در این هستی

 

در این هستی غم انگیز

 وقتی حتی روشن کردن یک چراغ ساده ی « دوستت دارم»

 کام زندگی را تلخ می کند

 وقتی شنیدن دقیقه ای صدای بهشتی ات

 زندگی را

           تا مرزهای دوزخ

 می لغزاند

 دیگر – نازنین من

 چه جای اندوه

 چه جای اگر...

 چه جای کاش...

 و من

          – این حرف آخر نیست

 به ارتفاع ابدیت دوستت دارم

 حتی اگر به رسم پرهیزکاری های صوفیانه

 از لذت  گفتنش امتناع کنم


مطالب مشابه :


در این هستی

سوال استاد دانشگاه ازادمیناب. خانم معصومه متقی مسئول خوب دانشگاه ازاد
«سزیده» رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب در بازدید از روزنامه دریا

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزادمیناب - «سزیده» رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب در
خانم معصومه متقی مسئول خوب دانشگاه ازاد میناب

خاطرات آرمین 9904 در دانشگاه ازادمیناب کاملا ساده این بلاگ به شیوع 200کیلومتری شمال غرب
عید شدو او نه اومد

خاطرات دانشگاه ازادمیناب: آموزشکده فنی و حرفه‌اي سما واحد
درست کردن دفتر خاطرات سما بندرعباس

خاطرات دانشگاه ازادمیناب: آموزشکده فنی و حرفه‌اي سما واحد
استاد سیدسجاد حجتی

خاطرات دانشگاه ازادمیناب: آموزشکده فنی و حرفه‌اي سما واحد
برچسب :