تقویم مناسبتهای راه اهن جمهوری اسلامی ایران

 

تاريخ

مناسبت ها

روز

ماه

سال

9

خرداد

1304

تصويب قانون انحصار قند و شکر براي تامين مصارف ساختمان راه آهن

20

بهمن

1304

آغاز اقدام به ساخت ساختمان راه آهن سراسري ايران

 

اسفند

1305

تصويب قانون راه آهن جنوب ايران توسط مجلس شوراي ملي

23

مهر

1306

آغاز ساختمان راه آهن سراسري ايران

1

ارديبهشت

1312

انعقاد قرارداد با کنسرسيوم (کامپساکس) در مورد راه آهن سراسري

25

آذر

1312

آغاز ريل گذاري خط شمال به وسيله کنسرسيوم کامپساکس

12

مرداد

1314

تصويب قانون تاسيس سازمان و تشکيلات راه آهن دولتي ايران

 

آذر

1315

تشکيل اولين آموزشگاه حرکت و تعرفه در راه آهن

14

آذر

1315

آغاز ريل گذاري خط انديمشک توسط کامپساکس

30

بهمن

1315

اتصال راه آهن شمال به تهران و عبور اولين قطار

1

خرداد

1316

افتتاح خط آهن شمال

14

دي

1316

افتتاح راه آهن تهران – قم با «اتوموتريس»

24

اسفند

1316

آغاز ساختمان راه آهن  گرمسار – مشهد

28

فروردين

1317

آغاز ريل گذاري خط گرمسار – مشهد

2

تير

1317

حرکت اولين قطار مسافري از تهران به مقصد اراک

4

شهريور

1317

اختتاميه راه آهن سراسري در ايستگاه سميه

8

آبان

1317

آغاز ساختمان راه آهن شمال شرق (تهران – ميانه)

9

آذر

1317

آغاز ساختمان راه آهن قم – يزد

29

بهمن

1317

تصويب آئين نامه استخدامي راه آهن در هيئت وزيران

 

مرداد

1319

تشکيل هنرستان راه آهن

2

خرداد

1321

آغاز بهره برداري از خط گرمسار به شاهرود

 

خرداد

1321

تشکيل قسمت سوانح راه آهن

9

آذر

1324

دريافت نشان لياقت راه آهن به مناسبت فعاليت مطلوب

19

تير

1332

آغاز ريل گذاري ميانه – مراغه

20

تير

1333

آغاز ريل گذاري خط آهن ميانه – تبريز

25

شهريور

1334

آغاز ساختمان ايستگاه راه آهن مشهد

21

آبان

1334

آغاز ساختمان ايستگاه راه آهن تبريز

31

ارديبهشت

1335

اتصال راه آهن تهران – مشهد به سبزوار

1

مرداد

1335

افتتاح ايستگاه راه آهن نيشابور

9

مرداد

1335

راه اندازي لکوموتيوهاي «ديزل الکتريک» در راه آهن ايران

3

مهر

1335

اتصال راه آهن تهران – تبريز به مراغه

30

مهر

1335

افتتاح ايستگاه راه آهن مراغه

12

ارديبهشت

1336

افتتاح راه آهن تهران – مشهد

6

اسفند

1336

اختتاميه ريل گذاري خط آهن تبريز به تهران

4

ارديبهشت

1337

افتتاح راه آهن تهران – تبريز

2

تير

1337

ورود اولين قطار مسافري تهران – کاشان

5

شهريور

1337

پايان ريل گذاري خط مراغه – جلفا

25

مهر

1338

افتتاح کارخانه تراورس بتني کرج

4

ارديبهشت

1339

پايان عمليات ساختماني ايستگاه مراغه

25

ارديبهشت

1339

افتتاح پل فلزي کارون

9

آبان

1339

افتتاح راه آهن بندر ترکمن – گرگان

5

اسفند

1343

تصويب آئين نامه بليط رايگان در راه آهن

25

شهريور

1344

افتتاح ساختمان جديد ايستگاه راه آهن تبريز

4

آبان

1345

افتتاح ساختمان جديد ايستگاه راه آهن مشهد

4

آبان

1346

افتتاح راه آهن عجب شير – بندر رحمانلو (درياچه اروميه)

16

ارديبهشت

1347

آغاز ريل گذاري خط بادرود – اصفهان

10

ارديبهشت

1348

اتصال راه آهن به کارخانه ذوب آهن در ايستگاه زرين شهر

28

ارديبهشت

1350

افتتاح و بهره برداري از خط کاشان – بافق – زرند

5

مهر

1350

افتتاح راه آهن شرفخانه – رازي (مرز ترکيه)

9

آبان

1356

افتتاح و بهره برداري از خط کرمان – زرند

 

