جشنواره خوارزمی >> شرایط و نحوه شرکت در جشنواره خوارزمی سال90

اغاز ثبت نام جشواره خوارزمی  به لینک زیر رجوع کنید

 

http://khwarizmi.irost.org/

 

 

جشنواره خوارزمی >> شرایط و نحوه شرکت در جشنواره خوارزمی

کلیه دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش ( زیر 30 سال ) می توانند با مراجعه به مراکز آموزش خود فرم ثبت نام را دریافت نموده و پس از تکمیل به همراه طرح تهیه شده و مدارک  و مستندات لازم ( عکس ، فیلم ، دیسکت ، سی دی و ... ) به استثناء دست ساخته که در زمان دفاع حضوری ارائه می گردد با توجه به واحد آموزشی خود تحویل نمایند تا به اداره آموزش و پرورش یا پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان ارسال گردد .

ضمناً دانش آموزان می توانند جهت مشاوره و تکمیل طرحهای خود از امکانات پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان خود استفاده نمایند .

 

آئین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات علمی در دوره های آموزش عالی

مقدمه:

در اجرای ماده 3 سیاست های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان مصوب چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تهیه نظام تربیتی و معنوی متناسب با نیاز این استعدادها و به منظور تسهیل در ادامه تحصیل داوطلبان برگزیده و خلاق در دوره های آموزش عالی این آئین نامه تدوین و ابلاغ می گردد ، در این آئین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان به اختصار "شورای هدایت " سازمان سنجش آموزش کشور " سازمان سنجش " و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی " دانشگاه " نامیده می شود .

ماده 1-برگزیدگان جشنواره های بین المللی خوارزمی ، جوان خوارزمی و رازی و نیز برگزیدگان مسابقات معتبر علمی بین المللی ( رتبه های اول تا سوم ) با ارائه گواهی معتبر از یکی از دو طریق زیر می توانند در دوره تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته متناسب با طرح ابتکاری خود با زمینه ای که در آن برگزیده شده اند پذیرفته شوند .

الف ) شرکت در آزمون سراسری و کسب حد نصاب علمی برابر 85% نمره گزینش آزاد در رشته مورد تقاضا :

ب) اخذ پذیرش از دانشگاه .

تبصره 1- افراد مشمول این ماده برای کسب پذیرش ورود به هردو دوره تحصیلی باید علاوه بر مدرک دوره تحصیلی پائین تر ، اسناد دال بر برگزیده شدن خود را حسب مورد

به دانشگاه یا سازمان سنجش ارائه نمایند .

تبصره 2- سازمان سنجش دستورالعمل اجرایی نحوه پذیرش دانشجو موضوع بند الف این ماده را ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه می کند و به نحو مقتضی به اطلاع داوطلبان می رساند .

تبصره 3- هر داوطلب به ازای هر بار برگزیده شده درجشنواره ها و مسابقات علمی مندرج دراین ماده فقط یکبار می تواند از امتیاز مربوط برای ادامه تحصیل در دوره بعدی استفاده کند و لذا برگزیده شدن در زمان دانش آموزی صرفاً برای ادامه تحصیل در دوره کارشناسی معتبر می باشد .

تبصره 4- هر داوطلب به ازای هر بار برگزیده شدن در جشنواره ها و مسابقات علمی مندرج در این ماده فقط یکبار می تواند از امتیاز مربوط برای ادامه تحصیل در دوره بعدی استفاده کند و لذا برگزیده شدن در زمان دانش آموزی صرفاً برای ادامه تحصیل در دوره کارشناسی معتبر می باشد .

ماده 2- برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی کشور ( رتبه های اول تا سوم ) می توانند پس از اتمام کارشناسی ارشد با کسب پذیرش دانشگاه در دوره دکتری ادامه تحصیل دهند .

ماده 3- اعطای پذیرش به داوطلبان مشمول این آیین نامه در اختیار دانشگاه است و بر اساس دستور العملی انجام می شود که به تصویب شورای دانشگاه می رسد . دانشگاه شرایط و چگونگی بررسی درخواست متقاضیان و برنامه زمان بندی آن را به نحو مقتضی به اطلاع داوطلبان می رساند .

ماده 4- دانشگاه پذیرنده تا پایان مهر هر سال گزارش مربوط به پذیرفته شدگان موضع بند "ب" ماده 1 و ماده 2 را برای اطلاع به معاونت آموزشی وزارت مربوط ارسال می کند .

ماده 5- این آیین نامه مشتمل بر 5 ماده و 4 تبصره پس از تصویب درجلسه مورخ 1/5/81 شورای هدایت استعدادهای درخشان به تأیید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ برای کلیه داوطلبان واجد شرایط قابل اجرا است .

