عبدالحلیم حافظ - زی الهواء

زي الهوا
غناء: عبدالحليم حافظ

7alim%25252083.jpg

الحان....بليغ حمدي

كلمات...محمدحمزة
زي الهوا يا حبيبي زي الهوا

همچون عشق ای عشق من همچون عشق
وآه من الهوى يا حبيبي آه منالهوى

 وآه از عشق ای عشق من آه از عشق
وخذتني من إيدي يا حبيبي ومشينا

و مرا از دستم بردی ای عشق من و رفتیم
تحت القمر غنينا وسهرنا وحكينا

و در زیر ماه خواندیم و شب را به صبح رساندیم و حرف زدیم
وفيعز الكلام سكت الكلام

و در اوج کلام ، کلام ساکت شد
وأتاريني ماسك الهوا بإيدية

و خود را با در دست گرفتن عشق یافتم
وآه من الهوى ياحبيبي

و آه از عشق ای عشق من

* * *
وخذتني ومشينا والفرح يضمنا

و مرا بردی و رفتیم و شادی ما را در آغوش گرفت
ونسينا يا حبيبي مين إنتومين أنا

و فراموش کردیم که تو کی هستی و من کیم!
حسيت إن هوانا ح يعيش مليون سنة

و احساس کردم که من میلیون ها سال زندگی خواهم کرد
وبقيت وانت معايا الدنيا ملكإيدية

 و ماندم و تو با منی ، و دنیا در دست من است
أأمر على هوايا تقول أمرك يا عينية

به عشقم فرمان می دهم و می گوید امر توست ای چشمان من
وفي عز الكلام سكتالكلام
وأتاريني ماسك الهوا بإيدية
وآه من الهوى يا حبيبي

* * *
خايف ومشيت وأنا خايف

 ترسیدم و رفتم و من می ترسم
إيدي في إيدك وأنا خايف

دستانم در دست تو و من می ترسم
خايف على فرحةقلبي

نگران شادی دلم هستم
خايف على شوقي وحبي

نگران شوق و عشقم هستم
وياما قلت لك أنا

و چه بسیار به تو گفتم
واحنا في عز الهنا

و ما در آخر خوشبختی هستیم
قلت لك ياحبيبي

به تو گفتم ای عشق من
لا أنا قد الفرحة ديّ

من در حد و اندازه ی این شادی نیستم
وحلاوة الفرحة ديّ

و شیرینی این شادیم
خايف لا في يوموليلة

و می ترسم که در یک روز و شب
ماألاقكش بين إيدية

تو را بین دستهایم نیابم
تروح وتغيب عليّ

می روی و از من دور می شوی
وقلت لي يا حبيبي ساعتها

و وقتش گفتی ای عشق من
ديدنيتي إنت اللي ملتها

تو دنیای منی که آن را پر کردی
وفي عز الكلام سكت الكلام
وأتاريني ماسك الهوابإيدية
وآه من الهوى يا حبيبي

* * *
وخذتني يا حبيبي ورحت طايرطاير

و مرا بردی ای عشق من و پرواز کنان رفتم
وفتني يا حبيبي وقلبي حاير حاير

و گذشتیم ای عشق من و قلبم حیران است
وقلت لي راجع بكرة أنا راجع

و به من گفتی فردا بر می گردم ، من بر می گردم
وفضلتمستني بآمالي

و همراه با امیدهایم  باقی ماندم
ومالي البيت بالورد بالشوق بالحب بالأغاني

و خانه را با گل ، شوق ، عشق و ترانه پر کردم
بشمع قايد بأحلى كلمةفوق لساني

با شمع فروزان با زیباترین کلمات بر روی زبانم
كان ده حالي يا حبيبي لما جيت

اين حال من بود ، آن زمان که تو آمدی
رددنا الغنوة الحلوة سوى

با هم ترانه زیبا را خواندیم
ودبنا معنور الشمع .. دبنا سوى

و همراه با نور شمع آب شدیم
ودقنا حلاوة الحب .. دقناها سوى

و شیرینی عشق را با هم چشیدیم
وفي لحظة لقيتك ياحبيبي زي دوامة هوا

ودر یک ان تو را بلبل عشق یافتم ای عشق من
رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي

گل ها را پرتاب کردم و شمع را خاموش کردم ای عشق من
والغنوة الحلوة ملاهاالدمع يا حبيبي

وترانه زیبا را اشک پر کرد


ترجمه از گروه ترجمه سایت ترجمه ترانه های عربی است . استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است


مطالب مشابه :


حافظ شيرين سخن( قسمت چهارم)

ترانه های کودکان - حافظ شيرين سخن( قسمت چهارم) - شعر و سرود و داستان برای کودکان و نوجوانان
حافظ شيرين سخن(قسمت دوم)

ترانه های کودکان - حافظ شيرين سخن(قسمت دوم) - شعر و سرود و داستان برای کودکان و نوجوانان
ترانه های به یاد ماندنی: فال حافظ (کورس سرهنگ زاده)

ترانه های به یاد ماندنی: متن ترانه "فال حافظ": دور از تو منم تنها تنها منم و غمها
پند حافظ

متن ترانه ها و آهنگ های داریوش dariush - پند حافظ - - متن ترانه ها و آهنگ های داریوش dariush
آهنگ پند حافظ داریوش

ترانه خانه - آهنگ پند حافظ داریوش - متن آهنگ هاي ستار متن آهنگ های ستار-سری 3
حافظ = sherha

Sherhaُُ - حافظ = sherha - -شعر-ترانه Sher -taraneh شعر زیبا و معروف حافظ آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
عبدالحلیم حافظ - زی الهواء

مجله تخصصی ترجمه ترانه هاي عربي - عبدالحلیم حافظ - زی الهواء - ترجمه ترانه هاي عربی - آهنگ های
شعر حافظ

جک و متن ترانه - شعر حافظ - شعر .جک. چرا بعدازامدن پاییزخوشبختی وچشم های تونایاب می
ترانه های گیلکی - ناصر وحدتی

ترانه های گیلکی - ناصر وحدتی. حافظ. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
برچسب :