قابل توجه دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

«جدید»

به اطلاع دانشجویان محترم رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب میرساند کلیه کلاسهای استاد برزی  روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه  (1392/09/05 الی 1392/09/08) تشکیل نخواهد شد.


مطالب مشابه :


پرداخت الکترونیکی شهریه از طریق سایت گلستان دانشگاه پیام نور امکان پذیر شد / زمان توزیع کارتهای عابر

دانشگاه پیام نور شهریار. دانشگاه پیام نور بعد نظیر خودپرداز، درگاه اینترنتی
توزیع کارتهای بانکی دانشجویی دانشگاه پیام نور جهت واریز شهریه از هفته آینده + بخشنامه "فرهادحیدری

دانشـــگاه پیام نــور دانشگاه پیام نور شهریار. نظیر خودپرداز، درگاه اینترنتی
عناوین کارتحقیقی 2دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور مرکزمیاندواب نیمسال دوم سال 90/89

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور درگاه خدمات دفتر اسناد رسمی 65 شهریار.
مشخصات رابطین اجرایی دانشگاههای پیام نور وغیر انتفاعی

مشخصات رابطین اجرایی دانشگاههای پیام نور همایش انجمنهای علمی منطقه 13 دانشگاه آزاد
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور درگاه خدمات دفتر اسناد رسمی 65 شهریار.
سوالات حقوق مدنی 7دانشگاه آزاد مهاباد نیمسال اول 91/90

دانشگاه پیام نور درگاه خدمات الکترونیکی قضایی . دفتر اسناد رسمی 65 شهریار.
نامه تاریخی استاد شهریار به انیشتین

در عالمی اعلا به درگاه پس از ارسال این پیام از سوی شهریار به دانشگاه پیام نور
نامه استاد شهريار به انيشتين

دست به دامن استاد شهریار می شوند به درگاه خداوند صنعتی دانشگاه پیام نور
برچسب :