√نکته ای جالب در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی واژه های

 


Friend
 


GirlFriend
 


BoyFriend

 

 

Best Friend

 

 

همه به کلمه END ختم میشوند

 


اما کلمه Family( خانواده) به ILY ختم میشود که مخفف کلمه

 

  I LOVE YOU

 

مبیاشد 


FAMILY     = FATHER +  MOTHER =  I LOVE YOU


مطالب مشابه :


تلنگر

رشته مترجمی پیام نور اسلام آباد غرب میباشد.هدف این وبلاگ قرار سیستم جامع گلستان.
√ حرف دل5

مترجمی پیام نور اسلام آباد غرب میباشد.هدف یک سیستم مجهز به سیستم جامع گلستان.
√نکته ای جالب در زبان انگلیسی

رشته مترجمی پیام نور اسلام آباد غرب میباشد.هدف این وبلاگ قرار سیستم جامع گلستان.
Life=Ice

رشته مترجمی پیام نور اسلام آباد غرب میباشد.هدف این وبلاگ قرار سیستم جامع گلستان.
√ For those who are steeped in the past

رشته مترجمی پیام نور اسلام آباد غرب میباشد.هدف این وبلاگ قرار سیستم جامع گلستان.
reflection of our soul

رشته مترجمی پیام نور اسلام آباد غرب میباشد.هدف این وبلاگ قرار سیستم جامع گلستان.
you are first thing in my mind

رشته مترجمی پیام نور اسلام آباد غرب میباشد.هدف این وبلاگ قرار سیستم جامع گلستان.
√BE LOYAL

رشته مترجمی پیام نور اسلام آباد غرب میباشد.هدف این وبلاگ قرار سیستم جامع گلستان.
√ I & U

رشته مترجمی پیام نور اسلام آباد غرب میباشد.هدف این وبلاگ قرار سیستم جامع گلستان.
برچسب :