دکتر فرشته موتابي

تحصیلات
دكتراي روان‌شناسي باليني از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران, ايران. 1384- 1377
كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني از انستيتو روان‌پزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، تهران، ايران. 1374- 1371
كارشناسي روان‌شناسي باليني از دانشگاه تبريز، تبريز، ايران. 1366- 1362

سوابق مربوط به انجام کارهاي باليني و اجرايي
عضو هيئت¬علمي دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشکده خانواده از سال 1385 تا کنون
کار باليني  شناختی رفتاری در مرکز سگال. از سال 1383 تا کنون  عضو نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
عضو هیئت موسس انجمن روانشناسی بالینی ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران
عضو کمیته‌ی کشوری بهداشت روان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
داور نشریه¬های خانواده پژوهی، روانشناسی کاربردی، پژوهش¬های روانشناختی، روانشناسی دانشگاه تبریز، International Journal of Psychology، داوري و مشاوره پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ علوم بهزيستي و توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تهران.
عضو کمیته علمی سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران،زمستان 1389
عضو کمیته علمی چهارمین کنگره ملی آسيب¬شناسي خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران   1389     
عضو كميته علمي پنجمين سمينار سراسري بهداشت روان دانشجويي، دانشگاه شاهد، ایران،    1389            
عضو کمیته علمی دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران  1388   
دبير علمي سومين کنگره ملی آسيب¬شناسي خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران.  1387
عضو کمیته علمی نخستین جشنواره ملی خانواده پژوهی در ایران، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران  1387   
عضو کمیته علمی اولین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران                                                               
عضو کمیته علمی سمینار بهداشت روان دانشجویان   اسفند 1380
رواندرمانگر و مشاور همكار آقاي دكتر مهرابي (روانپزشك) 1376-1383
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران،انستیتو روانپزشکی تهران (طرح توزیع نیروی انسانی)    1376-1375
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (طرح توزیع نیروی انسانی)  1375-1374
استاد مدعو دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن و دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز    1375-1373 دوره‌هاي آموزشي
مصاحبه انگیزشی، کارگاه آموزشی ارائه شده توسط دکتر حمید پورشریفی، انجمن روانشناسی ایران1387 Schema Focused Therapy with Couples and Families. Workshop given by Frank Datillio at V World Congress of Behavioral & Cognitive Therapies, Barcelona, Spain. July 12, 2007
Writing for Publication Workshop. Workshop given by Warren Thorngate at the Institute for Cognitive Science Studies, Tehran, Iran.  May 6-16, 2007
كارگاه آموزشي مهارت‌هاي فرزندپروري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – معاونت سلامت و سازمان جهاني بهداشت.  دي‌ماه 1384 Cognitive- Behavioral Therapy Techniques. Workshop given by Keith, S. Dobson at Tehran Psychiatric Institute, Iran University of Medical Sciences & Health Services, Tehran, Iran.   May 17-22, 2003
Evaluation of Treatment Services for Substance Use Disorders. Iran University of Medical Sciences & Health Services, Tehran Psychiatric Institute, Tehran, Iran.  25-27 Feb. 2003 كارگاه آموزشي مشاوره و كاهش آسيب در ایدز و هپاتيت . دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، تهران، ايران.                                                                      دي‌ماه 1381
كارگاه آموزشي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، تهران، ايران.                                                                                                  آبان‌ماه 1376
كارگاه آموزشي روش تدريس. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، تهران، ايران.
آبان‌ماه 1376
كارگاه آموزشي مشاوره رواني در بيماري ايدز. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، تهران، ايران.                                                                                               خرداد ماه 1376