 

جشنواره خوارزمی >>معیارهای داوری طرحها

1-      ارزش علمی ، پژوهشی و فنی طرح

2-      خلاقیت و نوآوری ، تجربه و تحلیل و نتیجه گیری

3-      کاربرد و حل مسئله

4-      گزارش علمی و مستندسازی

 

تعریف عملیات ضوابط داوری :

1- ارزش علمی ، پژوهشی و فنی طرح

به این معنی که طرح دارای مبانی نظری می باشد و در ساخت و انجام آن ، طرح و طراحان از روش ها و قوانین علمی استفاده کرده اند و طرح ارائه در مقایسه با طرحهای مشابه با توجه به مبانی نظری و استفاده از روش ها و قوانین علمی ، دارای ارزش بالاتر می باشد . این ارزش از دیدگاه داوران ممکن است ناظر بر کاربرد طرح ، هزینه و بازده ، مزیت طرح نسبت به طرحهای مشابه و یا سهولت استفاده از آن باشد.

2- خلاقیت و نو آوری ، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری

خلاقیت عبارتند از تولید فکر جدید و نو آوری در ساخت ابزار و یا ارائه نظریه و یا خلق اثری بدیع در هنر و ادبیات است ، به این معنی که طرح ارائه شده ممکن است براساس تفکر دیگران ، تغییراتی در آن ، ساخته و یا ارائه شده و یا ممکن است طرح بر اساس تفکر طرح یا طراحان شکل گرفته باشد که در این صورت خلاقیت و نو آوری را توأماً دارا خواهد بود .

تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری بدین معنی است که فرد بتواند اجزاء و عناصر یک مسأله یا پدیده را مورد بررسی قرار داده و سپس ارتباط بین اجزاء و عناصر را تحلیل نماید و در نهایت به یک فرضیه و یا نظریه برسد و راهکارهایی را ارائه نماید.

3-کاربرد و حل مسأله

کاربرد و حل مسأله بدین معنی است که طرح یا طراحان به مسأله ای برخورد کرده اند و برای حل آن مسأله، راه حل و یا راه حلهایی کاربردی پیشنهاد نموده اند ، که قابل ساختن و یا عمل کردن است و تجویز آن ، راه حل منطقی مسأله مورد نظر طراح یا طراحان می باشد . در آثار ادبی و هنری ، ارزش و کاربرد اثر در ادبیات و هنر ، ملاک ارزیابی خواهد بود .

4- گزارش و مستند سازی

طراح یا طراحان بایستی کلیه مراحل عملیات طرح از شروع تا پایان را براساس چهار چوب یک نوشتاری علمی ، با رعایت " مقدمه ، پیشینه تحقیق ، طرح مسأله ، تعریف و تشریح کامل اجزاء ساخته شده ، شیوه عمل آن و قوانین علمی به کار رفته در آن و در طرح های پژوهش علاوه بر موارد فوق ، امکان مطالعه ، عامل زمان و مکان ، تهیه و تنظیم فرضیه ، طبقه بندی اطلاعات ، تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تعیین اعتبار فرضیه ، نتیجه گیری و در صورت امکان ، ارائه نظریه "و همراه با مدرک و مستندات لازم ( عکس ، نمودار ، فیلم ، دیسکت و سی دی و ... ) ارائه نمایند .

 

http://s1.picofile.com/file/6516757542/Persian_Help.pdf.html

 

 


مطالب مشابه :


جشنواره خوارزمی >> شرایط و نحوه شرکت در جشنواره خوارزمی سال90

شرکت در جشنواره خوارزمی شده در شنبه اختراع در زمینه های مختلف ثبت کردم و
مخترع بانه‌ای اتومبیل برقی ساخت

جشنواره خوارزمی ساخته شده در جهان این اختراع در سازمان ثبت اختراعات خبر
تفاوت جشواره جوان خوارزمی و جشواره خوارزمی 92

شماره و ثبت در طرح‌های جشنواره جوان خوارزمی در شده در زمينه
جستجو در اختراعات ثبت شده

جستجو در اختراعات ثبت شده جشنواره بین المللی خوارزمی جشنواره جوان
فرم مراجع ذی صلاح برای ثبت اختراعات جشنواره خوارزمی

فرم مراجع ذی صلاح برای ثبت اختراعات جشنواره جشنواره خوارزمی. در جشنواره های
عناوین اختراعات ثبت شده در پژوهشسرای دانش آموزی

عناوین اختراعات ثبت شده در این طرح در جشنواره خوارزمی کشوری شرکت کرده و مقام
شيوه نامه جشنواره جوان خوارزمي، فرم ها ي ثبت نام، داوري و بخشنامه هاي مربوط

جشنواره جوان خوارزمی و اختراعات. شده در زمينه فني ثبت نام در جشنواره از واحد
برگزاری اولین مسابقات ملی روباتیک خوارزمی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ووبگاه جشنواره جوان خوارزمی به در اختراعات ثبت شده
پاسخ به سوالات دوستان

در سازمان ثبت اختراعات نهمین جشنواره جوان خوارزمی شده در دوشنبه
سوالاتی در رابطه با جشنواره ی خوارزمی

شماره و ثبت در جشنواره جوان خوارزمی در چه تخصصي در سايت جشنواره درج شده
برچسب :