پرل گورامی

پرل گورامی ( Pearl Gourami ):

نام علمی : Trichogaster leeri

خانواده : آنابانتیده ها ( لابیرنت ها) Anabantidae

جنس : Trichogaster

نام معمولی (عمومی) : پرل گورامی- گورامی مرواریدی ، Pearl Gourami

منشاء (زادگاه) : جنوب شرقی آسیا، تایلند ،اندونزی ،مالزی و سوماترا

اندازه بالغین  : 10سانتیمتر( تا 12-13 سانتیمتر میرسد)

محل جاگیری در تانك : میانه و قسمت فوقانی

طول عمر : بطور معمول 3 تا 4 سال ولی تا 8 سال نیز گزارش شده است.

تغذیه : همه چیز خوار،ماهیان سخت گیری نیستند و همانطور كه غذاهای زنده و یخ زده را استقبال میكنند از غذاهای پولكی نیز میخورند.

تكثیر : تخمگذار،سازنده لانه حبابی

ph-اسیدیته: 6 تا 8 (از 5.5 تا 8.5 گزارش شده)

سختی آب : سبك تا سخت.از 5 تا 15(dGH) مناسب بوده و نهایتا تا 30 گزارش شده است

حرارت  : 24  تا 28 درجه سانتیگراد

اندازه تانك ( آكواریوم ) : اگر به تنهایی نگهداری شود حدود 35 لیتر

سطح مراقبت ( نگهداری ) : آسان

رفتار و خلق و خو (سازگاری) : آنها درغالب اوقات صلح جو بوده به جز در مواردیكه ماهیان نر به دنبال یكدیگر باشند

 در میان ماهیها نگهداری از گورامی مرواریدی کم درد سر تر و راحت تر از بقیه است. این ماهی می تواند اختلاف زیاد PH را تحمل کند. دارای اندام تنفسی اضافی ( لابیرنت نام دارد ) است کهبه او کمک می کند اکسیژن مورد نیازش را به طور مستقیم از محیط بیرون آب کسب کند. این ماهی متعلق به رودخانه های کم عمق با جریان آرام در مناطق نزدیک به خط استواست. اغلب در سطوح میانی و بالایی آب شنا می کند. دمای مناسب برای این ماهی حدود24تا 28 درجه سانتی گراد است.

رژیم غذایی :

این ماهی زمانی که به صورت آزاد زندگی می کند از لارو پشه،کرمهای خونی، بی مهرگان آبزی و جلبکها و گیاهان آبی تغذیه می کند. گاهی هم دررفتاری شبیه به Archer fish به شکار حشراتی که نزدیک سطح آب هستند می پردازد. درآکواریوم از غذاهای پولکی استفاده کرده و گاهی به خوردن میگوی زنده آب شور و غذاهایمنجمد مانند کرمهای خونی علاقه نشان می دهد.

بیماری ها :

به طور تقریبتمام پرل گورامی ها در مزارع رشد و پرورش یافته اند و مشکل یا بیماری خاصیندارند. گورامی های وحشی که از رودخانه ها جمع آوری می شوند، ممکن است مشکل عفونتآبشش داشته باشند. در این صورت باید درمانهای گسترده انگلی در مورد آنها به کاررود.

رفتار ماهی :

ماهی آرام و صلح جویی است. گاهی از ماهیهای بزرگ‌ترو ستیزه جو مانند سیچلاید آمریکای مرکزی و ماهیهای بزرگ آبهای شیرین می ترسد. درفصل تخمریزی پرل گورامی نر گاهی به درگیری و زدن ضربه یا باله سینه ای خود میپردازد.

تفاوت بین ماهی نرو ماده ( ویژگیهای جنسی):

1- باله پشتی گورامیمرواریدی نر و نوک تیزتر از باله پشتی گورامی مرواریدی ماده است.

2- لبه های بالهمخرجی گورامی ماده فاقد کشیدگی است.

3- بین باله مخرجی و دمی ماهی نر فاصله وجود دارد.

4- گلو وشکم ماهی نر بالغ نارنجی رنگ می شود درحالی که گلو و شکم گورامی ماده نقره ایرنگ باقی می ماند.

تولید مثل:

گورامی مرواریدی نر در لابلای گیاهانشناور یک لانه حبابی می سازد و اگر گیاه شناوری موجود نباشد درگوشه های آکواریوم بهتولید لانه حبابی می پردازد. چند شاخه گیاه شناور به روند لانه سازی کمک می کند. شکم گورامی مرواریدی ماده، قبل از تخم ریزی به طور قابل توجهی بزرگ‌تر می شود. دردوره قبل از تخم ریزی به طور قابل توجهی بزرگ‌تر می شود.

