نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت مالی زبان ریاضی آمار اقتصاد خرد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت مالی

 

زبان ریاضی آمار اقتصاد خرد اقتصاد کلان مدیریت مالی پژوهش رشته – شهر انتخابی رتبه نتیجه نمره کل
30 40 51.7 75 90 40 81.7 علوم تحقیقات تهران 10 قبول 7167
35 49 60 84 68 27 0 علوم تحقیقات تهران 42 قبول ت ظ 6549
36 60 11 74 45 45 33 علوم تحقیقات تهران 43 قبول ت ظ 6538
9 55 27 77 56 45 44 علوم تحقیقات تهران 53 قبول ت ظ 6530
35 53.3 1.7 86.7 80 30 6.7 علوم تحقیقات تهران 73 قبول ت ظ 6257
قبول ت ظ = قبول تکمیل ظرفیت

نمره کل آخرین نفر انتخاب اول: 6809

رتبه آخرین نفر انتخاب اول: 28

رتبه آخرین قبولی در تکمیل ظرفیت: 82


مطالب مشابه :


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی دانلود نمونه کارنامه کنکور روانشناسی
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت دولتی زبان ریاضی-آمار تئوریهای مدیریت اقتص

نمونه سوالات فراگير ارشد; نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت دولتی زبان
منابع کارشناسی ارشد سراسری روانشناسی بالینی 94

منابع کارشناسی ارشد سراسری روانشناسی بالینی 94 کارنامه رتبه‌های
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 84 مدیریت فناوری اطلاعات زبان ریاضی-آمار تئوری اقتصا

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 84 مدیریت ثبت نام ارشد فراگیر 21 الی 28 دیماه 93 و
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۸

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۸ نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۸ .
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت مالی زبان ریاضی آمار اقتصاد خرد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت مالی
برچسب :