استعفای رئیس دانشگاه پیام نور فارس یا فرار از اتهامات؟!

در پی استعفای دکتر علیرضا موغلی رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس، سرپرست جدید این moogheli.jpgدانشگاه معرفی شد.
از نکات قابل تأمل در خبر استعفای دکترموغلی که توسط روابط عمومی پیام نور استان فارس تنظیم و به خبرگزاری‌هاارسال شده بود بصورت عجیب و چشمگیری تعریف و تمجیدها فراوان از وی شدهبود؛ اما تمام ماجرا این نیست.
رئیس مستعفی دانشگاه پیام نور استانفارس، بدلیل عملکرد مشکوک و مورد اتهام خود بارها مورد اعتراض جدیدانشجویان و تشکل‌های ارزشی دانشگاه قرار گرفته بود؛ تا جائیکه بسیجدانشجویی این دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده که سال گذشته منتشر کرده بود باذکر برخی مفاسد کلان مدیریتی ریاست این دانشگاه، خبر از تشکیل مافیای قدرتو ثروت داده بودند و اکنون موغلی بعد از ماه‌ها فرار از پاسخگویی چاره‌ایجز استعفا نداشته است!
تظاهر به اصولگرایی و زدن ریشه‌های تمام اصول
دانشجویان دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه بارها شاهد بوده‌اند با ناماصولگرایی ریشه تمام اصول در این دانشگاه زده شده است در نامه‌ی سرگشاده‌یخود آورده‌ بودند:
«اکنون دانشگاه پیام نور استان فارس -درمرکز و اکثر شهرستان‌های استان- جولانگاه افرادی شده است، که با تظاهر بهحرکت در جهت گفتمان امام(ره) این دانشگاه را به محلی برای کسب اعتبار ونهایتا رسیدن به مناصب سیاسی تبدیل کرده اند. افرادی که جزو حامیان جریانفتنه بودند، اکنون با نام اصولگرایی، زمینه را برای حضور مدیران و اساتیدیکه هیچگونه اعتقادی به آرمان ها و اصول انقلاب ندارند، مهیا می‌کنند
زد و بندهای سیاسی ریاست دانشگاه با برخی نمایندگان استان
دانشجویان دانشگاه پیام نور ضمن اعتراض به برخی از افرادی که حتی در سوابقسیاسی خود نیز تا چندی پیش جزو حامیان جریان فتنه بودند و اکنون با مقدسنمایی و تظاهر به اصول در مناصب مدیریتی باقی مانده بودند در نامه‌یسرگشاده خود آورده بودند:
«کار به جایی می رسد که برخی از مدیرانارشد این دانشگاه با زد و بندهای سیاسی با برخی از نمایندگان مجلس شورایاسلامی استان فارس، آرمان‌های انقلاب را فدای اهداف و اغراض شخصی خودمی‌کنند. چه آسان برخی آرمان‌هایی که خون هزاران شهید به پای آنها ریختهشده را با مقام و پول معاوضه می‌کنند
تشکیل مافیای قدرت و ثروت با نام اصولگرایی
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «متأسفانه بدلیل غفلت و تسامح برخی ازمسئولین در برخورد با متخلفان، اکنون شاهد رشد قارچ گونه مفاسد در برخی ازمناصب مدیریتی دانشگاه پیام نور استان فارس هستیم. مفسدین و گردن کلفتانیکه با تشکیل مافیای قدرت و ثروت با نام اصولگرایی، ریشه تمام اصول را میزنند
استعفای موغلی درحالی صورت می‌گیرد کهحداقل مطالبه دانشجویان از ریاست سازمان مرکزی پیام نور کشور، تشکیل کمیتهتحقیق و تفحص و پیگیری تخلفات مالی، اداری و سیاسی عده‌ای از مظنونین بهتخلف است که متأسفانه علی رغم گزارشات فراوان از سوی نهادهای امنیتی ونظارتی درباره‌ی مدیریت مستعفی این دانشگاه صورت نگرفته و این درحالی استکه متأسفانه ریاست سازمان مرکزی پیام نور با حمایت خود از موغلی مانع ازتحقق این امر شده است.
اما در این میان با افزایش فشارها توسطدانشجویان به ریاست این دانشگاه، انتشار برخی از روابط پشت پرده وی درنشریات و رسانه‌ها و نیز پیگیری و تاکید نهادهای امنیتی و نظارتی بر عدمصلاحیت وی، دکتر موغلی خود را در تنگنا دیده و مجبور به استعفا شده است؛این امر زمانی اتفاق افتاده است که یکی از سطحی ترین مطالبات دانشجویانعزل فوری وی از ریاست پیام نور استان فارس بود.
نهایتا دکتر موغلی با استعفای خود، بهدنبال ساختن چهره‌ای قهرمان و مظلوم از خود بوده است تا آبرومندانه ازریاست دانشگاه پیام نور فارس خداحافظی کند!
اکنون دکتر زیاری رییس پیام نور کشورباید پاسخگو عملکرد خود باشد که چرا از فردی که از سوی نهادی امنیتی بارهاگزارشات فراوانی دریافت کرده است، تا لحظات آخر حمایت کرده است؟ چرا حاضرنشده است به خواسته به حق دانشجویان در تشکیل کمیته تحقیق و تفحص ازمجموعه مدیریتی دانشگاه پیام نور استان فارس تن دهد؟
امروز و پس از استعفای رئیس سابق پیامنور فارس و انتصابات مشکوک و سوال برانگیز جدید، که خبر از ادامه همانروند غلط مدیریتی می دهد، بجاست نهادهای امنیتی و نظارتی با تمام متخلفانشدیداً برخورد کرده و همانطور که رهبرمعظم انقلاب اسلامی فرمودند بهمفسدین ترحم نکنند.
در خبرهایی که از دانشگاه پیام نور فارسبدست شیرازنا، رسیده است، انتصاب سرپرست جدید این دانشگاه که خود قبلامعاون رئیس مستعفی وقت بوده است و منصوب شدن دکتر جمال زاده –رئیس سابقدانشگاه آزاد شیراز- به معاونت دانشگاه پیام نور استان فارس نیز بامخالفت‌های شدید دانشجویان همراه شده است.
شیرازنا در آینده خبرهایی از وضعیت نابسامان دانشگاه پیام نور فارس و ابعاد مافیای قدرت و ثروت را منتشر خواهد کرد.منبع:شیرازنا /اخبارفارس، شیرازه


