زیباترین اشعار در مورد صلوات بر محمد وآل محمد

نشود ناطقه اش لال به هنگام ممات

هر زبانی که فرستد به محمد صلوات

 

--------------------------------------------------------------------------

صحبتي شد كه خدا باب نجاتي بفرست 
تلخي ذائقه را شاخه نباتي بفرست 
مي‏رسد با علم سبز، امامت بر دوش 
از چه خاموش نشستي صلواتي بفرست             

 --------------------------------------------------------------------------

 اول به نبی حضرت خاتم صلوات
دوم به علی شیر دو عالم صلوات
سوم به گل وجودِ پاک زهرا
چهارم به حسن خونجگر غم صلوات

از بهر حسین آن شه کرب و بلا
وآن تشنه‌ی در مقتلِ ماتم صلوات

  --------------------------------------------------------------------------

  

بر نور جمال پاک احمد صلوات

برعطر وجود حی سر مد صلوات

بر وجه نکوی وخلق نکوی رسول

بر خاتم انبیاء محمد و آل محمد صلوات

  --------------------------------------------------------------------------

آن دم که حق جمله عالم آفرید

صدايي از حق برگوش عرشيان رسيد

گفت حق اين ذكر را دائم بگوئيد

صلوات بر محمد  و آل محمد شد پديد

 --------------------------------------------------------------------------

اول خوانيم خدا را ،رسول انبيا را ،علي مرتضي را،  -         صلي علي محمد صلوات بر محمد

 صلوات را خدا گفت جبرئيل بارها گفت در شان مصطفي گفت -        صلي علي محمد صلوات بر محمد

 شاه نجف علي است سر ور دين علي است شير خدا علي است--  صلي علي محمد صلوات بر محمد

 يارب به حق زهرا شفيع روز جزا يعني که خير النساء -            صلي علي محمد صلوات بر محمد

 بعد از علي حسن بود چون غنچه در چمن بود ،نور دو چشم من بود -   صلي علي محمد صلوات بر محمد

 بوي حسين شنيديم چون گل شکفته ديديم به مدعا رسيديم  -     صلي علي محمد صلوات بر محمد

 زين العباد بيمار ،سجاد است وتبدار يعني که شاه کبار  -            صلي علي محمد صلوات بر محمد

 باقر امام دين است نور خدا يقين است فرزند عابدين است -      صلي علي محمد صلوات بر محمد

 جعفر صبح صادق ،هم نور وهم موافق ،تاج سر خلا يق  -        صلي علي محمد صلوات بر محمد

 موساي با سعادت با ذکر و با عبادت سر دار با جلالت -           صلي علي محمد صلوات بر محمد

 هشتم رضا امام است از ضامني تمام است شاه غريب بنام است  -  صلي علي محمد صلوات بر محمد

 ما شيعه تقي ايم خاک ره نقي ايم محتاج عسکري ايم -        صلي علي محمد صلوات بر محمد

 مهدي به تاج و نورش با احمد ورسولش نزديک شد ظهورش -         صلي علي محمد صلوات بر محمد

  --------------------------------------------------------------------------

  

بر محمد تو بگو از دل‌ و جان‌ صلوات‌

به‌ علی‌ حیدر صفدر شه‌ خوبان‌ صلوات‌

به‌ رخ‌ انور آن‌ سرو خرامان‌ صلوات‌

به‌ قد سرو چمان‌ ماه‌ درخشان‌ صلوات‌

به‌ لب‌ خشک‌ حسین‌ شاه‌ شهیدان‌ صلوات‌

به‌ علی‌ بن‌ حسین‌ عابد دانا صلوات‌

به‌ همان‌ باقر و آن‌ علم‌ فراوان‌ صلوات‌

به‌ همان‌ مذهب‌ پاک‌ از سر ایمان‌ صلوات‌

بر سر تربت‌ آن‌ مظهر ایمان‌ صلوات

به‌ غریب‌الغربا شاه‌ خراسان‌ صلوات‌

به‌ همان‌ گنبد پُر نور زرافشان‌ صلوات‌

عسکری‌ را تو به‌ لعل‌ لب‌ خندان‌ صلوات

‌ به‌ همان‌ مهدی‌ غایب‌ شه‌ خوبان‌ صلوات‌

  --------------------------------------------------------------------------

 

اول به وجود پاک آن یکّه پناه
با نیت قرب او بگو یا الله
دوم به رسول حق جمیع حسنات
بفرست مسلمان به محمّد صلوات
سوم به علی مخزن اسرار حیات
بر حضرت فاطمه نگارش صلوات
چهارم به حسن منشاء خیر و برکات
بفرست به خون دل دمادم صلوات
پنجم به حسین دین قتل العبرات
بر کرب و بلا و اهل بیتش صلوات
بر هشت امام کرم و وجود و برات
بر گلرخ صاحب الزمان گو صلوات

  --------------------------------------------------------------------------

 