38377154692011781359.jpg


سوابق آموزشی
برگزاري كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي
دوره‌هاي آموزش درمان‌هاي شناختي رفتاري مباني و پيشرفته در مركز مشاوره و خدمات روانشناختي سگال                                                                                                       از 1384 تاكنون
مجموعه دوره¬هاي آموزش فرزند¬پروري در مراکز آموزشي وابسته به بهزيستي و آموزش و پرورش شهر تهران.                                                                                                از سال 1381 تا کنون
کارگاه آموزشی طرحواره درمانی، مرکز سگال                                                               آذر 1389
کارگاه آموزشی زوج درمانی شناختی رفتاری، مرکز سگال                                              پاییز 1389
کارگاه آموزشی زوج درمانی شناختی رفتاری برای کارشناسان سازمان بهزیستی، تهران           مهر 1389                                             
کارگاه آموزشی فنون شناختی رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز                                شهریور 1389
کارگاه آموزشی مداخلات شناختی رفتاری برای مقابله با کمالگرایی منفی                       شهریور 1389
کارگاه آموزشی طراحی و اجرای کارگاه¬های آموزشی برای رابطین آموزشی، مرکز بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران                                                                                                مرداد 1389                                                                                                                   
کارگاه آموزشی مداخلات شناختی رفتاری در خودکشی، مرکز سگال                                  تیر 1389
كارگاه فنون شناختي رفتاري مقابله با كمال‌زدگي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي       تیر1389      
کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب منتشر، آموزش و پرورش قزوین          تیر 1389
سلسله كارگاه‌هاي درمان شناختي رفتاري اختلالات شخصيت (32 ساعت) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ويژه كارشناسان دفاتر مشاوره دانشجويي                                                   خرداد 1389 کارگاه آموزشی ارتباط موثر برای مشاوران کمیته امداد، تهران                                       خرداد 1389
كارگاه آموزشی حل تعارض در ارتباط زوج¬ها، كنگره خانواده‌درماني دانشگاه شهيد بهشتي اردیبهشت1389
كارگاه فنون شناختي رفتاري كار با بيماران مقاوم به درمان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي1389
سلسله كارگاه‌هاي ارتقاي سلامت روان براي كاركنان شركت بوتان                                          1389     
كارگاه آموزشی تکنیک مواجهه و بازداری از پاسخ: آموزش گام به گام در درمان بیماران وسواسی، همايش سراسري  دانشجويان روانشناسي ايران                                                              اردیبهشت 1389                                                                                       
سلسله كارگاه‌هاي 14 گانه درمان شناختي رفتاري اختلالات هيجاني 1 (96 ساعت)       1389- 1388
سلسله كارگاه‌هاي 14 گانه درمان شناختي رفتاري اختلالات هيجاني 2 (96 ساعت)       1389- 1388
كارگاه 24 ساعته تربيت مربي مهارت‌هاي زندگي، وزارت علوم تحقيقات و فناوري               بهمن 1388
کارگاه آموزشی مربیگری مهارت¬های زندگی، دفتر مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران
                                                                                                                     دی 1388
سلسله كارگاه‌هاي زوج‌درماني شناختي رفتاري، (40 ساعت)، مركز سگال                                 1388
سلسله كارگاه‌هاي آموزشي تربيت مربي مهارت‌هاي زندگي (128 ساعت)، مركز سگال                 1388
سلسله كارگاه‌هاي آموزشي تربيت مربي مهارت‌هاي زندگي برای دانشجویان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری                                                                                                   تیر و مرداد 1388
کارگاه آموزشی مداخلات شناختی رفتاری در خودکشی برای مشاوران مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه-های علوم پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                        خرداد 1388                 
کارگاه آموزشی زوج درمانی شناختی رفتاری، آستان قدس رضوی، مشهد،                       شهریور 1388
سلسله کارگاه¬های آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات هیجانی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم، تهران (14 کارگاه آموزشی)                                                                                        1387      
کارگاه آموزشی پیشگیری از همسزآزاری در نظام بهداشتی، انستیتو روانپزشکی تهران،دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                                                                             مرداد 1387
کارگاه آموزشی مهارت برقراری ارتباط موثر برای مدیران میانی دانشگاه تهران                    مرداد 1387
کارگاه آموزشی " انتخاب مناسب، ازدواج موفق"، دومین گردهمایی سراسری جوانان و ازدواج، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.                                                                                      اردیبهشت 1387                                                                                                 
سلسله كارگاه‌هاي آموزشي درمان‌هاي شناختي- رفتاري (CBT)، ويژه كارشناسان دفاتر مشاوره بهزيستي كشور، در معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور (120 ساعت)                      1386
سلسله كارگاه‌هاي آموزشي تربيت مربي مهارت‌هاي زندگي (88 ساعت)    دانشگاه فردوسي مشهد  1386
دوره آموزشي درمان شناختي-رفتاري براي دستياران روان¬پزشکي، دانشگاه علوم¬پزشکي تبريز.
                                                                                                        تابستان و پاييز 1386
