متن نامه جناب رحمتی زاده مدیر کل محترم ثبت استان خراسان رضوی به ریاست سازمان

متن مکاتبه مدیر کل محترم ثبت استان خراسان رضوی به ریاست سازمان
پیرو جلسه اعضای هیدت مدیره کانون خراسان با ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب دکتر توسیرکانی که به دعوت مدیر کل محترم ثبت خراسان جناب رحمتی زاده انجام شد مقرر گردید  خواسته های کانون توسط جناب رحمتی زاده به سازمان منعکس گردد عین متن نامه بشرح ذیل است بر خود لازم میدانیم بعنوان یک سردفتراز تمامی زحمات و محبتها و تلاشهای جناب رحمتی زاده تشکر نموده  و توفیقات روز افزون ایشان و سایر همکاران گرامی در سازمان و ادارات ثبت را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

                                                                                          سید رسول رسولی

حضور محترم جناب آقاي دكتر تويسركاني

معاون معزز قوه قضاييه ورياست عالي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور

سلام عليكم

 

 احتراماًپيرو جلسه تاريخ 22/5/92 اعضاءهيئت مديره كانون سردفتران ودفترياران اسناد رسمي و نيز نمايندگان دفاتر ازدواج وطلاق تابع استان خراسان رضوي كه با حضور حضرتعالي برگزار شدضمن بهره مندي ازمنويات حضرتعالي ودر اجراي اوامر صادره،مباحث مطروحه در جلسه مذكور درقالب پيشنهادات اعضاء هيئت مديره كانون سردفتران ودفترياران خراسان رضوي و جمعيت سردفتران ازدواج وطلاق خراسان رضوي براي ارتقاء سطح عملكرد كمي و كيفي دفاتراحصاء و به شرح زير جهت استحضار حضرتعالي ودرصورت صلاحديددستور اقدام لازم به حضور عرض گزارش مي شود.

الف: پيشنهادات دفاتر اسناد رسمي

 

1- ايجاد امكان تنظيم اسناد مشاعي غير منقول متعدد يك پلاك بصورت دفعتاً واحده در سامانه به استناد يك پاسخ استعلام داراي اعتبار زماني

2- ايجاد بستري مناسب جهت برقراري و بهره برداري از بيمه وخدمات درماني مؤثر براي سردفتران ودفترياران  وافراد تحت تكفل آنها

3-با عنايت به استيجاري بودن محل استقرار فعلي كانون استان خراسان رضوي تعيين تكليف يك قطعه زمين و يكباب ساختمان موجود با همكاري  ومساعدت كانون سردفتران ودفترياران مركز

4- پيش بيني قانوني عدم حضور اعضاي هيات مديره كانون در دفتر خانه و اداره دفتر خانه در موارد لازم طي طول مدتي كه سردفتر بعنوان اعضاء هيات مديره منصوب ميشود وتنظيم اسناد باحضور سردفتر كفيل يا دفتريار اول

5-با توجه به  جلسه توجيهي نحوه انجام كار و مراحل تنظيم سند از طريق سيستم ثبت آني كه در روزهاي سه شنبه 5/6/92 وپنجشنبه 7/6/92 در سالن اجتماعات اداره كل ثبت اسناد واملاك استان خراسان رضوي برگزار گرديده است سئوالات سران دفاتر به اين شرح است:

1-5-در سيستم جديد(ثبت آني) براي اخذ آمار ماهيانه به چه صورت بايد اقدام نمود ؟

2-5-آيا امكان اخذ اطلاعات در رابطه هزينه سند اتومبيل بدون وارد كردن كليه اطلاعات اشخاص درسيستم وجود دارد ؟

3-5-پس از رد و بدل شدن ثمن معامله و امضاء پيش نويس سند و دفتر جاري در صورت عدم امضاء سند نهائي چگونه مي شود سند را ابطال كرد ؟

4-5-چنانچه پس از امضاء متعاملين در سند ودفتر اينترنت يا وي پي ان يا برق قطع شود و تا پايان وقت وصل نشود تكليف چيست ؟

5-5-چنانچه توكن سردفتر مفقود شود چه راهي براي جلوگيري از سوء استفاده و اخذ مجدد توكن وجود دارد ؟