اسفند

1369

افتتاح راه آهن بافق – سيرجان

22

اسفند

1369

تغيير سيستم راه آهن از دولتي به شرکت سهامي خاص

9

مرداد

1372

افتتاح و بهره برداري از خط سيرجان – تزرج

6

آبان

1373

افتتاح و بهره برداري از خط تزرج – فين

26

اسفند

1373

افتتاح و آغاز بهره برداري از خط بافق – بندرعباس

9

شهريور

1374

افتتاح و بهره برداري از خط مشهد – سرخس

5

شهريور

1375

افتتاح و بهره برداري از خط دوم تهران - گرمسار

16

بهمن

1375

افتتاح پل قلعه مرغي در محل تقاطع راه آهن تهران – قم

21

بهمن

1375

راه اندازي اولين قطار مسافري تبريز – نخجوان

 

اسفند

1375

افتتاح پل زيرگذر شازند

27

اسفند

1375

افتتاح مجموعه ورزشي اکباتان

1

ارديبهشت

1376

راه اندازي قطار مسافري تهران – اسلامشهر

12

خرداد

1376

افتتاح و بهره برداري از خط بادرود - ميبد

2

مرداد

1376

پيوستن شهر صنعتي کاوه به شبکه خطوط راه آهن

 

مرداد

1376

آغاز به کار نخستين دانشکده راه آهن

 

شهريور

1376

تغيير نام ايستگاه آپرين به اسلامشهر

 

مهر

1376

تجهيز محور قزوين – تبريز و گرمسار – شاهرود به کابل فيبر نوري

 

آبان

1376

تغيير نام ايستگاه باد به بادرود

 

آبان

1376

افتتاح اولين شبکه رايانه اي فروش بليط راه آهن

 

آبان

1376

اتصال بندر خرمشهر به شبکه سراسري راه آهن کشور

30

آبان

1376

آغاز بهره برداري از خط آهن کمربندي اسلامشهر – ملکي

1

آذر

1376

تغيير نام ايستگاه نغ آب به نقاب

18

بهمن

1376

تغيير نام ايستگاه دوکوهه به سياه کوه

 

ارديبهشت

1377

ساخت دستگاه تعويض تراورس براي نخستين بار در راه آهن

9

مهر

1377

طراحي و ساخت اولين اتوبوس ريلي عملياتي در راه آهن

 

آبان

1377

ساخت دستگاه اطفاي حريق اتوماتيک در راه آهن

4

آذر

1377

بهره برداري از ايستگاه جديدالتاسيس بندر امام خميني

14

اسفند

1377

افتتاح خط آهن اردکان - چادر ملو

25

اسفند

1377

بهره برداري از خط سريع السير تهران – قم

25

اسفند

1377

افتتاح يک خط از دو خطه آپرين - محمديه

18

تير

1378

راه اندازي قطار سريع السير يزد – تهران

 

مرداد

1378

راه اندازي دومين قطار تندرو تهران – ميانه

29

مرداد

1378

انتخاب راه آهن به عنوان سازمان نمونه وزارت راه و ترابري

 

شهريور

1378

افتتاح پل فلزي ايستگاه راه آهن نکا

25

اسفند

1378

افتتاح خط سلام – شهيد مطهري و خط دوم فريمان – سلام

18

خرداد

1379

آغاز عمليات ساخت راه آهن مشهد - بافق

 

خرداد

1379

ساخت ترمز انتهاي قطار در راه آهن خراسان

 

خرداد

1379

افتتاح خط آهن اختصاصي بندر شهيد رجائي

 

تير

1379

اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن

5

شهريور

1379

آغاز ريل گذاري خط آهن کرمان – زاهدان

15

شهريور

1379

افتتاح قطار سبز در محور تهران – مشهد

26

آبان

1379

آغاز عمليات اجرايي راه آهن ميانه – بستان آباد – تبريز

20

اسفند

1379

افتتاح خط دوم آپرين (اسلامشهر) – محمديه (قم)

20

اسفند

1379

افتتاح 150 کيلومتر از خط دوم تهران - مشهد

20

اسفند

1379

راه اندازي قطارهاي تهران – دمشق و تهران – استامبول

10

ارديبهشت

1380

بهره برداري 126 کيلومتر از دوخطه تهران - مشهد

20

خرداد

1380

افتتاح ايستگاه ارژنگ

27

خرداد

1380

ثبت محوطه ايستگاه راه آهن تهران به عنوان اثر تاريخي

 

تير

1380

راه اندازي قطار مسافري مرند – تهران

29

تير

1380

آغاز عمليات احداث خط آهن مراغه – اروميه

1

مرداد

1380

افتتاح نمازخانه ايستگاه محمديه قم

8

شهريور

1380

راه اندازي قطار مسافري تبريز - وان

 

آذر

1380

افتتاح خط سوم واريانت آب گرم – امروان و 290 کيلومتر دو خطه گرمسار - مشهد

8

دي

1380

راه اندازي نخستين اتوبوس ريلي کشور

 