سلسله كارگاه‌هاي آموزشي تربيت مربي مهارت‌هاي زندگي (88 ساعت)   انجمن روانشناسي ايران،  1386
كارگاه آموزشي مباني پژوهش در پيشگيري از سوء مصرف مواد، ستاد مبارزه با مواد مخدر             1386         
سلسله كارگاه‌هاي ارتقاي بهداشت روان بر مبناي CBT، وي‍ژه همسران مديران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران                                                                                                            1386                                                                                                            
کارگاه شناخت درمانی افسردگی.انجمن روان شناسی تهران.ایران.                         اردیبهشت ماه 1386
کارگاه آموزشي ازدواج دانشجويي. دانشگاه شهيدبهشتي                                             زمستان 1385
خانواده¬درماني. سخنراني در برنامه بازآموزي مدون ويژه متخصصين روان¬پزشکي، انجمن علمي روان-پزشکان ايران                                                                                                            دي¬ماه 1385
كارگاه 70 ساعتي تربيت مدرس بومي مهارت‌هاي زندگي ويژه مدرسين محوري 15 دانشگاه علوم پزشكي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دفتر مشاور وزير در امور بانوان و مركز سگال.        1385
كارگاه آموزشي رابطين تخصصي پيشگيري از آسيب‌هاي رواني- اجتماعي دانشگاه‌هاي كشور، وزارت علوم تحقيقات و فناوري                                                                                           تيرماه 1385
سلسله كارگاه‌هاي 14گانه 30 ساعتي بسترسازي آموزش مهارت‌هاي زندگي در استان‌هاي محروم ويژه افراد كليدي استان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دفتر مشاور وزير در امور بانوان و مركز سگال
                                                                                               خرداد لغايت مرداد‌ماه 1385
كارگاه آموزشی شناخت‌درماني، انجمن روانشناسي ايران و مركز سگال                     ارديبهشت‌ماه1385
كارگاه آموزشی طرحواره‌درماني، انجمن روانشناسي ايران و مركز سگال                   ارديبهشت‌ماه 1385                           
كارگاه آموزشي كاربرد تكنيك‌هاي CBT در ارزيابي و درمان گروهي زوج‌هاي داراي مشكل، دومين كنگره ملی آسيب شناسی خانواده در ايران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي                                  1385       
كارگاه 20 ساعته درمان شناختي- رفتاري اختلال وسواس فكري- عملي، مؤسسه مطالعات علوم رفتاري ايده‌پاژ، مؤسسه علوم شناختي، و مركز سگال، مشهد                                                           1385
كارگاه 20 ساعته درمان شناختي- رفتاري افسردگي، مؤسسه مطالعات علوم رفتاري ايده‌پاژ، مؤسسه علوم شناختي، و مركز سگال، مشهد                                                                                     1385                                                                                   
دوره¬ آموزشي ارتباط همسران، برای کارمندان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران                     1385
دوره¬ آموزشي فرزندپروري، برای کارمندان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران                         1385
كارگاه 20 ساعته خانواده‌درماني و زوج‌درماني شناختي- رفتاري، مؤسسه مطالعات علوم رفتاري ايده‌پاژ، مؤسسه علوم شناختي، و مركز سگال، مشهد                                                                    1384                                                                
كارگاه مهارت‌هاي زندگي/ مديريت استرس ويژه مديران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تهران                                                                                                                   1384
هشت كارگاه 16 ساعته مهارت‌هاي زندگي/ مديريت استرس ويژه كاركنان ستادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تهران                                                                                               1384                                                                                             
کارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي براي مدرسين آموزش خانواده، وزارت آموزش و پرورش.تهران، ايران.
شهريور 1384
كارگاه TOT مهارت‌هاي زندگي/  ويژه مشاوران دانشگاه‌ علوم پزشكي بندر عباس (54 ساعت)، بندرعباس
                                                                                                                          1384       
کارگاه آموزشي مشاوره و درمان شناختي رفتاري اختلالات و مشکلات همسران دانشجو، ويژه مشاوران مراکز مشاوره دانشجويي دانشگاه¬هاي علوم¬پزشکي سراسر کشور، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز    
                                                                                                                1384                                                                                         
کارگاه آموزشي تکنيک هاي شناختی رفتاری، مرکز روان شناسي سگال و مرکز روان¬شناسي صبح صادق، تهران، ايران.                                                                                                   خرداد 1384
كارگاه كشوري آموزش مشاوران دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور جهت آموزش مهارت‌هاي زندگي به دانشجويان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (50 ساعت)، تهران                                 1383                               
كارگاه آموزشی برای مشاوران جهت آموزش مهارت‌‌هاي زندگي به دانشجويان (80 ساعت). دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني تهران                                                                      1383                                                                                                                                                               
