آموزش بافت پلیور مردانه با یقه هفت


آموزش بافت پلیور مردانه با یقه هفت

آموزش بافت :

جلو : 110 دانه

پشت : 90 دانه

 بافت جلوی پلیور :

110 دانه سر می اندازیم بعد 3 الی 4 سانت کشبافت 2 تایی ( 2 دانه از زیر + 2 دانه از رو ) بافته و بعد هر مدلی که دوست داشتیم میبافیم که در اینجا مدل جودانه تکی هست و 3 تا پیچ هم در بافت انداخته شده که پیچ وسط 8 تایی و پیچهای کناری 6 تایی است .

برای این که طرحتون زیباتر بشه این طرف و اون طرف پیچ را 2 دانه از رو میبافیم .

به اندازه ای که میخاهیم بلندی لباسمان باشد تا زیر بغل بافته بعد بافتنی را نصف کرده یعنی 110 دانه نصف کرده که میشود 55 دانه .

حال 55 دانه اول را که سمت راست بافتنی از قسمت روی بافتنی است توضیح میدهم .

13 دانه اول ( کنار بافتنی ) را بافت ابری بافته و بقیه بافت را همونطوری که هست میبافیم تا 55 دانه .

حال رج را برگردانده یک دانه زیاد میکنیم بعد 2 دانه یکی کرده و تا انتهای رج بافت را همانطوریکه هست میبافیم .

دقت شود 13 دانه آخر بافت ابری هست .

باز 13 دانه بافت ابری و بافت را تا آخر رج ادامه داده و دانه ای را که زیاد کرده بودیم بافت ابری میبافیم .

رج برگشت باز یک دانه زیاد کرده و یک دانه ابری بافته + 2 دانه یکی کرده و باز بقیه بافت .

این دانه ها را تا جایی زیاد میکنیم که تعداد دانه های ابری ما به 7 دانه برسد .

و قسمتی که 2 دانه یکی مینیم را تا اندازه ای که میخاهیم گشادی یقه باشد ادامه میدهیم که من اینجا 15 دانه کم کرده ام و 7 دانه را تا آخر بافت ابری میبافیم .

در قسمت زیر بغل هم بعد از اینکه 10 رج بافتیم رج 11 ، 6 دانه از 13 دانه ای را که بافت ابری برای زیر بغل بافته بودیم کور کرده و 7 دانه دیگر را تا پایان بافت ابری میبافیم .

تا اندازه ای که میخاهیم بلندی یقه باشد بافته و بعد بافت را کور میکنیم فقط قسمت 7 دانه ای که در سمت یقه بود را به اندازه یقه پشت به صورت بافت ابری میبافیم .

سمت دیگر لباس را هم همینطور منتها برعکس این طرف میبافیم .

بافت پشت لباس :

برای پشت لباس 90 دانه سرانداخته و عینا مثل جلو میبافیم .

مدل هم من در اینجا 4 دانه از زیر + 2 دانه از رو بافتم .

فقط پشت یقه نداریم و تا بالا صاف بافته میشود .

در قسمت آستین هم هنگامیکه 6 دانه را کور کردیم از رج بعد از اون از بعد از 7 دانه بافت ابری تا 8 رج 4 دانه کور میکنیم .

هر دو طرف آستین این کار را انجام میدهیم که پشت حلقه آستین لباس زیبا بایستد .

درزهای پهلو و سرشانه لباس را دوخته و قسمتی را که از یقه ( 7 دانه ) بافته بودیم را به پشت لباس میدوزیم برای قسمت یقه پشت .

بافت جودانه تکی :

۱ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ... تا آخر رج .

رج بعد دانه ها برعکس میشود یعنی دانه های زیر از رو و دانه های رو از زیر بافته میشود .

در تمام طول بافت هر رج جای دانه ها عوض میشود .

نکته :

میشود این کار را یک رج در میان هم انجام داد .

بافت کشبافت و پیچها و بافت مدل جودانه که من در اینجا یک رج در میان جای دانه ها را عوض کردم .

150220101555.JPG

قسمت حلقه آستین لباس که ۱۳ دانه ابری بافته شده و بعد ۶ دانه آن کور شده .

150220101556.JPG

قسمت یقه و حلقه آستی لباس

150220101558.JPG

یقه لباس از جلو که مشخص هست که ۱۵ دانه کم کردیم و ۷ دانه هم بافت ابری بافته شده و قسمت وسط یقه که دوخته شده .

1502201015581.JPG

150220101559.JPG

قسمت حلقه آستین از پشت که ۴ دانه هر طرف کم کردیم برای اینکه لباس زیباتر بایستد .

150220101561.JPG

این هم یقه پشت که ۷ دانه را به اندازه پشت یقه بافته و بعد به قسمت پشت یقه میدوزیم و وسط این ۷ دانه را هم به هم میدوزیم .

150220101562.JPG

قسمت روی لباس

150220101553.JPG

قسمت پشت لباس

150220101560.JPG


مطالب مشابه :


آموزش بافت پلیور مردانه با یقه هفت

آموزش بافت پلیور مردانه با هر دو طرف آستین این کار را انجام میدهیم که پشت حلقه آستین لباس
مدل کت و شلوار مردانه شیک

جدیدترین مدها |لباس مجلسی | گردنبد |حلقه - مدل کت و شلوار مردانه شیک -
حلقه استیل دورنگ مردانه 2014

حلقه استیل پهن نگین جواهری دورنگ طلایی طرح ورساچه. سایز 18.رنگ ثابت طرح طلا . قیمت: 14,500 تومان
پیراهن مردانه

الگوی پیراهن مردانه : گونیا کیند خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه بلندی خط حلقه پایین آمده
برچسب :