کشی خانگی بسازیم

تولید دستگاه جوجه کشی شکل طبیعی نیستندمثل گرد کشیده دراز سمت چپ متمایل شوند و
نمونه سوالات امتحانی تعمیر موتور تراکتور خرداد ماه نود استان کرمان

نکاتی در مورد احداث واحد های جوجه کشی. قلاویز چپ گرد چهار زمانه به ترتیب از راست به چپ
ورق کاری - برش - فرم دادن - خم کاری ورق ها پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

دانلود کتاب جوجه کشی; با تيغه هاي چپ و راست جهت برش آن ها راست گرد است، يعني
انواع پيچ و مهره - مشخصات پيچ و مهره - آچارخور پيچ - پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

دانلود کتاب جوجه کشی; پيچ و مهره هاي راست گرد: پيچ و مهره های چپ گرد:
نمونه سئوالات امتحانی تعمیر موتور تراکتور 2

نکاتی در مورد احداث واحد های جوجه کشی. لب گرد. 5) 1 –به راست چرخاند 2 – به چپ
نمونه سئوالات درس ماشینهای کشاورزی

نکاتی در مورد احداث واحد های جوجه کشی. 1- جعبه دنده گرد 2- چرخ گرد 3- موتور کن سمت راست و چپ
نکاتی در مورد سوهانكاري پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

دانلود کتاب جوجه کشی; سوهان گرد: پاى چپ نيز بايد موازى با امتداد سوهان باشد.
برچسب :