اسفند

1380

تصويب طرح تاسيس پژوهشکده راه آهن

6

خرداد

1381

آغاز عمليات احداث راه آهن تربت حيدريه – سنگان

20

خرداد

1381

افتتاح دو خطه تهران – مشهد (به طور کامل)

 

تير

1381

افتتاح خط آپرين – بهرام

11

تير

1381

کسب مقام اول توسط راه آهن در سومين نمايشگاه بين المللي محيط زيست

24

تير

1381

آغاز بهره برداري از پايانه قطارهاي بين المللي ايستگاه تهران

27

شهريور

1381

آغاز بهره برداري از خط آهن آپرين – بهرام

8

مهر

1381

آغاز عمليات احداث راه آهن قزوين – رشت - انزلي

12

آبان

1381

افتتاح ساختمان و CTC ايستگاه سيرجان

25

آذر

1381

راه اندازي قطار مستقيم زنجان – مشهد

15

اسفند

1381

بازسازي خط آهن تبريز – صوفيان

19

اسفند

1381

راه اندازي اتوبوس ريلي تهران – پرند

24

مرداد

1382

تجهيز شبکه ريلي به ماشينهاي چندمنظوره نگهداري و روسازي خط

 

مهر

1382

کسب مقام اول راه آهن در جلب رضايت مسافران

5

مرداد

1383

ريل گذاري خط دوم راه آهن بافق – بندرعباس

7

شهريور

1383

راه اندازي نخستين قطار خصوصي

13

مهر

1383

افتتاح خط بافق – جندق - چادرملو

 

آذر

1383

پايان ريل گذاري راه آهن بافق - مشهد

 

دي

1383

بهره بردري از خط آهن بم – کرمان

2

دي

1383

افتتاح خط کرمان – راين

 

اسفند

1383

تجهيز محور 420 کيلومتري قم – ميبد به فيبر نوري

13

ارديبهشت

1384

افتتاح خط بافق - کاشمر

13

ارديبهشت

1384

انتشار تمبر يادبود افتتاح راه آهن بافق - مشهد

 

خرداد

1384

بهره برداري از ايستگاه راه آهن طبس

22

خرداد

1384

کسب مقام دوم در ششمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست

24

خرداد

1384

آغاز به کار شرکت سايپاريل

8

مرداد

1384

افتتاح 100 کيلومتر از خط دوم محور بافق – بندر عباس

 

مرداد

1384

بهره برداري از سيستم علائم الکتريکي ايستگاه راه آهن تهران

 

آبان

1384

تدوين سند خصوصي سازي صنعت حمل و نقل ريلي

6

اسفند

1384

دريافت گواهي تعهد به تعالي از سومين همايش جايزه ملي بهره وري

 

اسفند

1384

مکانيزه شدن سيستم تعويض بوژي ايستگاه سرخس

31

ارديبهشت

1385

آغاز ريل گذاري 67 کيلومتر از خط آهن اصفهان - شيراز

13

تير

1385

تاسيس راه آهن شرق

 

مرداد

1385

افتتاح خط دوم جنت آباد – احمدآباد

11

آبان

1385

افتتاح پروژه علائم الکتريکي و CTC محور تهران - مشهد

14

بهمن

1385

آغاز عمليات احداث خط آهن سريع السير برقي تهران - اصفهان

7

اسفند

1385

دريافت گواهي تعهد به تعالي از سومين همايش جايزه ملي بهره وري

 

اسفند

1385

افتتاح خط تربت حيدريه – خواف

 

خرداد

1386

افتتاح خط رابط ساقه –محمديه

1

خرداد

1386

افتتاح فاز اول پروژه شبکه ديتا بر روي بستر فيبر نوري در 108 ايستگاه راه آهن

17

آبان

1386

آغاز طرح احداث خط قطار حومه اي تهران – ورامين - پيشوا

12

آذر

1386

راه اندازي نخستين قطار برنامه اي ترانزيتي سرخس - بندرعباس

26

دي

1386

افتتاح قطار محلي درود – سپيددشت

 

بهمن

1386

افتتاح خط دوم ميمند – سيرجان

 

