پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد(بدون آزمون)

بسمه تعالی

 دستورالعمل پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد(بدون آزمون) در دانشگاه پيام نور

مركز بين المللي عسلويه در سال تحصیلی 90- 1389

 

مرکز بین المللی عسلویه دانشگاه پیام نوردرراستای دستیابی به اهداف آموزش عالی وبه منظور گسترش دانش وتوسعه برنامه آموزشی تحصیلات تکمیلی وجهت ارتقاء  سطح علمی وفرهنگی ایرانیان از بین داوطلبان ایرانی مقیم داخل و خارج ازکشور وغیر ایرانیان، با شرط معدل وبررسی سوابق علمی- پژوهشی درقالب رشته های مصوب شورای گسترش آموزش عالی وشرایط وضوابط دانشگاه  پیام نور دانشجو می پذیرد.

 الف) شرایط پذیرش

 1- شرایط عمومی

1-1- اعتقاد والتزام به اسلام یا یکی ازادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای دانشجویان ایرانی

2-1- التزام عملی به ولایت فقیه ونداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران برای دانشجویان ایرانی

3-1- عدم عضویت در گروه  های محارب و تشکیلات فراما سونری  برای دانشجویان ایرانی وغیرایرانی

4-1- برخورداری از توانایی جسمی متناسب با رشته انتخابی

5-1- نداشتن سوء پیشینه درکشور متبوع یا محل اقامت خود

6-1- داشتن ویزای دانشجویی برای دانشجویان خارجی درصورت نیاز

7-1- سپردن تعهد پرداخت شهریه

 2- شرایط اختصاصی

1-2- داشتن مدرک کارشناسی با حداقل میانگین 14از 20 (یا برابرآن در سایر نظام های ارزشیابی ) در مقطع کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ویا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

تبصره: دانشجویان کارشناسی که حداکثرتا تاریخ 31/6/89 با میانگین نمرات حداقل 14 فارغ التحصیل می شوند می توانند داوطلب تحصیل در دوره کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 90-1389 شوند.

 ب) مدارک مورد نیاز

 1- برگ درخواست تکمیل شده

2- تصویرآخرین مدرک تحصیلی به همراه ریز نمرات برابراصل شده که میانگین دوره درآن قید شده باشد.

تبصره: مدارک دانشجویان خارجی باید به تائید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درآن کشور رسیده باشد.

3- سه قطعه عکس گذرنامه ای جدید

4- سه توصیه نامه از استادان دوره های قبلی دایربرتوانایی تحصیل وتحقیق برای داوطلبان دوره ( دریافت دو توصیه نامه برای شروع وبرسی تقاضا کافی است).

5- گواهی حمایت مالی برای تضمین پرداخت شهریه (ازهر منبعی که دانشگاه تعیین کند) .

 ج) شهریه

1- شهریه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پذیرفته شده به شیوه ذکر شده به شرح جدول زیر می باشد:

هرواحد دروس عملی وپایان نامه(ريال)

هرواحد دروس کارگاهی، سمیناروعملی کم هزینه(ريال)

هر واحد دروس نظری(ريال)

شهریه ثابت هر

نیمسال(ريال)

000/300/3

000/200/2

000/100/1

000/000/11

 د- رشته های پیشنهاد ی برای سال تحصیلی 90-1389 به شیوه آموزش محور وآموزشی     -پژوهشی در مرکز بین المللی عسلویه

 1- مدیریت بازرگانی

2- حسابداری

3- فناوری اطلاعات

4- مهندسی صنایع

 ه)- ظرفیت پذیرش

1- ظرفیت پذیرش درهر رشته  20 نفرخواهد بودکه 10 به صورت آموزش محور (بدون پایان نامه) و 10 نفر به صورت آموزشی- پژوهشی پذیرفته می شوند.

 ط)- سایر موارد

1- متقاضیان پس از پذیرش وثبت نام در دانشگاه تابع آئین نامه ها ومقررات وضوابط آموزشی ودانشجویی دانشگاه خواهند بود .

2- از داوطلبان هر رشته تحصیلی به میزان سه برابر ظرفیت پذیرش به ترتیب از بالاترین میانگین نمرات به مصاحبه علمی دعوت خواهند شد.

3- سوالات مصاحبه علمی درسطح دانش آموختگان رشته های دوره کارشناسی یراساس حوزه های مطالعاتی مرتبط دررشته انتخابی می باشد

4- اسامی پذیرفته شدگان نهایی براساس برسی سوابق علمی وپژوهشی ، مصاحبه علمی واحراز صلاحیت عمومی که از سوی هیات عالی گزینش صورت خواهد گرفت اعلام خواهد شد

5- لازم است داوطلبان جهت مصاحبه  کلیه آثار پژوهشی خودرا اعم ازمقالات علمی ، طرح های پژوهشی به پایان رسیده، کتاب و... را ارائه نمایند.

 تاريخ ثبت نام متعاقبا اعلام مي گردد.


مطالب مشابه :


پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد(بدون آزمون)

واحد آموزش دانشگاه بین المللی پیام نور مرکز عسلویه مرکز بین المللی عسلویه دانشگاه
آغاز ثبت نام پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکترا در پیام نور

برگزیدگان علمی و استعداد درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور، گفت:
تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فراگير براي اولين بار

پذیرش دانشجو در مراکز بین‌المللی کیش و عسلویه دانشگاه پیام نور ظرف چند روز آتی خبر
بگو مگوی ما !

8-مرد عسلویه(کنگان) 96-دانشگاه علمی کاربردی کنگان . آزمون پيام نور.
رمان عشق به سبک6

امیرارسلان 5سال قبل از تو وارد دانشگاه به عسلویه گذشته بود و تو نور ماه به قلب
رمان دو نیمه سیب 6

و سریع سعی كردم از این حس بیام کی دیگه میرسونتت دانشگاه چراغ دیوار کووب اتاقمو که کم نور
رمان دو نیمه ی سیب جلددوم-8-

سختی از جام تکون خوردم، صدا آشنا بود، خودم و کشوندم طرف صدا ، اما نور عسلویه سر کار
برچسب :