اولین بسته آموزشی GIS را خریداری کنید.

اولین بسته آموزشی  GIS در کشور

آموزش اجرای پروژه های GIS در ArcGIS 10
                          بسته های آموزشی حمید رضا ضیایی
شامل فیلم های آموزشی به روش چند رسانه ای با مجوز از وزرات فرهنگ و  ارشاد اسلامی                             و کتاب 
آموزش به روش غیر حضوری معادل 60 ساعت کلاس    ArcGIS

تعدادی از سازمان ها و شرکت های استفاده کننده از بسته آموزشی تا کنون:

مورد تایید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

استانداری اصفهان- برگزاری اولین دوره غیر حضوری GIS برای سازمانهای استان اصفهان

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- در سایت پایگاه داده علوم زمین(ngdir) در قسمت آموزش معرفی شده است.

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

شهرداری های استان اصفهان

مرکزآموزش جهاد کشاورزی شهید فارسی استان اصفهان

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور

معرفی شده در سایت نظام مهندسی معدن استان لرستان

سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

دانشگاه آزاد اسلامی اردستان

سازمان آموزش فنی و حرفه ای

...خلاصه سرفصل این مجموعه:

 

1-   فناوريهاي اطلاعات مكاني

2-  اصول و مفاهيم GIS

3- نرم افزارهاي GIS

-      خصوصيات نرم افزارهاي GIS

4- آشنايي بامحيط10 ArcGIS

5-  نمادها و Style                                                       

6- ورود داده ها به ArcGIS                                                    

-      مراحل كار با نقشه هاي كاغذي                                   

-      كار با نقشه كاغذي و تصوير ماهواره اي                     

7- ژئورفرنس

-      مفاهيم                                             

-      تبديل مختصات                                            

-      ژئورفرنس يك تصوير ماهواره اي                        

8- رقومي سازي- وكتور ي سازي يا وكتورايز

-      ايجاد Shapefile  در ArcCatalog                 

-      لايه هاي Shp در ArcMap                                                 

-      ايجاد Shapefile در پنجره Catalog                          

-      وكتورايز                                                                   

-      ابزارهاي وكتورايز                                                     

-      تنظيمات Snapping                            

-      عمليات ويرايشي                                      

-      دستورات ترسيم                                              

9-  ساماندهي و GISReady

-      مفاهيم                                                 

-      ايجاد و تعريف توپولوژي                     

-      استفاده از Coverage                             

10-  ساماندهي بر پايه ژئوديتابيس

-      مفاهيم ژئوديتابيس                                

-      ايجاد ژئوديتابيس                                           

-      تعريف قواعد توپولوژيكي                                         

-      قواعد توپولوژيكي و ويرايش خطاها                                

11-  تبديل هندسه لايه ها

-      تبديل لايه خطي به پليگون                                                

12- ويرايش و مديريت اطلاعات توصيفي

-      ويرايش اطلاعات توصيفي                                                        

-      اضافه  كردن فيلد و ويرايش                                               

-      محاسبه مساحت، طول و مختصات                                 

-      محاسبه فيلدها                                                             

-      خلاصه سازي جدول                                                            

-      گزينه ها و ابزارهاي مربوط به جدول                                    

13-جستجوي اطلاعات بر اساس توصيفات (Query)

14- جستجو با استفاده موقعيت

15-  دسته بندي و نمايش                                

-      روش Categories                                                        

-      روش Graduated Colors                                               

-      روشهاي طبقه بندي                                                                    

-      روشهاي Dot Density-Graduated Symbol-…                      

-      روش Chart                                                                                

-      روش Multiple Attributes                                                               

-      ذخيره سازي  نمادها ، دسته بندي و طبقه بندي                                      

16-برچسب گذاري عوارض

17-                                         Hyperlink        

18-     پنجره هاي نقشه

19-      ايجاد Bookmark

20-     كار با گرافيكها 

21- خروجي(Layout)                                                                      

22-    نمودار

23-    Clip

24-    Merge

25-    كار با نقشه هاي CAD در ArcGIS

26-     آدرس دهي از طريق مختصات

27-    اتصال و ارتباط

28-     تحليل هاي همسايگي

-      مفاهيم                                                                                  

-      حريم گذاري عوارض                                                                     

-      حريم چند حلقه اي                                                                            

-      حريم گذاري يك معبر

-      پلیگون های تیسن                                                                          

29-     تحليل هاي همپوشاني

-      مفاهيم                                                                                          

-      همپوشاني لايه هاي پليگوني                                                       

-      همپوشاني خط در پليگون                                                   

30-رقومي سازي خودكار و نيمه خودكار با ArcScan


مطالب مشابه :


موقعیت جغرافیایی شهرستان اندیمشک

علمی،خبری،تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی نظام مهندسی کشاورزی و به استان لرستان
اسامی ناظرین کشاورزی واجد شرایط استخدام بر اساس استان

کشاورزی و منابع طبیعی و بهبود خدمات این سایت نظام مهندسی کشاورزی و
خرس سیاه؛ گونه ای استثنائی و نایاب

گروه کشاورزی و منابع طبیعی مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان مهندسی منابع طبیعی
اولین بسته آموزشی GIS را خریداری کنید.

مورد تایید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع در سایت پایگاه استان لرستان. سازمان نظام
گیلاس وحشی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و در استان لرستان :
ضرورت بکارگیری کارشناسان و مهندسان کشاورزی در نظارت طرحهای مرتعداری

مهندسی کشاورزی التحصیلان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی حدود ۱۴۷ استان لرستان.
اقدامات شاخص سال 91 اداره کل شیلات استان لرستان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و و منابع طبیعی استان لرستان در صدا و
تشکیل كار گروه تخصصی نظام صنفی كشاورزی در استان اردبیل

پرتال خبری نظام صنفی کشاورزی سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان و
برچسب :