کارگاه آموزشي ارتباط موثر ويژه مسئولان و کارشناسان اداره خوابگاه¬هاي دانشگاه علوم¬پزشکي ايران. تهران، ايران                                                                                                           شهريور 1383
کارگاه آموزشي آشنايي با فنون رفتاردرماني، زاهدان، تهران                                              آذر 1383
كارگاه آموزشي آموزش مهارت‌هاي زندگي برای کارشناسان آموزش و پرورش سراسر کشور، وزارت آموزش و پرورش، مشهد، ايران                                                                                          مرداد 1383
كارگاه آموزشي مداخله در بحران براي روان‌شناسان مراكز مشاوره، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ايران
مرداد 1383
كارگاه آموزشی اقدانات مداخله¬ای در زمینه رفتارهاي پرخطر مرتبط با اعتیاد، دانشگاه تبريز      تیر 1383                                                      
كارگاه آموزشي جوان و رشد اخلاقي. سومين دوره کارگاه¬هاي آموزشي کارشناسان فرهنگي دانشگاه¬هاي سراسر کشور، وزارت علوم، تهران ، ايران                                                                    ارديبهشت 1383
دوره آموزشي مديريت و رهبري فرايند خدمات مشاوره، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ايران
زمستان 1382
كارگاه آموزشي TOT " آموزش مهارت‌ ارتباط موثر " براي مشاوران مراكز مشاوره، وزارت آموزش و پرورش، شهركرد، ايران                                                                                          آذر 1382
كارگاه آموزشي مداخله در بحران براي روان‌شناسان مراكز مشاوره، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ايران.
تير 1382
کارگاه آموزشي MCMI-II براي روان شناسان مراکز مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامي، رودهن، ايران.
2و3 خرداد 1382
کارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي براي دانشجويان، دانشگاه تربيت معلم، کرج، ايران.
27و 28 ارديبهشت 1382
كارگاه آموزشي ارزشيابي درمان اختلالات مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، تهران                                                                                           6 تا 8 اسفند 1381
کارگاه آموزشي مديريت زمان، براي مديران ايراني بريتيش پتروليوم، تهران، ايران.              دي ماه 1381
کارگاه آموزشي مهارت برقراري ارتباط موثر براي معاونين آموزشي مراکز آموزشي صنعت آب و برق، تهران، ايران                                                                                                             اسفند 1381
کارگاه آموزشي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و رواني دانشجويان، ويژه معاونين و مسئولان آموزشي و دانشجويي مراکز آموزش عالي علمي-کاربردي جهاد کشاورزي، وزارت کشاورزي، تهران، ايران
                                                                                                                 دي ماه 1381               
کارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي ويژه دانشجويان، وزارت علوم، ديزين، ايران                      مهر 1381
کارگاه آموزشي شناخت ويژگي¬هاي جوان و مهارت¬هاي ارتباطي براي مديران و مسئولان مراکز خوابگاهي، وزارت علوم،زنجان، ايران                                                                                   شهريور 1381
کارگاه آموزشي مهارت برقراري ارتباط موثر براي معاونين آموزشي مراکز آموزشي صنعت آب و برق مسئولين خوابگاه ها، وزارت علوم،زنجان، ايران                                                           مرداد 1381
کارگاه آموزشي کاربردهاي آزمون در مشاوره: MMPI- 2، براي روان شناسان مراکز مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامي، رودهن، ايران                                                                                            تير 1381
کارگاه آموزشي راهبردهاي موثر در ازدواج براي دانشجويان. دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران، تهران، ايران                                                                                  اسفند 1380
کارگاه آموزشي مهارت¬هاي زندگي در پيشگيري از اعتياد، ويژه مسئولان و کارشناسان مراکز مشاوره دانشجويي دانشگاه¬هاي تحت پوشش وزارت علوم، تبريز، ايران                                         مرداد 1380
کارگاه آموزشي پيشگيري از اعتياد و سوءمصرف مواد، براي روان شناسان مراکز مشاوره دانشگاه ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ساري، ايران                                                         اسفند 1379
برگزاري پانل رفتار جرات مندانه براي مسئولين مراکز مشاوره دانشگاه ها، وزارت علوم، بندرعباس، ايران
آبان 1379
کارگاه آموزشي درمان شناختي رفتاري افسردگي، براي روان شناسان مراکز مشاوره دانشگاه ها،وزارت علوم، تبريز، ايران                                                                                                        تير 1379
کارگاه آموزشي مهارت¬هاي تشخيص باليني اختلالات رواني ويژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشجويي دانشگاه¬هاي تحت پوشش وزارت علوم، تهران، ايران                                                   شهريور 1378
کارگاه آموزشی  MMPI-2 براي روان شناسان، انجمن روان شناسي، تهران، ايران              خرداد 1378                                                                                                 
کارگاه آموزشي ارزيابي  روان شناختي (, BDI  MMPI-2) براي روان شناسان مراکز مشاوره دانشگاه ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، گرگان، ايران                                               دي ماه 1376
کارگاه آموزشي روش هاي تدريس کتاب بهداشت روان براي بهياران، براي مربيان دبيرستان بهياري، وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي، تهران, ايران                                                         آذرماه 1376
کارگاه آموزشی  MMPI-2 براي روان¬شناسان، مجموعه صنعتي فولاد مبارکه، اصفهان، ايران         1374

