شعر ماه مهر

باز بوی دفتر

پاک کن ها ی سفید

ته مداد قرمز

باز هم مهر رسید

باز هم رج زدن حرف الف

باز هم دخترکی سر به هوا.دختری گیج که نامش کبراست.

و هزاران سال است

قول ها داده به خود

و گرفته تصمیم

که دگر بار کتاب خود را

باز جا نگذارد.شب به زیر باران

آن کتاب کهنه.همچنان خیس وچروکیده و باران زده است

باز هم سال دگر

باز پاییز دگر

باز تصمیم دگر

باز کوکب خانم

چند مهمان دارد

باز هم سفره رنگین پهن است

و کدام از ماها

در پس این همه سال…

حسرت خوردن از آن سفره کوکب خانم

همچنان با اونیست؟

خوش به حال عباس

خوش به حال کبری

خوش به حال حسنک

که همه دغدغه شان.

سفره ودفتر خیس است وصدای یک بز

خوش به حال همه شان

که زما جاماندند

همه کودک ماندند

ورسیدیم ما به سرابی که هم اکنون هستیم

وغم غربت ایام گذشته است که دایم با ماست!!!!!!!مطالب مشابه :


بوی ماه مهر

یاد مهر - بوی ماه مهر - دنبال شعری با موضوع « مهر و مدرسه » گشتم زیباترین شعری که دیدم شعر
شعر ماه مهر

Urmia Applied Chemistry 88 - شعر ماه مهر - ܓܨA place to learn chemistry and know more than u can about chemistryܓܨ - Urmia Applied Chemistry 88
منتظر ماه مهر

ترانه های کودکان - منتظر ماه مهر - شعر و سرود و داستان برای کودکان و نوجوانان
شعر ماه مهر

باز بوی دفتر. پاک کن ها ی سفید. ته مداد قرمز. باز هم مهر رسید. باز هم رج زدن حرف الف. باز هم
شعر هفته اول مهر ماه

tooba-mahd - شعر هفته اول مهر ماه - مهد کودک و امادگی طوبی
شعر زبان فارسی

مهر مهربان - شعر زبان فارسی - با این همه مهر و مهربانی - دل می دهدت که خشم رانی - مهر مهربان
متولد 2 ماه مهر...

عشق@دوستی@صداقت@مهربانی@شعر و - متولد 2 ماه مهر - ما همه فانی و او پا بر جاست عشق را میگویم
برچسب :