6-5-در سيستم جديد ثبت آني اسناد زندانيان و افراد مريض كه امكان حضور در دفترخانه را ندارند پس از انجام تشريفات قانوني چگونه تنظيم شود ؟

7-5-براي اتباع خارجه در سيستم جديد با توجه به عدم شماره ملي چگونه تنظيم سند مي شود ؟

8-5-با توجه به اينكه گواهي امضاء سردفتر بصورت الكترونيكي و با استفاده از توكن مي باشد چنانچه سردفتر در مرخصي باشد و دفتريار واجد شرايط ، كفيل سردفتر باشد در ايام مرخصي تكليف چيست؟ آيا دفتريار مي تواند گواهي امضاء الكترونيك داشته باشد يا خير ؟

9-5-آيا بهتر نيست از شبكه داخلي به جاي اينترنت استفاده شود تا به اين وسيله از هك شدن سايت و اطلاعات دفاتر اسناد رسمي توسط افراد سودجو و همچنين از قطع نرم افزار جلوگيري شود ؟

10-5 همانگونه كه استحضار دارند دفاتر اتومبيل بصورت چاپي و متن اسناد بصورت يكسان مي باشد و امكان اينكه برخي از افراد سودجو بر روي اوراق سفيد امضاي فروشنده را اخذ و بدون ثبت در دفتر و نقل و انتقالات متعدد آخرين مالك را در دفتر به ثبت رسانده كه اين امر موجبات تضييع حقوق دولتي و تزلزل اسناد را فراهم مي نمايد پيشنهاد مي گردد در صورت موافقت در سامانه ترتيبي اتخاذ گردد تا امكان سوء استفاده فراهم نشود.

11-5-نظر به اينكه  صدورمرخصي بيش از يكماه سران دفاتر اسناد رسمي و دفترياران و سران دفاتر ازدواج و طلاق قبلاً از طريق سازمان محترم متبوع صادر وسپس اين امر به ادارات كل ثبت استان تفويض اختيار گرديده است پيشنهاد مي گردد در صورت موافقت حضرتعالي جهت تسريع در انجام امور اعطاي مرخصي كمتر از يك ماه به رؤساي واحدهاي ثبتي محول وتفويض گردد

ب : پيشنهادات جمعيت سردفتران ازدواج وطلاق خراسان رضوي

 

1-درخواست صدور كارت شناسايي براي سردفتران

2-درخواست حذف ارسال فيزيكي اعلاميه هاي ازدواج وطلاق به ادارات ثبت احوال

3-رفع قطعي هاي مكرر وارتقاء سامانه ثبت آني وقايع ازدواج وطلاق

4-اعلام به مراجع محترم قضايي جهت تطبيق احكام صادره با قوانين ثبت وقايع ازدواج وطلاق

5-اجازه و اعطاي مجوز انجام عقدهاي عادي توسط سران دفاتر ازدواج با استناد به ماده 1063 قانون مدني ومواد 20و49 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/92

6-امكان شركت سران دفاتر در طرح هاي اجتماعي مصوب هيئت دولت ومجلس شوراي اسلامي در مورد خانواده

7-درخواست تجديدنظر درفراز 5 بند 195 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي

8-راه اندازي وتأسيس دفاتر خدمات الكترونيك قضايي 

9-تعيين شعبه يا شعبات خاص براي رسيدگي به تخلفات  حقوقي وكيفري  مرتبط با وظايف سردفتري سران دفاتر.1124032  

غلامرضا رحمتي زاده

مديركل ثبت اسناد و املاك استان


مطالب مشابه :


دعوتنامه توریستی کانادا

ارسال دعوتنامه: در حال حاضر نیازی به تایید دعوتنامه توسط Notary Public (دفتر اسناد رسمی) نیست؛ همچنین نیازی به ارسال قسم نامه Affidavit رسمی ندارید. فقط کافی است متنی را تهیه کنید که در آن اسامی همه کسانی که دعوت می کنید ... متن زیر را می توانید با پر کردن جاهای خالی، تغییر نام استان به استان محل سکونت خودتان و اضافه و کم کردن برخی نوشته ها با توجه به شرایط خاص خودتان به عنوان دعوتنامه استفاده کنید. دقت فرمایید که این متن، یک نوشته حقوقی نیست و در ضمن به این معنا ...
سبک‌شناسی اسناد تبریکات مشروطه دوم مجلس شورای اسلامی