کتب تالیف و ترجمه شده
فتی، لادن و موتابی، فرشته، درمان شناختي رفتاري (CBT): مبانی و اصول. به سفارش معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور (زیرچاپ).
موتابی، فرشته و فتی، لادن، درمان شناختي رفتاري (CBT): افسردگی. به سفارش معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور (زیرچاپ).
فتی، لادن و موتابی، فرشته، درمان شناختي رفتاري (CBT): اختلالات اضطرابی. به سفارش معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور (زیرچاپ).
فتي، لادن و موتابی، فرشته، زوج‌درماني شناختي رفتاري (ترجمه، با مجوز انتشارات گيلفورد). تهران: انتشارات دانژه (دردست ترجمه).
فتي، لادن؛ موتابي، فرشته؛ طاهري‌فر، زهرا. درسنامه درمان‌هاي شناختي رفتاري. دردست تأليف
پورشريفي، حميد (ويراستار) و همكاران. درسنامه روانشناسي باليني. دردست تأليف.
فتی، لادن؛ موتابی، فرشته؛ کاظم¬زاده عطوفی، مهرداد؛ بوالهری، جعفر (1387). مدیریت استرس: راهنمای آموزش کارگاهی. تهران: نشر دانژه.
فتي، لادن؛ موتابي، فرشته؛ محمدخاني، شهرام؛ و كاظم‌زاده عطوفي، مهرداد (1385). آموزش مهارت‌هاي زندگي ويژه دانشجويان: كتاب راهنماي مدرس. تهران: نشر دانژه.
موتابي، فرشته و فتي، لادن (1385). مهارت برقراري ارتباط مؤثر: کتاب کار دانشجو. تهران: نشر دانژه.
موتابي، فرشته و فتي، لادن (1385). مهارت تفكر نقاد: کتاب کار دانشجو. تهران: نشر دانژه.
موتابي، فرشته و فتي، لادن (1385). مهارت مديريت خشم: کتاب کار دانشجو. تهران: نشر دانژه
موتابي، فرشته و فتي، لادن (1385). مهارت مديريت خلق منفی: کتاب کار دانشجو. تهران: نشر دانژه.
موتابي، فرشته و کاظم¬زاده عطوفي، مهرداد (1385). مهارت¬ رفتار جرات¬مندانه: کتاب کار دانشجو. تهران: نشر دانژه.
فتي، لادن و موتابي، فرشته (1385). مهارت روابط بين‌فردي مؤثر: کتاب کار دانشجو. تهران: نشر دانژه.
فتي، لادن و موتابي، فرشته (1385). مهارت مديريت استرس: کتاب کار دانشجو. تهران: نشر دانژه.
فتي، لادن و موتابي، فرشته (1385). مهارت مديريت زمان: کتاب کار دانشجو. تهران: نشر دانژه.
ارزشيابي درمان اختلالات مصرف مواد: کتاب راهنماي چهارچوب کار(1383). ترجمه موتابي، فرشته. انتشارات واحد تبليغات و گرافيک جمعيت سينماگران پيشرو، تهران، ايران.
موتابي، فرشته (1383) شناخت خصوصيات نوجوان: ويژه¬ي معلمان. دفتر برنامه ريزي امور فرهنگي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش و دفتر امور تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. تهران، ايران.
موتابي، فرشته (1383). شناخت خصوصيات نوجوان: ويژه¬ي والدين. دفتر برنامه ريزي امور فرهنگي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش و دفتر امور تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. تهران، ايران.
موتابي، فرشته (1383). مهارت¬هاي کنترل خشم: ويژه¬ي معلمان. دفتر برنامه ريزي امور فرهنگي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش و دفتر امور تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. تهران، ايران.
موتابي، فرشته (1383). مهارت¬هاي کنترل خشم: ويژه¬ي والدين. دفتر برنامه ريزي امور فرهنگي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش و دفتر امور تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. تهران، ايران.
موتابي، فرشته (1383). مهارت¬هاي کنترل خشم: ويژه¬ي دانش¬آموزان¬. دفتر برنامه ريزي امور فرهنگي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش و دفتر امور تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. تهران، ايران.
موتابي، فرشته (1383). مهارت¬ برقراري ارتباط موثر: ويژه¬ي معلمان. دفتر برنامه ريزي امور فرهنگي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش و دفتر امور تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. تهران، ايران.
موتابي، فرشته(1383). مهارت¬ برقراري ارتباط موثر: ويژه¬ي والدين. دفتر برنامه ريزي امور فرهنگي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش و دفتر امور تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. تهران، ايران.
موتابي، فرشته (1383). مهارت¬ برقراري ارتباط موثر: ويژه¬ي دانش¬آموزان. دفتر برنامه ريزي امور فرهنگي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش و دفتر امور تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. تهران، ايران.
محمدخاني ، شهرام و موتابي ، فرشته (1383). آشنايي با مهارتهاي زندگي و روش هاي آموزش آن (ويژه معلمان، ‌والدين و مدرسان). دفتر برنامه ريزي امور فرهنگي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش و دفتر امور تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
بهداشت روان و مراقبت از بيماران رواني (1375)، (کتاب درسي دانش آموزان بهياري). بوالهري،جعفر؛ اصغرنژاد فريد، علي اصغر و موتابي، فرشته. اروميه، ايران.