بهمن

1386

افتتاح خط کال زرد – پرواده

19

بهمن

1386

افتاح خط دوم ايستگاههاي سيرجان - بافق

21

بهمن

1386

افتتاح نخستين قطار مسافري قم - مشهد

8

اسفند

1386

ورود اولين قطار خودکشش مسافري به شبکه حمل و نقل ريلي کشور

25

فروردين

1387

امضاي يادداشت تفاهم راه آهن هاي ايران و هندوستان

13

خرداد

1387

راه اندازي قطار محلي خرمشهر – اهواز – انديمشک

28

خرداد

1387

راه اندازي قطار مستقيم طبس – تهران

3

تير

1387

افتتاح قطعه اول پروژه راه آهن اصفهان – شيراز

26

مرداد

1387

امضاي يادداشت تفاهم همکاري بين ايران و ازبکستان

10

شهريور

1387

راه اندازي قطار ريل باس (ارم) در مسير تهران – کاشان و بالعکس

17

مهر

1387

راه اندازي قطار مسافري شاهرود – مشهد

12

آبان

1387

راه اندازي قطار تندرو تهران – يزد

5

آذر

1387

افتتاح پروژه خط آهن جديد خرمشهر – اهواز

6

دي

1387

امضاي تفاهم نامه توليد ريل ملي

14

بهمن

1387

راه اندازي اولين قطار مسافري اقليد – اصفهان

14

بهمن

1387

انتخاب طرح دوخطه کردن بافق - بندرعباس به عنوان طرح برگزيده ملي

18

ارديبهشت

1388

راه اندازي قطار تهران - ميانه

15

خرداد

1388

افتتاح پروژه خط اصفهان - شيراز

15

خرداد

1388

افتتاح راه آهن كرمان – بم - زاهدان

16

خرداد

1388

اولين موتور لكوموتيو ملي با توان داخلي

9

شهريور

1388

ورود نخستين لكوموتيو بخش خصوصي به شبكه حمل و نقل ريلي

13

آبان

1388

اهداي يادمان خدمت به دهقان فداكار از سوي مديرعامل راه آهن

17

آبان

1388

اتمام عمليات بازسازي خط آهن مسير سمنگان – شازند

8

آذر

1388

راه اندازي دفتر نمايندگي راه آهن روسيه در تهران

14

دي

1388

تدوين سند چشم انداز راه آهن در افق 1404 (پيشنهادي)

15

دي

1388

انتصاب مديرعامل راه آهن به عنوان معاون مجمع منطقه اي راه آهن هاي خاورميانه

27

دي

1388

ثبت ايستگاه راه آهن تهران در فهرست آثار ملي

6

ارديبهشت

1389

راه اندازي نخستين ريل باس ارم  مسير انديمشك – اهواز – بندر عباس

21

ارديبهشت

1389

راه اندازي قطار درود – اراك - قم

3

خرداد

1389

راه اندازي قطار جديد خرمشهر - تهران

29

خرداد

1389

راه اندازي دومين ريل باس ملي ارم مسير تهران - قزوين

23

تير

1389

برگزاري نمايشگاه بين المللي صنعت راه آهن

29

تير

1389

راه اندازي دومين قطار مسافري تبريز - مشهد

25

مرداد

1389

راه اندازي سومين ريل باس ارم مسير گرگان – پل سفيد

4

مهر

1389

راه اندازي چهارمين ريل باس ملي ارم مسير تهران – ورامين - پيشوا

4

مهر

1389

رونمايي از بزرگترين تنديس قرآن كريم در ايستگاه راه آهن تهران


مطالب مشابه :


قیمت بلیط حمل خودرو با قطار

راه اهن - قیمت بلیط حمل خودرو با قطار تبریز-مشهد 195000۰ریال متصل به قطار تبریز
خرید و رزرو بلیط قطار (رجا) و اطلاعات موردنیاز مسافرین (http://www.raja.ir)

خرید و رزرو بلیط قطار (رجا) و اطلاعات موردنیاز مسافرین (http://www.raja.ir) خرید اینترنتی بلیت شرکت
تور هوایی بندر عباس - قشم نوروز 91|تور قشم نوروز 91|تور هوایی قشم نوروز 91|تور سواحل جنوب

فروش آنلاین بلیط قطار. شهری بندر عباس . خدمات تور: بلیط رفت و ساحلی هرمز بندر عباس
شهرستان بندر عباس

شهرستان بندر عباس بلیط قطار شاهرود- فريمان ( مشهد )- سرخس و برعكس.
فروش اينترنتي بليت قطارهاي مسافري نوروزي از فردا

همچنين قطارهاي كمربندي ساري ــ مشهد، قزوين شدن به قطار، لازم است ملا عباس)
تور مشهد ویژه امروز هتل 3 ستاره تاپ میامی

تور،بلیط،هواپیما،قطار،مسافرت،آژانس،توری،چارتر،ارزان،قیمت،کیش،مشهد بندر عباس
قيمت بليت قطاردر بيش از ۱۵ مسير منتهي به مشهد افزايش يافت

به گزارش خراسان، تنها ۲ روز پس از افزايش قيمت بليت ۱۲ نوع قطار مسير مشهد
تقویم مناسبتهای راه اهن جمهوری اسلامی ایران

بندر عباس افتتاح نخستين قطار مسافري قم - مشهد. 8. خرید اینترنتی بلیط قطار
برچسب :