برنامه سالانه

برنامه ریزی فعالیت های آموزشی و پرورشی و پژوهشی

آموزشگاه چهرازی در سال تحصیلی 92-91

ردیف

اولویت های آموزشی

اولویت های پژوهشی و پرورشی

1

برگزاری کلاس های تقویتی و تست زنی در دروس هدف برای دانش آموزان مستعد

حفظ جزء سی ام قرآن مجید

 

2

تقویت بنیه علمی دانش آموزان ضعیف در سی با برگزاری کلاسهای جبرانی در روز های پنجشنبه

شرکت در مسابقات فرهنگی هنری و ورزشی در سطح ناحیه و استان

3

برگزاری باز دید های علمی درون استانی و برون استانی

برگزاری اردوهای تفریحی زیارتی درون و برون استانی

4

تشویق و ترغیب دانش آموزان تلاشگر و ممتازین

تشویق و ترغیب دانش آموزان به حجاب برتر(چادر)

5

ترغیب دانش اموزان به استفاده و تولید محتوای الکترونیک

عضویت فعال دانش آموزان در کتابخانه آموزشگاه

6

همکاری دانش آموزان در امور اجرایی آموزشگاه در قالب طرح مدام

عضویت اولیای دانش آموزان در کتابخانه و مجلات پیوند

7

آشنایی دانش آموزان در به کار گیری مهارتهای زندگیدر قالب طرح کرامت

شرکت فعال و مستمر اولیا در کلاسهای آموزش خانواده

8

فعال نمودن دانش آموزان برای شرکت در مسابقات علمی و جشنواره خوارزمی

تشکیل شورای دانش آموزی از بین دانش آموزان فعال

9

ایجاد زمینه جهت رشد و شکو فایی ابتکارات دانش آموزان در امور آموزشی

شرکت در مسابقه درس هایی از قرآن

10

پرورش و شناخت ارزش ها و توانایی های فردی دانش آموزان

برگزا ری نماز جماعت اول وقت

 


مطالب مشابه :


نمونه ای برنامه سالانه دبیرستان دو ره ی اول

تبسم خورشید - نمونه ای برنامه سالانه دبیرستان دو ره ی اول - آموزش ابتدایی.علمی.آموزشی.فرهنگی
نمایه برنامه سالانه دبیرستان معلم خان ببین

نمایه برنامه سالانه دبیرستان کاهش افت تحصیلی- آشنا نمودن دانش آموزان با نمونه
برنامه سالانه دبیرستان شاهد

برنامه سالانه. دبیرستان به اماکنی برای گرفتن عکس ،نمونه برداری و آزمایش دارند که
برنامه سالانه دبیرستان علامه طباطبایی 1 در سال تحصیلی 93-92

برنامه سالانه دبیرستان علامه روزی عادی و نمونه برنامه سالانه پیشنهادی
برنامه ی عملیاتی سالانه دبیرستان فرحبخش سال تحصیلی 90 - 89 قسمت اول

برنامه ی عملیاتی سالانه دبیرستان ارایه جزوات و نمونه برنامه ی سالانه معاونت
برنامه سالانه

به دبیرستان نمونه دولتی چهرازی خوش آمدید - برنامه سالانه - رخدادهای مدرسه - به دبیرستان
برنامه سالانه

دانش و آگاهی معلمان را نسبت به برنامه سالانه و تأثیر آن در روند رشد مدرسه زیاد کنید تا در
نمایه برنامه سالانه

نمایه برنامه سالانه نمایه برنامه سالانه دبیرستان شهید آموزان با نمونه سوالات
برچسب :