روز ملی شن نفت ایران

naft2(1).jpg 

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران  

در روز ۲۹ اسفندماه سال ‎۱۳۲۹، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم  

ایران برای نجات سرمایه های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان به شمار می رود.


مطالب مشابه :


فرم آینده سازان

خدمات بازنشستگان صنعت نفت دفتر نمایندگی آبادان سايت قديم فیش حقوقی. سايت جديد فیش
26 درخواستی که 250 هزار کارمند از وزیر نفت دارند؛

(وبلاگ تخصصی صنعت نفت درخواست‌های ویژه کارکنان مدت موقت صنعت نفت • بهبود وضعیت حقوقی
سهام بانک ایران زمین

خدمات بازنشستگان صنعت نفت دفتر نمایندگی آبادان سايت قديم فیش حقوقی. سايت جديد فیش
مستمری مرداد ماه

خدمات بازنشستگان صنعت نفت دفتر نمایندگی آبادان سايت قديم فیش حقوقی. سايت جديد فیش
رشته حقوق نفت و گاز در ایران

پورتال حقوقی مشاهده فیش حقوقی ایجاد شد و با توجه به نیاز صنعت نفت به این رشته در
حقوق کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت نفت بازنگری می‌شود

حقوق کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت نفت موقت و نیز شرایط حقوقی آنها، در آینده و
مراکز مورد استفاده از کارت شرکت زیبا موج (استخر )

خدمات بازنشستگان صنعت نفت دفتر نمایندگی آبادان سايت قديم فیش حقوقی. سايت جديد فیش
صنعت نفت آبادان 2 پارسیان ایذه 1

دیکشنری حقوقی انگلیسی به فیش حقوقی. ترکیب تیم صنعت نفت آبادان:
روز ملی شن نفت ایران

فیش حقوقی شاغلین آموزش و روز ملی شن نفت ایران تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت
برچسب :