مقالات چاپ شده يا ارائه شده در کنفرانس¬ها
صادقی، منصوره السادات؛ مظاهری، علی و موتابی، فرشته (زیرچاپ). دلبستگی بزرگسالان و کیفیت تعاملات مثبت و منفي زوجین براساس مشاهده تعاملات آنها. مجله روانشناسی.
موتابي، فرشته؛ فتي، لادن؛ مولودي، رضا؛ ضيايي، كاوه و جعفري، هلیا (زیر چاپ). تهيه و تدوين مقياس باورهاي مربوط به افسردگي. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران.
صادقی، منصوره السادات؛ مظاهری، علی و موتابی، فرشته (1389). نظام  ایرانی کدگذاری مشاهده ای از تعاملات دو جانبه زوجین. فصلنامه علمی پژوهشی خانواده پژوهی. شماره 23
قاسم¬زاده نساجی، سوگند؛ پیوسته¬گر، مهرانگیز؛ حسینیان، سیمین؛ موتابی، فرشته؛ بنی¬هاشمی، سارا (1389). اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری بر پتسخ¬های مقابله¬ای و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان. مجله علوم رفتاری. دوره چهارم، شماره 1، 44-35.

Dezhkam, M. Moloodi, R. Mootabi, F. Omidvar, N. (2010). Comparison of Early Maladaptive Schema in Obese Binge Eaters and Obese Non-binge Eaters. Poster presented in world congress of behavioral cognitive therapy, Boston.
Dezhkam, M. Moloodi, R. Mootabi, F. Omidvar, N. (2010). Standardization of Binge Eating Scale among Iranian Obese Population. Oral presentation. European association of behavioral and cognitive therapy. Milan.
مولودي، رضا؛ دژكام، محمود؛ موتابي، فرشته؛ اميدوار، نسرین (1389). مقايسه¬ي طرحواره¬هاي ناسازگار در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوري و فاقد اختلال پرخوري. مجله علوم رفتاري، 2، 114-109.
Dezhkam, M. Moloodi, R. Mootabi, F. Omidvar, N. (2009). Standardization of Binge Eating Scale among Iranian Obese Population. Iranian Journal of psychiatry. 4, 43-146  
فتي، لادن؛ موتابي، فرشته؛ دابسون، كيث؛ مولودي، رضا؛ ضيائي، كاوه (1388). ساختار عاملي نسخه¬ي ايراني پرسشنامه¬ي طرحواره¬ي يانگ- فرم 232 سؤالي در يك نمونه¬ي غير باليني، فصل¬نامه روانشناختي دانشگاه تبريز، سال 4،  شماره 16، 246-227.
Mootabi, F.; Fata, L.; Dobson, K. S.; Zeeaee, K. (2008). Early maladaptive schemas and metacognitive components of  depression and anxity: Which one can predict emotional disorder? Presented as a poster at 6th International Congress of Cognitive  Psychotherapy, Rome, Italy.

Mootabi, F.; Fata, L. (2008). Introducing a CBT traning program in Iran  Presented as a poster at 6th International Congress of Cognitive  Psychotherapy, Rome, Italy.
فتی، لادن؛ موتابی، فرشته؛ شکیبا، شیما؛ باروتی، عصمت (1387). مولفه¬های هوش هیجانی – اجتماعی به عنوان پیش¬بینی کننده¬های سلامت روان. مطالعات روانشناختی، شماره 2، صفحه 101-124.
موتابی، فرشته؛ فتی، لادن؛ شکیبا، شیما؛ باروتی، عصمت؛ طایری، سودابه (1387). پیش¬بینی ابعاد رضایت شغلی بر مبنای مولفه¬های هوش هیجانی اجتماعی در زنان و مردان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، سال دوم، شماره دوم، 110-89 .
Mootabi, F.; Jazayeri, A.; Mohammadkhani, P. and Pourshahbaz, A. (2007).  Depression related schemata and relapse: Comparison between first episode, several episode, and never depressed subjects Presented as open paper at V World Congress of Behavioral & Cognitive Therapies, Barcelona, Spain.

