بعضی ناهنجاریهای ژنتیکی وابسته به x

 

سیناپسین 1: فسفوپروتئینی است که در وزیکول پیش سیناپسی دیده می شود واحتمالا در فرایند اگزوسیتوز دخالت دارد. اختلال در این ژن سبب بروز حالات صرع واختلال یادگیری ورفتاری میشود.

آنژیوتانسین 2:یک اکتا پپتید است که سبب تنگی عروق می شود البته کوتاه مدت × و همچنین سبب احتباس آب و نمک در کلیه می شود.

دیستروفی عضلانی دوشن : درماهیچه پروتئین دیستروفین وجود دارد که سبب پایداری سارکولم می شود بیماری دیستروفی عضلانی دوشن اختلال در ساخت این پروتئین است. بنا براین در غیاب این پروتئین ضعف عضلانی پیش رونده دیده می شود که در اوایل کودکی شروع و منجر به مرگ خواهد شد.

نشانگان زالی-ناشنوایی: این بیماری با بیماری زالی متفاوت است.زالی بیماری اتوزومال مغلوب است ولی این بیماری وابسته به جنس xاست.در این بیماری ناشنوایی عصبی مادرزادی وجود دارد. جهش در ژن باعث نقص در مسیر ساخت پیش سازها ی سلولهای تاجی عصبی در ملانوسیت ها می شود. این بیماری با ایجاد ناشنوایی عمیق وزالی کامل بروز می کند.


مطالب مشابه :


اصطلاحات زیست پیش دانشگاهی1

نشانگان زالی -ناشنوایی :توجه فرمایید که این بیماری با بیماری زالی متفاوت است زالی بیماری
چند نوع ناشنوایی

زیست شناسی گناباد - چند نوع ناشنوایی - یا حق لازم به ذکر است که زالی ( آلبی نیسم )
نکات کنکوری زیست حتما بخوانید!!!!

نشانگان زالی-ناشنوایی: این بیماری با بیماری زالی متفاوت است.زالی بیماری اتوزومال مغلوب
توضیح درباره بیماری های وابسته به جنس فصل 2 کتاب پیش دانشگاهی زیست

زالی-ناشنوائی:در این بیماری آلبینیسم نسبی همراه با ناشنوائی كه از نظر ارثی وابسته به
بعضی ناهنجاریهای ژنتیکی وابسته به x

نشانگان زالی-ناشنوایی: این بیماری با بیماری زالی متفاوت است.زالی بیماری اتوزومال مغلوب
بعضی ناهنجاریهای زنتیکی وابسته به x

نشانگان زالی-ناشنوایی: این بیماری با بیماری زالی متفاوت است.زالی بیماری اتوزومال مغلوب
تست های زیست پیش دانشگاهی فصل دوم

نشانگان زالی- ناشنوایی . گزینه 4 . دالی از کلون کردن در فاقد هسته به وجود آمد.
تست هایی ازکتابهای زیست شناسی برای کنکوریها-قسمت چهارم

زالی –ناشنوایی اندو2/1 آنهامبتلاءبه تالاسمی مینور2/1 هم دارای . گروه خونی ab (مثل پدرشان)
برچسب :