درحال لانه سازی


تولید مثل درآکواریوم:


در دوره قبل از تخم ریزی در یک آکواریوم کوچک باید چندین مخفیگاهوجود داشته باشد. توصیه می شود عمق آب در آکواریومی که در آن تخم ریزی انجام می شودکمتر از 20 سانتی متر باشد و دراین هنگام از فیلتر اسفنجی هواده استفاده شود.

 زمانیکه لانه آماده شد گورامی نر به تحریک گورامی ماده می پردازد و او را وادار میکند که به سمت لانه برود. اگر گورامی ماده برای تخم ریزی آماده باشد به سمت لانهرفته و آنجا منتظر می ماند. در این زمان ماهی نر به دور ماهی ماده حلقه می زند،درحالی که به آرامی دور یکدیگر می چرخند و می غلتند تخمها و اسپرمها در آب رها میشوند. تخمهای شناور به سمت سطح آب می روند و تخمهایی که پراکنده شده اند توسط ماهینر جمع شده و به لانه برده می شوند.

پس از تخم ریزی بهتر است با دقت گورامی ماده رااز آکواریوم خارج می کنند تا از آزار ماهی نر که به تنهایی وظایف والدین را انجاممی دهد، در امان بماند.

 پس از اینکه لاروها از تخمها خارج شدند،و کیسه زرده آنهاجذب شد، در این مرحله توصیه می شود که ماهی نر را از آکواریوم خارج شود زیراممکن است غریزه نگهداری از لاروها در او کاهش یابد و از بچه ماهیها به جای غذااستفاده نماید.

 بچه ماهیها بسیار کوچک هستند و به غذای مایع مخصوص بچه ماهیها نیازدارند. غذاهایی از قبیل: غذاهای فشرده بسیار کوچک بچه ماهی،infusoria  ،روتیفرهای زنده.

 پس از یک هفته بچه ماهیها باید به قدری بزرگ شده باشند کهبتوانند از غذای پودری بچه ماهی و بچه میگوی آب شور تغذیه کنند. در آکواریوم هایمخصوص پرورش بچه ماهی آب آکواریوم را به مقدار کم در حدود یک پنجم در روز تعویض میکنند. عمل تعویض آب و استفاده از فیلتر اسفنجی باعث کاهش مواد زائد و نیتراتها درآبآکواریوم می شود. به منظور جلوگیری از خروج بچه ماهیها در هنگام تعویض آب ازجورابهای ساق بلند زنانه و یا پارچه های پنبه ای استفاده می کنند به نحوی که جلویلوله سیفون را بگیرند و مانع از مکیده شدن بچه ماهیها شوند.

این امر که درماه اول دمای آب جدید باید به دمای آب تعویض شده نزدیک باشد از اهمیت بسزاییبرخوردار است زیرا ثبات دمای آب باعث کاهش استرس بچه ماهی ماهیها می شود، بخصوصزمانی که اندام تنفسی تکمیلی آنها ( لابرینت ) درحال رشد وتکامل است.

 لابیرنت :

 تمامی گورامی ها و فایتر ( جنگجوی سیامی ) همانگونه که قبلا در پستهای گذشته شرح دادم، جزو خانواده لابیرنت ها می باشند. اما لابیرنت چیست؟

وجه مشخصه ماهی گورامی وجود یک دستگاه تنفس به نام لابیرنت است که در حفره آبششی دوطرف قرار دارد. وظیفه این دستگاه کمک به کار آبششهای تکامل نیافته این ماهیها درهنگام تنفس است به طوری که آنها را قادر می سازد تا هوای اضافی مورد نیاز خود را ازسطح آب تنفس نمایند. چنانچه مانع تنفس ماهیها به این روش شوند، خفه خواهند شد.


مطالب مشابه :


گورامی

پرورش و نگهداری ماهی های آکواریومی - گورامی - lاطلاعات مفید در مورد ماهیان زینتی آب شیرین و
آشنایی با تكثير و پرورش ماهي زینتی گورامي

انجمن علمی شیلات دانشگاه آزاد اهواز - آشنایی با تكثير و پرورش ماهي زینتی گورامي - fisheries scientific
پرل گورامی

به طور تقریب تمام پرل گورامی ها در مزارع رشد و پرورش یافته اند و مشکل یا بیماری
انواع گورامی

ماهي گورامي بوسنده : (تکثیر و پرورش) دانشگاه تهران هستم و با رویکردی جدید
اطلاعات بسيار مفيد درباره ماهيهاي گوپي (پرورش ماهی گوپی)

ماهیان زیبا و زینتی آکواریومی - اطلاعات بسيار مفيد درباره ماهيهاي گوپي (پرورش ماهی گوپی
ماهیهای زنده زا

پرورش پرندگان خانگی - ماهیهای زنده زا - اولین وبلاگ فارسی آموزش پرورش حیوانات 5- گورامي
ماهی گورامی (Gourami)

گورامیها انواع مختلفی دارند که تعدادی ازآنها در ایران تکثیرو پرورش انواع گورامي ها مي
برچسب :