اما از منظر علم معانی، این متن بسیار قابل بررسی است. چینش کلمات متن نشان از نوعی ادبیات درباری می‌دهد که بسیار با تملّق خو گرفته است. نیز، هرچند که این متن یک دعوتنامه رسمی برای گردهمایی اعضای مجلس در دربار است، باز نوعی دستور در آن نهفته ...
متن قانون وآئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های قافد سند رسمی

تبصره1ـ هيأت مکلف است حسب مورد از دستگاههاي ذي‌ربط استعلام و يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه، بدون حق رأي دعوت كند. تبصره2ـ فوت مالك رسمي و وارث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و عدم ...
دعوت شده

دعوت شده. انتشار دعوتنامه رسمی از امیراحمدی. در پی تکذیب دعوت رسمی از هوشنگ امیراحمدی، توسط مشایی روزنامه کیهان نوشت: کیهان قبل از ورود هوشنگ امیراحمدی به خبر دعوت وی از سوی مسئولان همایش دست یافته بود و حتی نسخه ای از دعوتنامه ای که دبیرخانه همایش در تاریخ 7 جولای 2010-16تیرماه 1389- از طریق ایمیل برای هوشنگ امیراحمدی ارسال شده بود را در اختیار ... اما، اکنون که آقای مشایی دعوت از وی را انکار می کند، متن دعوتنامه را برای ارزیابی میزان صداقت و راستگویی آقایان به دست چاپ می سپاریم.
متن دعوتنامه

جلب همکاری اعضای تعاونی مسکن استانداری - متن دعوتنامه - با ایجاد ارتباط بین اعضا کار جمعی نتیجه بهتری خواهد داد. ... عضویت کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی استانداری و کارکنان سایر ادارات و بخش خصوصی آزاد است. لازم به یادآوری است که: Ø اعضایی که بنا به دلایلی نمی توانند در مجمع مذکور شرکت نمایند می توانند حق خود را جهت حضور و دادن رای در این مجمع به یک نماینده تام الاختیار خود واگذار نمایند هر نفر عضو حداکثر نمایندگی 2 نفر عضو و هر غیر عضو نمایندگی ...
ايرنا متن‌كامل اظهارات استراو را منتشر كرد/ مجلس اصل دعوت را تكذيب كرد

اما در واكنش به اين خبر، ايرنا كه براي نخستين بار اظهارات جك استراو را منتشر كرده و به نقل از وي تأكيد كرده بود كه او با دعوت‌نامه رسمي رئيس مجلس به تهران سفر خواهد كرد، متعاقب اين تكذيبيه، عين متن مصاحبه با استراو را كه خبرنگار اين خبرگزاري ...
هواوی دعوت نامه کنفرانس خبری خود را برای P8 ارسال کرد!

تصویر این دعوت نامه یک علامت “بی‌نهایت” است که اگر کمی بچرخد تبدیل به عدد هشت می‌شود که به احتمال زیاد از نام هواوی P8 گرفته شده است و موضوع جالب در خصوص این دعوت نامه متن نوشته شده بر روی آن است که نوشته شده Infinitely various are the incidents in one man's life به معنی “هر فردی در زندگی حوادث و اتفاقات مختلفی را تجربه می‌کند” که اصلا مربوط به موضوع اسمارت فون جدید نیست اما هرچه که ... پس با استناد بر این دعوت نامه حدود سه هفته دیگر به‌صورت رسمی شاهد پرچم‌دار جدید هواوی خواهیم بود.
متن نامه جناب رحمتی زاده مدیر کل محترم ثبت استان خراسان رضوی به ریاست سازمان

پیرو جلسه اعضای هیدت مدیره کانون خراسان با ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب دکتر توسیرکانی که به دعوت مدیر کل محترم ثبت خراسان جناب رحمتی زاده انجام شد مقرر گردید خواسته های کانون توسط جناب رحمتی زاده به سازمان منعکس ...
برچسب :