چند حدیث ارزشمند درمورد والدین ، فرزندان و خانواده

1- شخصی به پیامبر ص گفت : هرگز اطفال خود را نبوسیده ام . چون رفت ، پیامبر ص فرمود : این مرد از اهل جهنم است .ص 481

2- پیامبر ص : شاد کردن فرزند دختر مثل عتقی است از فرزندان اسماعیل و شاد کردن پسر مثل گریستن است از خشیت الهی که مستوجب بهشت نعیم است . عتق= بنده آزاد کرده. ص 481

3- امام سجاد ع :  حق ولد آنست که بدان او از تو است و منسوب به تو است در دنیا  به خیر و شر و به تحقیق که سئوال کرده خواهی شد در آخرت از چیزی که تو را مستولی آن کرده اند از حسن ادب . راهنمای او را به سوی پروردگار خود و یاری بر طاعت او .ص481

4- از احادیث نبویه ص  منقولست که بهشت را دری است فرح نام و داخل نمی شود مگر شاد کننده اولاد خود و حب اولاد خود حاجبی است از آتش جهنم و نظر بر روی اولاد خود ، نظر بر پیامبر ص است و چیز خوردن با ایشان دوری است از آتش جهنم و گرامی داشتن ایشان باعث گذشتن از صراط و کرامت بهشت است  و هرکه طفلی را در یابد  ، طفلانه با او بازی کند . حاجب= مانع . ص 481

5- رسول خدا ص : وای بر اطفال آخرالزمان از پدران ایشان که تعلیم واجبات به اطفال نخواهند نمود  تا فرمود ؛ من بیزارم از ایشان و ایشان بیزارند از من و یکی از آن گروه که جهنم را دربسته دارند .ص 480

6- پیامبر ص : هر که تعلیم قرآن به فرزند خود  نماید گویا ده هزار حج و عمره و عتق و جهاد و اطعام نموده و به هر حرفی ده حسنه و محو ده سیئه  به او خواهد بود  و در قبر و صراط و میزان از او جدا نمیشود قرآن تا در محل کرامت او را حاضر سازد افضل آنچه آرزو می کند .عتق= بنده آزاد کرده . ص 480

چگونه از خانه خارج شویم ؟

رسول اکرم ص : هر گاه کسی از خانه بیرون آید و بگوید بسم الله ، ملائکه به او می گویند : سلامت ماندی . پس چون بگوید : لا حول ولا قوه الا بالله ، به او می گویند کارهایت ساخته خواهد شد . پس چون بگوید توکلت علی الله ، ملائکه به او می گویند  که از بلاها نگاه داشته شدی .ص310 حلیه المتقین

 00000000000

روزی حرام

حدیث نبوی ص: هر که لقمه حرام بخورد  لعنت کند خورنده خود را تا هضم شود و نمازش مقبول نمی شود . ص 509 حلیه المتقین

امام صادق ع :  تحصیل مال از وجوه حرام باعث عقاب است ، ترک روزی از حلال هم موجب عتاب و عذابست .

امر به معروف :  حدیث در مورد امر به معروف و نهی از منکر :

پیامبر اکرم ص: چون امت من ترک امر به معروف و نهی از منکر نمایند، منتظر بلا و متوقع عقوبت باشند از حق تعالی ، اشرار مسلط می شوند و دعای اخیار در حق مردم مستجاب نمیشود .ص498

پیامبر اکرم ص : حق است مراکه مواخذه کنم بی گناه شما را به گناهکار ، و حال آنکه شما از شخصی گناهی قبیح می بینید پس انکار و آزارش نمی کنید تا ترک کند . ص498

پیامبر اکرم ص : امت من همیشه در خیرند تا امر به معروف و نهی از منکر و یاری هم می نمایند بر خیر  ، و چون  ترک کنند باز گرفته شود از ایشان برکتها و بر هم مسلط می شوند و ناصری نداشته باشند نه در زمین و نه در آسمان . ص 499

از امام صادق ع پرسیدند ؛ کیست دشمنترین علما به سوی خدا ؟  فرمود : شرک به خدا . بعد از آن فرمود  ترک امر به معروف و نهی از منکر و به صریح قرآن قطع کننده رحم  ملعونست .ص 484

احادیث بالا از کتاب  حلیه المتقین ، علامه محمد باقر مجلسی ذکر شده است.

 


مطالب مشابه :


چند حدیث ارزشمند درمورد والدین ، فرزندان و خانواده

انجمن اولیا و مربیان شهرستان گیلانغرب حدیث در مورد امر به معروف و نهی از منکر :
پیشنهاداتی برای انجمن اولیا و مربیان مدارس ،و موثر کردن اقدامات انجمن اولیا در راستای اهداف آموزشی

کردن اقدامات انجمن اولیا در انجمن اولیا (مورد حدیث هفته ، آیات
نکاتی برای برگزاری مفید جلسات انجمن اولیا و مربیان

حدیث نگار آمده اند تا در مورد مسایل انجمن چیزهای دبیران و انجمن اولیا در سال
پیشنهاداتی برای انجمن اولیا و مربیان مدارس ،و موثر کردن اقدامات انجمن اولیا در راستای اهداف آموزشی و

کردن اقدامات انجمن اولیا در انجمن اولیا (مورد حدیث هفته ، آیات
تجربه موفق ؛ پیشداوریها و قضاوتهای دانش آموزان از معلم بر اساس حسادت خاص در محیط خانواده

احادیثی در مورد مذمت ، غیبت کردن ، حسادت ، و حدیث هایی در مورد فواید انجمن اولیا
این فقط یک سوم کارهای منه!!!

مشارکت انجمن اولیا ادبی روزنامه حدیث مدرسه در مورد دختران نسل جوان و جلوگیری
برچسب :