فرم نظرسنجی دانش آموزان محترم از دبیران محترم

 

باسمه تعالی

فرم نظر سنجی دبیران محترم توسط دانش آموزان گرامی؛  گروه .............. شهرستان البرز

  لطفا نظر خود را با در نظر گرفتن اخلاق وانسانیت ،ونظارت خداوند منان با مطالعه دقیق هر سوال ،با علامت  (* )در یکی از خانه های زیر بیان نمایید

 

ملاحظات

ضعیف

متوسط

خوب

خیلی خوب

عنوان سوال

ردیف

 

 

 

 

 

 حسن خلق دبیر محترم 

1

 

 

 

 

 

 میزان تعهد در قبال و ظیفه

2

 

 

 

 

 

 میزان تخصص در رشته تدریس

3

 

 

 

 

 

 داشتن سعه وشرح صدر درکلاس وامور مربوطه

4

 

 

 

 

 

  حوصله مندی در امر آموزش وپرورش

5

 

 

 

 

 

  خوشرویی در امر تربیتی وآموزشی

6

 

 

 

 

 

 دلسوزی درکار معلمی

7

 

 

 

 

 

 تسلط بر آموزش محتوی درس مورد نظر

8

 

 

 

 

 

 نحوه ی انتقال مفهوم وپیام

9

 

 

 

 

 

 داشتن هنر مدیریت ، در کلاس درس

10

 

 

 

 

 

 ورود وخروج به موقع درکلاس واهتمام به انجام حضور وغیاب دانش آموزان 

11

 

 

 

 

 

  نحوه ی برقراری ارتباط معلمی با مخاطب  

12

 

 

 

 

 

 استفاده از ابزارهای موجود کمک آموزشی در کلاس وآموزشگاه

13

 

 

 

 

 

 احساس تعلق خاطر به تدریس رشته ودرس مورد نظر

14

 

 

 

 

 

 رعایت حدود بودجه بندی وزمان بندی درفرا خور حوصله کلاس

15

 

 

 

 

 

 توجه به امر پرسش وپاسخ وارزشیابی

16

 

 

 

 

 

 احترام گذاشتن و بها دادن به ایده ونظرعلمی ودرسی دانش آموز

17

 

 

 

 

 

 رعایت عدالت در نمره گذاری   

18

 

 

 

 

 

 باور داشتن وعمل کردن به شیوه های پرسش وپاسخ (شفاهی،کتبی،گروهی،...)

19

 

 

 

 

 

 توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان

20

 

 

 

 

 

 توجه به وضعیت روحی وروانی واخلاق وانظباطی دانش آموزان

21

 

 

 

 

 

توجه به پیشرفت تحصیلی وارتقا علمی  دانش آموزان

22

 

 

 

 

 

توجه به پیشرفت امرتربیتی دانش آموزان

23

 

 

 

 

 

 اهتمام ورزیدن به افزایش باورهای دینی وعقیدتی

24

 

 

 

 

 

 رعایت اصل حجاب ووقار

25

 

 

 

 

 

 رعایت اصل لحن لین درسخن گفتن وتواضع

26

 

 

 

 

 

 قدرت بیان وسخنوری

27

 

 

 

 

 

دارا بودن روحیه انتقاد پذیری

28

 

 

 

 

 

محترم آموزشی وپرورشی و... تعامل با عوامل اجرایی (مدیریت ومعاونین

*

 

 

 

 

 

 تعامل با سایر دبیران محترم آموزشگاه وتبادل علمی وروشهای تدریس

*

 

 *-    راه کارها :

                  1 - .....................................................................................................................................................

      

                  2 - .....................................................................................................................................................

 *- نقدهای سازنده:

                  1  - .....................................................................................................................................................

 

                  2- .......................................................................................................................................................


مطالب مشابه :


اعلام هزینه های مدرسه وتوزیع فرم نظرسنجی بین اولیا

نمونه فرم نظرسنجی ازاولیا به شرح زیراست: بسمه تعالي. فرم نظرسنجی ازاولیای محترم دانش آموزان
نظرسنجی در خصوص شیوه‌نامه انتخاب معلمان نمونه سال ۹۳ ـ۹۲ +فرم

( یک معلم ) - نظرسنجی در خصوص شیوه‌نامه انتخاب معلمان نمونه سال ۹۳ ـ۹۲ +فرم - - ( یک معلم )
نظرسنجی اینترنتی

در برخی از موارد ، نظرسنجی بعنوان یک نمونه آماری تلقی می شود، مثلا ارسال فرم نظرسنجی در
نظرسنجی در خصوص شیوه‌نامه انتخاب معلمان نمونه سال ۹۳ ـ۹۲ +فرم

teachers pen قلم آموزگار - نظرسنجی در خصوص شیوه‌نامه انتخاب معلمان نمونه سال ۹۳ ـ۹۲ +فرم
فرم ارزیابی دوره های اموزشی

فرم نظر سنجی دوره ه آموزشی یک ر روزه مسئولین وکارشناسان امور تعیین صلاحیت ورتبه بندی انجمن
فرم نظرسنجی پیام نور

فرم نظرسنجی پیام نور درباره نحوه تدریس اساتید شماره شرح سوال کدنمره خيلي خوب 20- 18 خوب 17.99- 16
نظرسنجی در خصوص شیوه‌نامه انتخاب معلمان نمونه سال 93ـ92+فرم

ارائه ی درس افزار و نمونه به گزارش فارس، روی فرم نظرسنجی مندرج در سایت وزارت آموزش و
فرم نظرسنجی دانش آموزان محترم از دبیران محترم

دین وزندگی اول ، دوم ، سوم و چهارم - فرم نظرسنجی دانش آموزان محترم از دبیران محترم
برچسب :