تحولات جدید در دانشگاه پیام نور/حکم انتصاب

hokm.png

به گزارش اخبار دانشگاه پیام نور  دکتر فراهانی رئیس دانشگاه پیام نور  طی حکم های جداگانه سمت های دفتر برنامه بودجه تحول اداری و بهره وری ، اداره کل امور پشتیبانی ، معاونت فناوری و پژوهش و مشاور رئیس دانشگاه،  دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل ، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی را انتصاب کردند. 


انتصاب دکتر امیر ملکی به سمت سرپرست دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین المللدکتر فراهانی رئیس دانشگاه پیام نور طی حکمی دکتر امیر ملکی را به سمت سرپرست دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل منصوب و از زحمات خانم انصاری قدرردانی کرد.
ShowPicture.aspx?ID=5263a703-f2ff-43ca-bانتصاب دکتر محمد علی کریمی به سمت سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر فراهانی رئیس دانشگاه پیام نور طی حکمی دکتر محمد علی کریمی را به سمت سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی منصوب و از زحمات دکتر دل افکار معاون پیشین قدردانی کرد.
ShowPicture.aspx?ID=c3bb735d-fcc9-4d85-9

انتصاب دکتر حسین زارع به سمت سرپرست معاونت فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور دکتر فراهانی رئیس دانشگاه پیام نور طی حکمی دکتر حسین زارع را به سمت سرپرست معاونت فناوری و پزوهش دانشگاه پیام نور منصوب کرد. دکتر فراهانی در مراسم تودیع و ومعارفه ، از زحمات دکتر آخوند معاون پیشین قدردانی کرد.

ShowPicture.aspx?ID=7ec04215-f939-4e1a-9انتصاب آقای محمد حسنی به سمت سرپرست اداره کل امور پشتیبانی دکتر فراهانی رئیس دانشگاه پیام نور طی حکمی آقای محمد حسنی را به سمت سرپرست اداره کل امور پشتیبانی منصوب و از خدمات مهندس مصباح مدیرکل پیشین قدردانی کرد.

ShowPicture.aspx?ID=c491e64d-1707-4810-a


انتصاب دکتر سید محمدرضا حسینی به سمت مشاور رئیس دانشگاه
دکتر فراهانی رئیس دانشگاه پیام نور طی حکمی دکتر سید محمدرضا حسینی را به سمت مشاور رئیس دانشگاه منصوب کرد.
ShowPicture.aspx?ID=9face87d-8a72-48be-a

انتصاب دکتر محمد مهدی پرهیزکار به سمت سرپرست دفتر برنامه، بودجه ، تحول اداری و بهره وری دکتر فراهانی رئیس دانشگاه پیام نور طی حکمی دکتر محمد مهدی پرهیزکار را به سمت سرپرست دفتر برنامه ، بودجه ، تحول اداری و بهره وری منصوب کرد.

ShowPicture.aspx?ID=e35c0d46-6e8c-4f60-a     


مطالب مشابه :


دکتر محمد حسین فراهانی مدیر کل میراث فرهنگی تهران شد

فراهان، دیار کهن - دکتر محمد حسین فراهانی مدیر کل میراث فرهنگی تهران شد - - فراهان، دیار کهن
افراد موفق واشقانی

1- دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی فرزند شاعر فقید رحمت 17- مهندس حسین واشقانی فرزند مرحوم
دانلود رایگان کتاب طراحی هیدرولیک سازه ها(دکتر حسین محمد ولی سامانی)(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان - دانلود رایگان کتاب طراحی هیدرولیک سازه ها(دکتر حسین محمد ولی
افتخار آفرینان خلج

- دکتر حسین علیمددی فوق تخصص گوارش کودکان - - دکتر علیرضا نوده فراهانی
فعالان واشقانی در عرصه های گوناگون................................

1- ابراهیم واشقانی فراهانی فرزند شاعر فقید رحمت 18- حسین واشقانی فرزند
میرزا محمّد حسین (وفا) فراهانی

گروه تاریخ متوسطه ناحیه 1 اراک - میرزا محمّد حسین (وفا) فراهانی - بررسی موضوعات درسی تاریخ و
اسامی دروس، ضرایب، تعداد سئوالات و منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

دکتر سید حسین صفایی ، دکتر سید مرتضی قاسم زاده. دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی.
گلشیفته فراهانی در فیلمی جدید + تصاویر + پیش بینی دکتر عباسی

فانوس راه (351) - گلشیفته فراهانی در فیلمی جدید + تصاویر + پیش بینی دکتر عباسی - سوره اسراء آیه 5
تحولات جدید در دانشگاه پیام نور/حکم انتصاب

انتصاب دکتر حسین زارع به سمت سرپرست معاونت فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور دکتر فراهانی
برچسب :