آشنایی با ضوابط بیمه 13 قسمت دوم

 

نام دارو

شکل

قیمت مورد تایید

قیمت واقعی

تامین اجتماعی

خدمات درمانی

اسیکلوویر  400

قرص

2662

2660

 

اکسازپام

قرص

65

100

100

اکسپکتورانت کدئین

شربت

5000

4000

6000

اکسی متولون

قرص

1900

2000

2000

ال دی

قرص

1350

2000

2000

انالاپریل 5

قرص

115

115

160

انالاپریل 10

قرص

غیر بیمه

180

انسولین ان پی اچ

ویال

15000

15000

15000

انسولین کریستال

ویال

15000

15000

15000

ایبوپروفن  200

قرص

130

130

130

ایبوپروفن  400

قرص

200

200

200

ایتراکونازول

قرص

17600

22000

 

ایزوسورباید 10

قرص

95

95

95

ایزوسورباید 40

قرص

200

200

250

ایزوکسوپورین

قرص

180

180

180

ایزونیازید  100

قرص

210

210

210

ایزونیازید  300

قرص

510

510

510

ایمی پرامین 10

قرص

100

100

100

ایمی پرامین 25

قرص

120

120

120

ایندومتاسین 50

شیاف

700

700

700

ایندومتاسین 100

شیاف

800

800

800

ایندومتاسین

کپسول

140

140

140

ایندومتاسین

قرص

180

180

180

بتامتازون

آمپول

2800

2800

2800

بتامتازون   ال آ

آمپول

3000

3000

3000

بتامتازون

پماد چشمی

3000

5000

5000

بتامتازون

پماد

5000

4000

4000

بتامتازون

کرم

4000

4000

4000

بتامتازون

لوسیون

4500

4500

4500

بتاهیستین

قرص

95

140

140

برم هگزین

قرص

90

100

100

برم هگزین

آمپول

1600

1600

2300

برینزولامید ( آزوپت )

قطره

165000

108800

 

بکلومتازون  بینی ( بکونیز ایرانی)

اسپری

52650

52650

22000

بکلومتازون  250

اسپری

58500

50000

 

بنزویل پروکساید   5%

ژل

1540

44900

 

بنزویل پروکساید   5%

لوسیون

غیر بیمه

 

بورن ( سوختگی)

پماد

4500

5300

5300

بوسپیرون 5

قرص

150

180

180

بوسپیرون  10

قرص

غیربیمه

300

300

بی پریدن

قرص

450

500

500

بیزاکودیل

قرص

60

80

80

پابا - کا

قرص

750

900

900

پانکراتین فورت

 

6150

6600

 

پرازوسین 5

قرص

150

210

210

پرفنازین  2

قرص

80

80

80

پرفنازین  4

قرص

110

110

110

پرفنازین  8

قرص

150

150

150

پروپانتلین

قرص

100

160

160

پروپرانولول 10

قرص

90

90

90

پروپرانولول 40

قرص

130

130

130

پروژسترون  25

آمپول

2700

2700

2700

پروژسترون  50

آمپول

3000

3000

3000

پرومتازین

آمپول

1600

1600

2750

پریمیدون

قرص

390

980

 

پزودوافدرین

شربت

4700

4700

6000

پنی سلین و  500

شربت

7000

8000

8000

پنی سلین و  500

قرص

400

440

440

پنی سلین و ( پن )  500

قرص

400

440

500

پولی میکسین

قطره

32300

73570

 

پویدون آیودین 10%   250 

محلول

16500

14000

16500

پویدون آیودین 10%   1 لیتر 

محلول

60000

50000

60000

پویدون آیودین 10%   گالنی 

محلول

222000

140000

225000

پویدون آیودین 10%  

دوش واژنال

33000

24000

24000

پویدون آیودین 10%  

ژل واژنال

14000

14000

14000

پی پرازین

شربت

3300

3000

4500

پیروکسیکام

شیاف

620

950

950

پیروکسیکام

آمپول

2000

2000

2700

پیروکسیکام

ژل

5000

5000

5000

پیروکسیکام

شیاف

620

950

950

پیروکسیکام 20

کپسول

140

140

175

پیرویتیوم پاموات

سوسپانسیون

14000

14000

20000

پیری متامین

قرص

770

2100

140

پیلوکارپین

قطره

23000

23000

33000


مطالب مشابه :


آشنایی با ضوابط بیمه 13 قسمت دوم

ایندومتاسین 50. پروژسترون 25. آمپول. 2700. 2700. 2700. پروژسترون 50.
سخنی با پزشکان حج

¯ تزريق عضلاني دو عدد آمپول پروژسترون 50 به مصرف آمپول و يا قرص پروژسترون و مصرف o.c.p
آشنایی با ضوابط بیمه 12 قسمت دوم

پروژسترون 25. آمپول. 2700. 2000. 2700 پروژسترون 50. آمپول. 3000. 2200. 3000
جزوه درس جمعیت و تنظیم خانواده-پارت 2

مصرف این نوع قرص ها می تواند تا 50 آمپول ترکیبی (25 میلی گرم دپو مدروکسی پروژسترون
آشنایی با ضوابط بیمه 21

کلسی تونین 50 آمپول. 6000. 10000. 13300. کلسی تونین 100 مدروکسی پروژسترون 150. آمپول. 5500. 7500
برچسب :