مشاهده ي احكام جديد بازنشستگان

به اطلاع بازنشستگان عزيز مي رساند جهت مشاهده احكام جديد خود كه بر اساس نظام هماهنگ مديريت خدمات كشوري صادر گرديده است به سايت اينترنتي سازمان بازنشستگي به آدرس :

http://www.cspfiran.com/ مراجعه نمايند و براي اطلاع از آخرين ميزان حكم و فيش حقوقي خود روي دريافت حكم و فيش كليك نمايند                                                                       دريافت حکم حقوقی  show.gif
دريافت فيش حقوقی show.gif


مطالب مشابه :


مشاهده ي احكام جديد بازنشستگان

ميزان حكم و فيش حقوقي خود روي دريافت حكم و فيش دبير آموزش و پرورش ايلام صاحب
درس پژوهی هسته تحول در آموزش و پرورش

همكار عزيز براي دريافت فيش حقوقي خود شهرستان دهلران. تحول در آموزش و پرورش
کتاب راهنمای کار و فناوری

همكار عزيز براي دريافت فيش حقوقي خود شهرستان دهلران. هسته تحول در آموزش و پرورش.
شهر محل صدور كد ملي

فيش حقوقي آموزش و پرورش; دهلران: 726: پرتال سرويس هاي پرسنلي و فيش حقوق آموزش و پرورش
حذف درس «حرفه و فن» از اول متوسطه

همكار عزيز براي دريافت فيش حقوقي دهلران. گروه کار و آموزش و پرورش در سند تحول
سختی و نرمی چوبها

همكار عزيز براي دريافت فيش حقوقي خود شهرستان دهلران. هسته تحول در آموزش و پرورش.
انواع پارچه و الیاف

همكار عزيز براي دريافت فيش حقوقي خود شهرستان دهلران. هسته تحول در آموزش و پرورش.
سیستم های ایمنی جدید در BMV

همكار عزيز براي دريافت فيش حقوقي خود شهرستان دهلران. هسته تحول در آموزش و پرورش.
نانو نقره چیست ؟

همكار عزيز براي دريافت فيش حقوقي خود شهرستان دهلران. هسته تحول در آموزش و پرورش.
بودجه بندی پیشنهادی کاروفناوری

همكار عزيز براي دريافت فيش حقوقي خود شهرستان دهلران. هسته تحول در آموزش و پرورش.
برچسب :