Fata, L.; Mootabi, F.; Shakiba, S. and Barooti, S. (2007). Emotional intelligence and general health as predictors of job satisfaction. Presented as a poster at V World Congress of Behavioral & Cognitive Therapies, Barcelona, Spain.

Fata, L.; Ziaee, K.; Dobson, K. S. and Mootabi, F. (2007). Gender differences in some cognitive and metacognitive aspects of depression. Presented as a poster at V World Congress of Behavioral & Cognitive Therapies, Barcelona, Spain.
موتابی، فرشته (1386). اثرات روان¬شناختي چندهمسري در خانواده. ارائه شده در همايش بين¬رشته¬اي نقد و بررسي لايحه حمايت خانواده، دانشگاه شهيدبهشتي، تهران، ايران.
موتابي، فرشته؛ جزايري، عليرضا؛ محمدخاني، پروانه؛ پورشهباز، عباس (1386). اثر القاي خلق افسرده و فعاليت خنثي در تغيير خلق: مقايسه بيماران افسرده داراي سابقه عود، بيماران افسرده بار اول و افراد غير افسرده. روان شناسی کاربردی، 5، 4، 431-417.
موتابي، فرشته؛ جزايري، عليرضا؛ محمدخاني، پروانه؛ پورشهباز، عباس (1385). مقايسه روانسازه¬هاي مربوط به عود در بيماران افسرده با سابقه عود، بدون سابقه عود و افراد بهنجار. روانشناسي معاصر، 2، 40- 33.
موتابي، فرشته (1380). اصول کلي رفتار درماني شناختي. مجله علمي- کاربردي دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. دوره اول، شماره 1،
موتابی، فرشته (1376). طبقه¬بندي زندانيان بر اساس ويژگي هاي رواني- شخصيتي. گردهمايي سراسري زندان¬ها، تهران، ايران.
موتابي، فرشته؛ کياني اصل، مرغوب (1375). نقش آموزش روانشناختي در مورد دارو در تبعيت درمان در بيماران افسرده. پوستر ارائه شده در سمينار دارو و مراقبت هاي دارويي، شيراز، ايران.
موتابي، فرشته؛ کياني اصل، مرغوب (1375). مشکلات خواب در سالمندان و مقابله با آن. ارائه شده در نخستين گردهمايي روانپزشکي سالمندان، ساري، ايران.
موتابي، فرشته؛ کياني اصل، مرغوب (1375). مشکلات روان شناختي همراه با يائسگي. پوستر در نخستين گردهمايي روانپزشکي سالمندان، ساري، ايران.
موتابي، فرشته؛ کياني اصل، مرغوب (1375). نقش حمايت اجتماعي در بهداشت روان سالمندان. پوستر در نخستين گردهمايي روانپزشکي سالمندان، ساري، ايران.

طرح¬های پژوهشی
بررسی هوش هیجانی و مولفه¬های آن در دانشجویان و تدوین برنامه¬ای برای ارتقای آن، طرح پژوهشی مصوب پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی  1388                  
تربيت مدرس بومي آموزش مهارت¬هاي زندگي ويژه¬ي دانشگاه¬هاي علوم پزشکي. طرح پژوهشي مصوب مشترک بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و مرکز روان¬شناسي سگال.               مهرماه 1385
بسترسازي آموزش مهارت¬هاي زندگي ويژه¬ي دانشجويان استان¬هاي محروم مربوط به هفت استان: کردستان، گلستان، همدان، لرستان، کرمانشاه، خراسان جنوبي و خراسان شمالي. طرح پژوهشي مصوب در دانشگاه علوم پزشکي تهران.                                                                                 مرداد 1385
بسترسازي آموزش مهارت¬هاي زندگي ويژه¬ي دانشجويان استان¬هاي محروم مربوط به هفت استان: چهار محال و بختياري، کهگيلويه و بويراحمد، کرمان، هرمزگان، بوشهر، زابل و خوزستان. طرح پژوهشي مصوب در دانشگاه علوم پزشکي تهران.                                                                             مرداد 1385
مولودي، رضا؛ دژكام، محمود؛ موتابي، فرشته؛ اميدوار، نسرین (1388-1387) مقايسه¬ي طرحواره¬هاي ناسازگار در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوري و فاقد اختلال پرخوري. پژ‍وهشكده¬ي علوم غدد درون¬ريز و متابو ليسم. 1387-1388 ( كد طرح؛ 264).
مظاهری، محمد علی؛ صادقی، منصوره السادات؛ موتابی، فرشته و همكاران (1387). سياستها، راهبردها و راهكارهاي كاهش و كنترل طلاق در كشور. طرح تحقیقاتی مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
موتابی، فرشته (1375). ارتباط بين تيپ شخصيتي  زندانيان و نوع جرم. طرح پژوهشی مصوب سازمان زندان¬های آذربايجان غربی، اروميه، ايران.
موتابی، فرشته (1375). طبقه بندي زندانبانان زندان اروميه بر اساس ويژگي هاي رواني- شخصيتي. طرح پژوهشی مصوب سازمان زندان¬های آذربايجان غربی، اروميه، ايران.
موتابی، فرشته؛ شهرامی، علی؛ براهنی، محمدنقی؛ بوالهری، جعفر (1374). آماده¬سازي و هنجاريابي پرسشنامه MMPI-2 در شهر تهران. پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد، انستيتو روان¬پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ايران، تهران، ايران.

