آشنایی با دیگر شهر های خراسان شمالی

 

                                   بجنورد                                    

 بجنورد قسمت ۱ شامل بخش های زیر:

فصل اول – مشخصات عمومي شهرستان -  ويژگيهاي طبيعي - موقعيت نسبي... ...- ناهمواريها......
  آب و هوا..... - آبها ....-  رودخانه اترك شاهرگ حياتي منطقه ... -ايستگاه هواشناسي بجنورد   ....
  پوشش گياهي ( تنوع گونه ها ) .... . -   تاريخ مختصر شهرستان بجنورد ... .. -    ويژگيهاي انساني . 
 جمعيت  . .... -  نيروي انساني و اشتغال . ...- نسبت دانش آموزي و دانشجويي .. .- اقوام و زبانها و مذاهب .... .-فصل دوم – امور فرهنگي و اجتماعي .. .-   آموزش و پرورش . ...-امور پژوهشي درآموزش و پرورش بجنورد . .-نهضت سواد آموزي  . ...-آموزش فني و حرفه اي  . ...-كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان . .-آموزش و پرورش كودكان استثنايي . .-حوزه هاي علميه  ...

بجنورد قسمت۲ شامل بخش های زیر:

آموزش عالي  ...-  بجنورد يكي از 22 قطب دانشگاهي كشور  ...-  امور فرهنگي و هنري ..... .- كتابخانه ها .-  سينما ....-  انجمن هاي فرهنگي و هنري . .-  امور فرهنگي  . ..-  گروه نمايش ميلاد  . ..-  بهداشت و درمان  . ..-   بهزيستي و تامين اجتماعي .. .-  تربيت بدني . .....-     فصل سوم – امور توليدي . .-   كشاورزي ....-   دام و طيور  . .. -   مرتع و جنگل   ... ..-   پرورش آبزيان . ....-   امور عشاير . ..-   ويژگيهاي كشاورزي و دامپروري شهرستان بجنورد . .-   صنايع بزرگ كارخانه اي .. .-   مجتمع پتروشيمي . ..-  كارخانه سيمان  ....-  فرآورده هاي كارخانه اي ديگر   . . .-  صنايع روستايي ..
  ويژگيهاي صنعتي شهرستان بجنورد . .
 

بجنورد قسمت۳ شامل بخش های زیر:
فصل چهارم – امور اقتصادي  . .-   اقتصاد كلان – اعتبارات عمراني . ..-   بازرگاني ...-   موقعيت هاي ويژه شهرستان بجنورد براي بازرگاني خارجي . ..-  استعدادهاي بجنورد براي بازرگاني داخلي و خارجي . .
  انبارداري و سيلو . ....-  تعاون  ...-   گردشگري . ...-   تونل گلستان تا تونل بابا امان  . -   مجتمع گردشگري بابا امان ... .-  مجتمع گردشگري بش قارداش ... . -   اماكن مقدس و بناهاي تاريخي  . 
  فصل پنجم – امور زير بنايي ... .-   امور آب ...-   آبهاي سطحي رودخانه اترك ... .-  آبهاي زيرزميني  ...
  طرحهاي عمراني در امور آب . . .-  آبخيزداري . .-  آبرساني به شهرها و روستاها  ... . -  راه و ترابري .. فرودگاه بجنورد . ....-  انرژي .....-   ارتباطات  .....-   مخابرات ...-  پست .......-- صدا و سيما .. ...-  مطبوعات محلي . ..-  عمران شهري . ...-   عمران روستايي و عشايري ... . .-   آبرساني و بهداشت محيط  .. .

                                  اسفراین                                  



آشنایی با شهرستان اسفراین

تاریخ و اماکن تاریخی اسفراین

پارک ملّی سالوک و ساریگل

مشاهیر اسفراین 

روستای پلکانی روئین

كشتي باچوخه (پهلوانی) در اسفراین

                                  شیروان                                  

آشنایی با شهرستان شیروان

                                  مانه و سملقان                            


آشنایی با شهرستان مانه و سملقان

                                      جاجرم                                  

هرچی در مورد جاجرم میخوای توی همین سایت هست


مطالب مشابه :


آدرس جدید سایت دانشکده فنی مهندسی دارالفنون بجنورد

آدرس جدید سایت دانشکده فنی مهندسی دارالفنون بجنورد: برای ورود به صفحه اصلی سایت دانشکده فنی




چت روم بی حسابان

حسابداری دانشگاه بجنورد چت روم اختصاصی سایت . سیستم جامع دانشگاهی گلستان;




خراسان شمالی در یک نگاه

سایت شهرستان سمنان و از مغرب با استان گلستان هم بجنورد با پهنه اي در حدود 17245




آشنایی با دیگر شهر های خراسان شمالی

سایت شهرستان جاجرم, <-BlogAbout->, جاجرم بجنورد قسمت ۱ شامل بخش های زیر: فصل اول – مشخصات عمومي




تصاویر: استقبال مردم بجنورد از رهبر انقلاب

گرگان یا استرآباد - تصاویر: استقبال مردم بجنورد از رهبر انقلاب - به وب سایت اجتماعی، فرهنگی و




راه آهن مشهد - بجنورد - گرگان فاینانس خارجی گرفت

از گرگان چه خبر - راه آهن مشهد - بجنورد - گرگان فاینانس خارجی گرفت - پر از آب و نخجیر و آب روان ز




رمضان الکریم

صنایع 88 دانشگاه بجنورد سایت حرکت از گلستان كرم طرفه نسيـمي بوزيد




بجنورد کجاست؟؟؟؟

بجنورد از دیرباز یگانه دروازه ای بخشی از پارک ملی گلستان را تشکیل می سایت روستاهای




برج رنسانس اُ ام اِی دردبی؛ یوتپیای عمودی

صنایع 88 دانشگاه بجنورد - برج رنسانس اُ ام اِی دردبی؛ یوتپیای عمودی - - صنایع 88 دانشگاه بجنورد




انرژی های آینده: مزارع بادی در میان ابرها

صنایع 88 دانشگاه بجنورد - انرژی های آینده: مزارع بادی در میان ابرها - - صنایع 88 دانشگاه بجنورد




برچسب :