داروهای کمیاب

داروهای کمیاب

۱-پلاویکس                  ۲-آسنترا                     ۳- لامو تریژن ۱۰۰  

  ۴- پنتوکسی فیلین      ۵- گلی کلازید             ۶- اسپری سرو فلو

    ۷-قرص اس ایکس       ۸- دپاکین               ۹- اسپری دزمکس  

   ۱۰- سیستئین ب۶        ۱۱-نتری کپ          ۱۲-ساپلاس مد

 ۱۳- اسپری بودنا             ۱۴-اکوفن             ۱۵ -یوریناسین ۵- ۱۰  

۱۶- اورلپت                 ۱۷- ففول                ۱۸- ممانتین  

۱۹-انواع محصولات شرکت کامفیل جهت درمان زخمها و سوختگی ها

۲۰-نورو اید                  ۲۱- وزیکر               ۲۲-ریزاتریپتان   

۲۳-وارفارین                   ۲۴-ژل لکتال            ۲۵-اسپری سیمبیکورت

۲۶-  پریناتال                     ۲۷-کپسول ژینوفیلوس      

۲۸- اسپری دهانی فلوهال                       ۲۹-اورلپت

۳۰-آمپول پرولوتون                    ۳۱- ویتامین ۱ب    ۳۰۰میلی

۳۲-پیدرولاکس                      ۳۳- کلسی تریول 

۳۴- گلو بیفر                       ۳۵-قرص واژینال فتورمیل

  

  ۳۶-دیفرلین    ۷۵/۳                     ۳۷-نوروسک

۳۸- مکمل موو فری                        ۳۹- مکمل کلسی بالانس

 ۴۰- مکمل وان دیلی                      ۴۱-ونلا فاکسین ۵/۳۷       

  ۴۲-ونلا فاکسین ۷۵                        ۴۳-لامو تریژین ۵۰                   

  ۴۴- لاموتریژن ۲۵                             ۴۵-لودوپا سی

  ۴۶- زریستار                                   ۴۷-کرم فموره

 ۴۸- کپسول ویتامین ۱۲ب                    ۴۹- آمپول تستسترون(خارجی)

۵۰-پیازکلیدین                                    ۵۱- اسپری فلوتیکازون

۵۲-مولتی پریناتال                               ۵۳-فارماتون

۵۴-اسپری سروتاید                            ۵۵-زینک

۵۶-اسپری فلومیسد                           

 


مطالب مشابه :


کپسول FEFOL Spansule

Biology - کپسول FEFOL Spansule - اخبار علمی ومقاله های زیست شناسی
داروهای کمیاب

۱۶- اورلپت ۱۷- ففول ۱۸- ممانتین ۱۹-انواع محصولات شرکت ۴۸- کپسول ویتامین ۱۲ب
راهنمایی قبل از انجام آزمایش

مصرف قرصهای آهن، کپسول هماتینیک و ففول، ایندومتاسین، کلشیسین، آسپرین، بروفن، کورتونها و
آنچه که بایددررایطه باقرص هابدانیم...

کپسول هماتینیک یا ففول یا کپسول آهن : موارد مصرف : درمان وکنترل کم خونیها ی ناشی از کمبود آهن
دارو هاي غير دوپينگي براي ورزشكاران

(قرص،کپسول و آمپول): ، و داروهای آهن دار مثل فروس سولفات،فولیک اسید،هماتینیک و ففول.
پیش از رفتن به آزمایشگاه حتما این مطلب را بخوانید

- مصرف داروهای آهن، کپسول هما تینیک و قرص ففول، لیندومتاسین، کلشی سین، آسپرین، بروفن
برچسب :