مطالب مشابه :


متن پیام خداحافظی از ایرنا

تاملات راهبردی در اقتصاد و سياست - متن پیام خداحافظی از ایرنا - وبلاگ رسمی عبدالرضا داوری
خداحافظی بعلت تغییر پست وطلب حلالیت

وبلاگ شخصی حمیددهیری - خداحافظی بعلت تغییر پست وطلب حلالیت - لطفانظرات ارزشمندخودرادرخصوص
اخبار هشتم خرداد

اخباردانشگاه پیام خاطرات گذشته و خداحافظی با دوران دانشجویی و اداری – آموزشی
دلایل مایکروسافت برای خداحافظی اجباری از ویندوز Xp

hamhame89 - دلایل مایکروسافت برای خداحافظی اجباری از ویندوز Xp - وبسایت دانشجویان ورودی 89
اس ام اس رسمی تبریک عید نوروز ۹۲

پیام نوروز این متن اداری و رسمی مخصوص عید نوروز اس ام اس خداحافظی
استعفای رئیس دانشگاه پیام نور فارس یا فرار از اتهامات؟!

دانشجویان عدالتخواه پیام مالی، اداری و دانشگاه پیام نور فارس خداحافظی
متن برای مجری&متن پایان اجرا

متن خداحافظی اداری & متن تودیع از خانواده های شاهد & تودیع وخداحافظی سامانه ارسال پیام
آیین نگارش و نامه نگاری اداری

گُـلشـن - آیین نگارش و نامه نگاری اداری - جانم فدایی رهبر به تمام دل نوشته های من در مورد حقوق
برچسب :