سخنرانی¬ها
خیانت در زندگی مشترک، سخنرانی ارائه شده در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران
                                                                                                                   خرداد 1389
مداخلات پیشگیرانه مبتنی بر اصول شناختی رفتاری، سخنرانی ارائه شده در گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران                                                                           اردیبهشت 1389
زوج درمانی شناختی رفتاری، سخنرانی ارائه شده در برنامه مدون آموزش مداوم متخصصین روانپزشکی، انجمن علمي روان¬پزشکان ايران، تهران                                                                     دی 1385                                                                                                  
درمان¬هاي شناختي، سخنراني در برنامه مدون آموزش مداوم متخصصين روانپزشکي، انجمن علمي روان-پزشکان ايران، تهران                                                                                    ارديبهشت 1385

دروس ارائه شده
آسیب شناسی روانی پیشرفته
کاربرد الگوهای زوج و خانواده درمانی
زوج درمانی
خانواده درمانی برای مشکلات ساختاری و زمینه¬ای
اصول خانواده درمانی
کاربرد مقدماتی روش¬های درمان مصاحبه
روش¬های روان¬درمانی در کودکان و نوجوانان
روش¬های روان¬درمانی گروهی در کودکان و نوجوانان
تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی و خلقی در کودکان و نوجوانان
مشاوره ازدواج
روان¬سنجی
کاربرد مقدماتی روش¬های تشخیص
آسیب¬شناسی روانی
اصول اصلاح وتغییر رفتار


مطالب مشابه :


آدرس وتلفن کلینیک یا مطب دکتر روانشناس مرکزمشاوره قبل ازازدواج و مشاوره خانواده و هیپنوتیزم در تهران

به تجربه فهمیدم که بهترین راه برای این شرطی به مشهد و روانشناسان امریکا
کمبود 17هزار روانشناس در کشور

از جمله تهران، مشهد، كرج، تبريز روانشناسان واجد شرايط در بهترین کد قالب
راه برخورد با خیانت همسر

مرکز مشاوره آرامش روان مشهد -36080216 - راه برخورد با خیانت همسر - 9095116080-مشاوره ازدواج -مشاوره
فیلم های روانشناسی و نقد آن

خانه روانشناسان رزرو هتل مشهد هم این خانم به یکی از بهترین روانشناسان زمان خود
دکتر فرشته موتابي

بهترین وبلاگ کارگاه آموزشی زوج درمانی شناختی رفتاری، آستان قدس رضوی، مشهد روانشناسان
شناخت گرایان

خانه روانشناسان رزرو هتل مشهد های ما در مورد یادگیری با بهترین شیوه تسهیل وقوع
سخنان حکیمانه از ویلیام جیمز اولین پیشگام روانشناسی تربیتی

خانه روانشناسان تربیتی رزرو هتل مشهد زمانی كه انتظار بهترین پیشامد را دارید، نیرویی
شكست در عشق

مرکز مشاوره آرامش روان مشهد روانشناسان : است این کار در بهترین حالت یک نفر دیگر
نظریه بار شناختی: جان سوئلر

خانه روانشناسان تربیتی هتل مشهد با ساختار شناختی انسان همسو باشد به بهترین صورت رخ
بهترین تغذیه برای زنگ تفریح بچه ها در مدرسه

روانشناسی آموزشگاهی - بهترین تغذیه برای زنگ تفریح بچه ها در مدرسه - برای اینکه قومی خوب
برچسب :