منابع ارشد رشته مهندسی کامپیوتر و فناوري اطلاعات

ساختمانهاي گسسته:
1-ساختمانهاي گسسته تاليف بهروز قلي زاده
2-رياضيات گسسته اثر رالف گريمالدي
3-رياضيات گسسته اثر ترمبلي
كتاب تست:پوران پژوهش
كتاب ارشد ساختمان گسسته تاليف شهاب بهجتي انتشارات پوران پژوهش

ساختمان داده ها:
ساختمان داده ها والگوريتم ها در pascal,c,c++ اثر هوريتز
ساختمان دادها والگوريتم ها در java سارتج سهني
ساختمان داده ها اثر سيمور ليپشوتز
كتاب تست ساختمان داده ها دكتر مقسمي درس وكنكور
جزوه ي ساختمان داده ها دكتر محمد قدسي دانشگاه شريف
كتاب ارشد ساختمان داده ها و الگوريتم ها تاليف مهندس رهنمون انتشارات پوران پژوهش
ساختمان داده ها و الگوريتم ها اثر A.Aho

طراحي الگوريتم :
مقدمه اي بر طراحي الگوريتم معروف ومشهور CLRS
طراحي الگوريتم نيپوليتان و نعيمي پور ترجمه جعفرنژاد قمي
كتاب نكته وتست مهندسي كامپيوتر راهيان ارشد جلد سوم
جزوه ي طراحي الگوريتم دكتر قدسي دانشگاه شريف
طراحي الگوريتم اثر محمود نقيب زاده

مهندسي نرم افزار:
مهندسي نرم افزار پرسمن (ويرايش جديد)
مهندسي نرم افزار سامرويل
تحليل و طراحي نرم افزار بنت لي
مهندسي نرم افزار كلاسيك و شي گرا تاليف ساش
مهندسي نرم افزار سعيد پارسا

شبكه هاي كامپيوتري:
شبكه هاي كامپيوتري تننباوم ترجمه ملكيان و پدرام
شبكه هاي كامپيوتري و انتقال داده اثر استالينگز
كتاب تست:3000 مسئله ي حل شده در شبكه هاي كامپيوتري و انتقال داده اثر دكتر فتحي و مهندس صفائي


اصول و مباني مديريت:
جزوه ي دانشگاه اميركبير
مديريت اثر الواني

اصول طراحي پايگاه داده ها :
پايگاه داده ها سي جي ديت
پايگاه داده ها رامز المصري
اصول طراحي بانك هاي اطلاعاتي مصطفي حق جو
اصول طراحي پايگاه داده ها روحاني رانكوهي
كتاب تست:پايگاه داده ها مقسمي
كتاب پايگاه داده ها تاليف مهندس سهرابي انتشارات پوران پژوهش

هوش مصنوعي:
هوش مصنوعي اثر راسل و نوروينگ
كتاب تست و نكته:مهندسي كامپيوتر راهيان ارشد جلد چهارم
هوش مصنوعي اثر دكتر فهيمي
هوش مصنوعي (رهيافتي نوين)رامين رهنمون آناهيتا هماوندي انتشارات ناقوس

سيستم هاي عامل:
سيستم عامل استالينگز
سيستم عامل سيلبر شاتس
سيستم عامل تننباوم
جزوه ي سيستم عامل پارسه
تست:سيستم عامل مقسمي درس و كنكور
كتاب ارشد سيستم عامل دكتر ابراهيم مقدم انتشارات پوران پژوهش

معماري در كامپيوتر:
معماري كامپيوتر موريس مانو
معماري وسازماندهي كامپيوتر استالينگز
تست:كتاب پوران پژوهش جلد ابي
كتاب ارشد معماري كامپيوتر تاليف مهندس يوسفي انتشارات پوران پژوهش

رياضي 1 و 2(علوم كامپيوتر):
حساب ديفرانسيل وانتگرال جورج توماس
حساب ديفرانسيل و انتگرال سيلورمن
تست:رياضي 1و2 راهيان ارشد
تست وخلاصه انتشارات دانش پژوهان جلد نارنجي

نظريه زبان ها و ماشينها:
اتومات و زبانها اثر صراف زاده
تست :راهيان ارشد و پوران پژوهش

آناليز عددي:
آناليز عددي اثر دكتر اسماعيل بابليان دانشگاه پيام نور
آناليز عددي ترجمه توتونيان
تست:راهيان ارشد و جهش

اصول سيستم ها ي كامپيوتري:
مدارهاي منطقي اثر مانو
معماري در كامپيوتر مانو
معماري كامپيوتر پترسن


مطالب مشابه :


منابع پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد نرم افزار

دانلود کتاب یوسفی -انتشارات پوران پژوهش » کتاب طراحی پوران پژوهش ۶- ساختمان گسسته




منابع پیشنهادی برای کنکور کارشناسی ارشد کامپيوتر

انتشارات پوران پژوهش. کتاب ساختمان گسسته الف) کتاب ارشد دانلود کتاب و دانلود




منابع کنکور کارشناسی ارشد – رشته‌ی IT (مهندسی فناوری اطلاعات)

دانلود کتاب کتاب تست: پوران پژوهش. (شامل ساختمانهاي گسسته، ساختمانهاي داده ها، طراحي




منابع کنکور کارشناسی ارشد رشتۀ کامپیوتر (سخت افزار،نرم افزار،هوش مصنوعی،فناوری اطلاعات)

پوران پژوهش ( کتاب تست پوران پژوهش ب) رياضيات گسسته و دانلود کتاب




منابع كارشناسي ارشد رشته مهندسي سیستم های کامپیوتری

دانلود رایگان کتاب و (ساختمانهاي گسسته 1- ساختمان گسسته، انتشارات پوران پژوهش 2




منابع ارشد رشته مهندسی کامپیوتر و فناوري اطلاعات

2-رياضيات گسسته اثر رالف گريمالدي 3-رياضيات گسسته اثر ترمبلي تست:كتاب پوران پژوهش جلد ابي




منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات --IT (بهمن 93)

**دانلود کتاب جامع مدار منطقی نوشته ساختمان‌های گسسته کتاب کتاب پورانپژوهش




منابع کنکور کارشناسی ارشد – رشته ی IT (مهندسی فناوری اطلاعات)

دانلود کتاب چگونگی راه اندازی و ساختمان های گسسته کتاب کتاب پوران پژوهش




برچسب :