رساله دانشکده هنر و معماریlistmemari.gif

صالحی 09128188632

واریز اینترنتی به کارت 

6037-9914-6942-5106

ارسال فوری


رساله دانشکده هنر و معماری

تعداد صفحه: 380

قیمت:32000تومان
فصل اول:               کلیات تحقیق

۱-۱    مقدمه     ۲
۱-۲    تعریف مساله     ۳
۱-۳    سابقه تحقیق    ۱۱
۱-۴    ضرورت انجام طرح    ۱۷
۱-۵    اهداف    ۱۹
۱-۶    نتیجه گیری    ۲۱
فصل دوم:                مبانی نظری طرح
۲-۱    مقدمه     ۲۳
۲-۲    مفاهیم نخست     ۲۴
۲-۳    آموزش معماری    ۲۹
۲-۴    آموزش معماری در جهان    ۳۲
۲-۵    سیستم ها و اهداف آموزش معماری در جهان    ۳۴
۲-۶    آموزش معماری قبل از تاسیس دانشگاه    ۳۹
۲-۷    آموزش معماری بعد از تاسیس دانشگاه    ۴۱
۲-۸    آموزش معماری در دوران معاصر    ۴۲

فهــرست مطالب
عنوان    صفحـه

فصل دوم:                مبانی نظری طرح
۲-۹    دیروز و امروز …    ۴۷
۲-۱۰   ویژگی های رشته معماری    ۵۱
۲-۱۱   گفت و گو با امروز    ۵۷
۲-۱۲    نتیجه گیری     ۵۹
فصل سوم:        بررسی نمونه های موردی داخل و خارج
۳-۱    دانشگاه هنر توکیو    ۶۱
۳-۲     دانشگاه هنر ومعماری سین سیناتی    ۶۴
۳-۳     دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی      ۶۷
۳-۴     باهاوس    ۶۸
۳-۵     دانشگاه معماری لندن    ۷۳
۳-۶     مدارس معماری ایتالیا    ۷۳
۳-۷     دانشگاه معماری A.A    ۷۳
۳-۸     دانشگاه MIT     ۸۱
۳-۹     انستیتو شاهزاده ویلز    ۸۳
۳-۱۰   دانشگاه اورگن    ۸۴

فهــرست مطالب
عنوان    صفحـه

فصل سوم:  بررسی نمونه های موردی داخل و خارج
۳-۱۱    مدرسه هنر و معماری ایلینویز – فلوریدا    ۸۴
۳-۱۲     هنرستان دخترانه پاپلی خلعتبری تهران    ۹۰
۳-۱۳     نتیجه گیری    ۹۲
فصل چهارم:           اصول و ضوابط طراحی
۴-۱     مقدمه    ۹۴
۴-۲     معرفی سایت پروژه    ۹۵
۴-۳     آنالیز سایت    ۹۹
۴-۴     مشهد در یک نگاه      ۱۰۴
۴-۵     شرح برنامه دانشکده معماری و شهر سازی    ۱۱۸

فصل پنجم:               جمع بندی نهایی
۵-۱    مقدمه    ۱۴۴
۵-۲   تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری    ۱۶۶
۵-۳   نتیجه گیری    ۳۴۰

فهــرست جداول
عنوان    صفحـه
فصل سوم:         بررسی نمونه های موردی داخل و خارج
۳-۱    یافته های نمونه های انتخابی مطالعات تطبیقی مدرسه های معماری    ۱۹۰
فصل چهارم:            اصول و ضوابط طراحی
۴-۱    ابعاد کتاب بر اساس آمار کتب انگلیسی زبان    ۲۶۸
۴-۲     عرض راهروهای متقاطع    ۲۶۹
۴-۳     فضاهای آموزش نظری    ۲۹۸
۴-۴     فضاهای آموزش عملی    ۲۹۹
۴-۵     فضاهای کمک آموزش    ۳۰۰
۴-۶     فضاهای خدماتی    ۳۰۱
۴-۷     فضاهای اداری    ۳۰۲
۴-۸,۹    مجموع فضاها    ۳۰۳

فهــرست جداول
عنوان    صفحـه
فصل پنجم:    جمع بندی نهایی
۵-۱    یافته های مطالعات زمینه در مورد خصوصیات اقلیمی ساختمان    ۳۴۰
۵-۲     یافته های مطالعات زمینه در مورد سایت مجموعه    ۳۴۱
۵-۳     یافته های مطالعات پایه در زمینه کمبود ها    ۳۴۲

