محتوا (Content) - قسمت دوم

با سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز

   در قسمت اول به توضیحی در مورد محتوا و چگونگی گزینش و همچنین ملاک ها و معیارهای انتخاب آن پرداختیم.

    در این قسمت نیز توضیحات قبل را دنبال کرده و در قسمت های بعد به تحلیل محتوا و معرفی روش های آن می پردازیم.

 

سازماندهی محتوا و معیارهای آن

   سازمان دهی محتوا یعنی ترتیب ارائه محتوای آموزشی بر پایه ملاک های مشخص.

معیارهای سازماندهی محتوا

۱-     توالی: کدام محتوای یادگیری باید در پی کدام مطلب بعدی قرار گیرد؟ برای پاسخ به این سؤال باید اصول توالی محتوا را بشناسیم. توالی در سازمان دهی محتوا دارای ۵ اصل است که عبارتند از:

       - از ساده به مشکل باشد.

       - از کل به جزء باشد.

       - دارای ترتیب زمانی باشد.

       - از معلوم به مجهول حرکت کند.

       - آموزش همراه با عمل باشد.

۲-     تداوم: انتقال یک نوع از تجارب آموزشی طی یک دوره زمانی معین

۳-     وسعت: برنامه درسی دارای گستردگی لازم باشد.

۴-     تعادل: بین محتوا و توان یادگیرنده

۵-     ارتباط عمودی و افقی

سازماندهی محتوا، جهت دوم (سازماندهی) در بعد محتوا

   آیزنر سازماندهی محتوا را وظیفه ای تخصصی تلقی می کند و بر این باور است که متخصصان برنامه درسی این فعالیت را به عهده دارند.

   به طور کلی، دو شیوه ی اصلی برای سازماندهی محتوا همواره مورد نظر قرار می گیرد:

الف) سازماندهی روان شناختی (psychological order) که ناظر بر سازماندهی محتوا با نظر به نیازها، علایق و توانمندی های شاگردان صورت می پذیرد.

ب) سازماندهی منطقی که ناظر بر سازماندهی محتوا براساس سطح دشواری مطالب به صورت سلسله مراتبی است.


مطالب مشابه :


انتخاب محتوا و سازماندهی محتوا

برنامه ريزي(برنامه ريزي درسي) - انتخاب محتوا و سازماندهی محتوا - اگر وجود خدا باورت بشه خدایه
بررسي ميزان انطباق كتابهاي درسي پيام هاي آسمان بااصول ومعيارهاي انتخاب وسازماندهي محتوا از ديدگا ه .

آسمان سال سوم راهنمائی تا چه حد با اصول و معیارهای سازماندهی محتوا سازماندهی محتوا.
محتوا (Content) - قسمت دوم

گروه آموزشی ساغر - محتوا (Content) - قسمت دوم - وب آموزشی، مشاوره ای، ادبی و تربیتی
معیارهای نقد و بررسی کتب درسی( عمومی - تخصصی)

سازماندهی محتوا از ساده به لطفاً بر اساس معیارهای ذیل دروس مشخص شده را مطالعه
روش های تدریس و تحلیل محتوا

سازماندهی محتوا: علاوه بر ضرورت توجه به انتخاب محتوا ف لازم است سازماندهی آن نیز به صورت
معرفی کتاب كليات و مباني برنامه ريزي درسي

شامل مفهوم محتوا ، معیارهای انتخاب محتوا، ضرورت سازماندهی محتوا، انواع و روشهای
نمونه پروپزال من جهت رویت استاد

بررسی و ارزشیابی اهداف و محتوا و روشهای نظراصول و معیارهای سازماندهی تجربیات
برچسب :