اسم پسر با الف

نام پسر ایرانی با ا

اسامی پسرانه که با حرف الف شروع می شوند:
 

1    ائلمان    ترکی     مانند مردم
2    ائیریا    اوستایی-پهلوی,فارسی     ایرج ، خوش چهره و زیبا مانند آفتاب
3    اباذر    عربی      ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص)
4    ابتهاج    عربی      شادمانی، خوشی
5    ابتهاش    عربی      ابتهاج
6    ابرارها    حبشی      پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران
7    ابراهیم    عبری      پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران
8    ابوالحسن    عربی      پدر حسن، کنیه علی (ع)، نیز کنیه طاووس
9    ابوالحسین    عربی      پدر حسین، کنیه آهو
10    ابوالعباس    عربی      پدر عباس، کنیه شیر( حیوان درنده)
11 ...

نام فارسی دات کاممشاهده ادامه: اسامی پسر با ا


مطالب مشابه :


نامهای پسرانه با ریشه عربی از الف تا ظ

ساورا - نامهای پسرانه با ریشه عربی از الف تا ظ - نامی با ریشه ی آشوری در زبان فارسی به معنای
اسم پسر با الف

نام فارسی - اسم پسر با الف - نام های اصیل پارسی، انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر - نام فارسی
اسم پسر ایرانی با ن

نام فارسی - اسم پسر ایرانی با ن - نام های اصیل پارسی، انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر - نام
نام فارسی پسر شروع شونده با ح

نام فارسی - نام فارسی پسر شروع شونده با ح - نام های اصیل پارسی، انتخاب نام برای فرزند دختر و
اسم دختر فارسی با ث

نام فارسی - اسم دختر فارسی با ث - نام های اصیل پارسی، انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر - نام
اسم پسر با س

نام فارسی - اسم پسر با س - نام های اصیل پارسی، انتخاب نام برای فرزند دختر و پسر - نام فارسی
برچسب :