مرکز تنکابن

کاربر ارشد مرکز تنکابن جناب آقای رحمتی با سلام

 در خصوص دانشجو مهران تلیکانی، بدلیل انتخاب واحد امکان انتقال وجود ندارد.انتخاب واحد دانشجو را حذف نمایید.تایید تقاضای انتقال ،باید از سوی استان تهران صورت پذیرد.


مطالب مشابه :


قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور- دریافت روال تصویب پروژه و آماده سازی کتابچه پروژه

سامانه اطلاع رسانی و آموزشی مهران دانشجویانی که واحد پروژه را اخذ دانشگاه پیام نور
خبرهای مراکز - 17 اردیبهشت ماه 91

دانشگاه پيام نور دانشگاه پیام نور واحد خنج نور استهبان. آقاي مهران
مرکز تنکابن

در خصوص دانشجو مهران تلیکانی، بدلیل انتخاب واحد امکان انتقال دانشگاه پیام نور واحد
آشنایی با اساتید

دانشجويان فناوری اطلاعات پيام نور مهران . نام های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد واحد
جانباز مهران راد

بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور اطلاع رسانی واحد علوم و همسر جانباز مهران راد در حال
جدول رشته‌ها و مناطق ممنوعه برای اتباع شرکت کننده در آزمون‌های فراگیر پیام نور

(دانشگاه پيام نور مرکز اتباع غیرایرانی در شهرستان‌های مهران، دهلران واحد گلستان. نرم
زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور

مهران احمدی تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه پيام نور از نیمه انتخاب واحد ترم بهار پیام نور بايد به
برچسب :