فهــرست تصاویر
عنوان    صفحـه
فصل اول:                کلیات تحقیق
۱-۱    نمایی از دانشکده هنر دانشگاه تهران    ۳۴
فصل سوم:       بررسی نمونه های موردی داخل و خارج
۳-۱    نمایی از دانشکده هنر توکیو    ۱۳۸
۳-۲     نمایی از دانشکده هنر توکیو    ۱۳۹
۳-۳     نمایی از کتابخانه دانشکده هنر توکیو    ۱۴۱
۳-۴     نمایی از کتابخانه دانشکده هنر توکیو    ۱۴۱
۳-۵     نمایی از اتلیه دانشکده هنر توکیو    ۱۴۲
۳-۶     نمای داخلی از دانشکده هنر توکیو    ۱۴۶
۳-۷     نمای داخلی از دانشکده هنر توکیو    ۱۴۶
۳-۸     نمایی از  دانشگاه سین سیناتی    ۱۴۷
۳-۹     نمایی از  دانشگاه سین سیناتی    ۱۴۸
۳-۱۰   نمای داخلی از دانشگاه سین سیناتی    ۱۴۹
۳-۱۱     نمای داخلی از دانشگاه سین سیناتی    ۱۴۹
۳-۱۲     نمای داخلی از دانشگاه سین سیناتی    ۱۴۹
۳-۱۳     نمای داخلی دانشکده شهید بهشتی    ۱۵۲

فهــرست تصاویر
عنوان    صفحـه

فصل سوم:        بررسی نمونه های موردی داخل و خارج
۳-۱۴     مدرسه باهاوس    ۱۵۵
۳-۱۵     مدرسه باهاوس    ۱۵۷
۳-۱۶     نمای داخلی مدرسه باهاوس    ۱۵۸
۳-۱۷     دانشکده A-A لندن    ۱۶۱
۳-۱۸     کلاس هاس بررسی و انتقاد دانشکده A-A لندن    ۱۶۳
۳-۱۹   کلاس  عملی دانشکده A-A لندن    ۱۶۳
۳-۲۰     کارگاه دانشکده A-A لندن    ۱۶۴
۳-۲۱     آتلیه دانشکده A-A لندن    ۱۶۵
۳-۲۲     آتلیه دانشکده A-A لندن    ۱۶۶
۳-۲۳     نمونه کارهای دانشجویان  دانشکده A-A لندن    ۱۶۷
۳-۲۴     نمونه کارهای دانشجویان  دانشکده A-A لندن    ۱۶۷
۳-۲۵     نمونه کارهای دانشجویان  دانشکده A-A لندن    ۱۶۸
۳-۲۶     نمایی از دانشگاه MIT    ۱۶۹
۳-۲۷     نمایی از دانشگاه MIT    ۱۷۰

فهــرست نقشه ها

عنوان    صفحـه

سایت پلان    ۳۴۳
پلان طبقه همکف    ۳۴۴
پلان طبقه اول    ۳۴۵
پلان طبقه دوم    ۳۴۶
پلان ستون کذاری    ۳۴۷
پلان تیرریزی    ۳۴۸
نمای جنوبی و شرقی    ۳۴۹
برشA-A  ,  B-B       ۳۵۰

فایل مطالعات به صورت word می باشد


مطالب مشابه :


پایان نامه طراحی "دانشکده معماری"

مدرسه هنر و معماری پایان نامه طراحی "دانشکده معماری" کالج معماری و هنر دانشگاه
رساله دانشکده هنر و معماری

رساله دانشکده هنر و معماری . دانشکده هنر دانشگاه تهران دانشکده معماریپلان
دانشکده معماری , دانشگاه ایندهون , هلند

بلاگفا - دانشکده معماری , دانشگاه شعبه غرب تهران آرمانشهر سایت مرجع هنر و معماری
رساله دانشکده هنر و معماری ,دانشکده هنر و معماری , دانلود رساله دانشکده هنر و معماری

رساله دانشکده هنر و معماری ,دانشکده طرح دانشگاه معماری سایت پلان و رندر
نقشه های دانشکده هنر و معماری بهمراه سه بعدی

نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران. دانشکده هنر و معماری. پلان طبقه
پایان نامه ( طرح نهایی ) هتل 4 ستاره

دانلود پلان معماری هتل طراحی فنی مهد کودک دانشگاه دانشکده هنر خانه معمار ویلایی آپارتمانی و
برچسب :