خوش رحمتي است ياران، صلوات بر محمد

گوئيم از دل و جان، صلوات بر محمد

گر مؤمني و صادق، با ما شوي موافق

کوري هر منافق، صلوات بر محمد

در آسمان فرشته، مهرش بجان سرشته

بر عرش خوش نوشته صلوات بر محمد

صلوات اگر بگوئي، يابي هر آنچه جويي

گر تو ز خيل اوئي صلوات بر محمد

اي نور ديده ما، خوش مجلسي بيارا

ميگو خوشي خدا را، صلوات بر محمد

مانند گل شکفتيم، در لطيف سفتيم

خوش عاشقانه گفتيم، صلوات بر محمد

والله ديده من از نور اوست روشن

جان من است و من تن، صلوات بر محمد

گفتيم با دل و جان با عاشقان خوبان

شادي روي ياران، صلوات بر محمد

بي شک علي ولي بود، پرورده نبي بود

شاه همه علي بود، صلوات بر محمد

گويم دعاي سيد، خوانم ثناي سيد

جانم فداي سيد، صلوات بر محمد

خوش گفت نعمت الله رمزي زلي مع الله

خوش گو به عشق الله، صلوات بر محمد

 --------------------------------------------------------------------------

 بر جلوه ی روی  مهدی  صلوات                     بر جذبه ی هر نگاه مهدی صلوات

ما را نوبد چو هدیه یی در  خور او                 بفرست به پیشگاه مهدی صلوات

 --------------------------------------------------------------------------

 حق داده به ما وعده خير و حسنات

هم وعده جنات سراسر نعمات

خواهي كه شود نصيب تو اين بركات

بفرست مدام بر محمد (ص) صلوات

  --------------------------------------------------------------------------

 از ازل بر ذرات جهان تا عرصات

رسد از آبروي آل محمد (ص) بركات

چه بدبخت باشد هر كس ز جهل

بشنود نام محمد (ص) نفرستد صلوات

  --------------------------------------------------------------------------

 

بگو صلوات به پيغمبر

اگرخواهي شوي رهبر ، برودرمسجد و منبر                 کــلام الله بخوان از بَر ، بگو صلوات به پيغمبر

به حکم خالق داور، گذشت از نه فلک برسر                   مـحمد شافع مــحشر ، بگو صلوات به پيغمبر

اگر تو مرد هشياري، به سوزدل کني زاري                  زبـانت را بـکن جــاري ، بگو صلوات به پيغمبر

اگرخواهي‌جمال‌اي‌دوست،شفاعت‌برسرآن‌کوست            نجات اندر حضور اوست، بگو صلوات به پيغمبر

مـحمد شـافع محشر ، به درگاه خـدا رهبر                     اگر خواهي شوي برتر، بگو صلوات به پيغمبر

اگـر تو مـرد دينداري ، ز راه ديـن خبر داري                   به هر گــامي که برداري، بگوصلوات به پيفمبر

ازاين دنيا مشو غافل،که پرمکرست و بي‌حاصل              ز من بشنو دمي اي دل، بگو صلوات به پيغمبر

کـجا رفتند عزيزانت ، پدر با اهل و خويشانت             ز بــهر نور ايـــــــمانــت ، بگو صلوات به پيغمبر

مشودربندسيم و زر، بکن خوفي تو از محشر                 بسوز چون عود درمجمر، بگو صلوات به پيغمبر

چه در فصل بهار و گل، بشو مستانه چون بلبل              بر آر از سينه ات غلغل ، بگو صلوات به پيغمبر

مـحمد سـيد الانـور ، شـفيع الامـتان يک سر              دهــانت کن پر از شـکر ، بگو صلوات به پيغمبر

----------------------------------------------------------------------

 از اول دهــر تــا قيــامت برکـــات 

 تعـداد هـمه خلق جهان و ذرات

از اهل بهشت وقدسيان وملکوت  

 بر احمد وال او هميشه صلوات

 --------------------------------------------------------------------------

بر روی زمین و آسمان ها و کرات

   در بین مناجات و تمام کلمات

زیبا تر از این دعا ندیده است کسی    

     بر خاتم انبیاء محمد صلوات

 --------------------------------------------------------------------------

بر خلق خوش و خوي محمد (ص) صلوات

بر عطر گل روي محمد (ص) صلوات

در گلشن سر سبز رسالت گوييد

بر چهره گل بوي محمد (ص) صلوات

  --------------------------------------------------------------------------

گرديده شعار هر مسلمان صلوات

تاريخچه عترت و قرآن صلوات

بر شيعه بود نشانه مهر علي

ازازل تا به ابد بر محمد و علي صلوات

    --------------------------------------------------------------------------

شد باز به روي خلق باب بركات

خواهي تو اگر ز درگه دوست برات

بفرست ز جان و دل به آواي جلي

بر خاتم انبياء محمد (ص) صلوات

  --------------------------------------------------------------------------

 بيرون ز عدد بگو و بي حد صلوات

بر آل محمد و محمد صلوات

زانجا كه دعااستجابت شده است

بر جمله اذكار سرامد صلوات

  --------------------------------------------------------------------------

 گفتم كه لبت، گفت لبم آب حيات

گفتم دهنت، گفت زهى حب نبات

گفتم سخن تو، گفت حافظ گفتا

شادى همه لطيفه گويان صلوات

  --------------------------------------------------------------------------

 

بر چهرۀ پر ز نور مهدی صلوات

بر جان و دل صبور مهدی صلوات

تا امر فرج شود میسر ، بفرست

بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

 

  --------------------------------------------------------------------------

 

صلوات چاووشی   چهارده معصوم (ع)

زبان گشا تو اى عبدخدا بگو صلوات
 به وقت صبح و به وقت مسا بگو صلوات
حبيب خالق يكتا بُوَد رسول اَنام 
به روى انور آن مصطفا بگو صلوات 

على وصىّ  بلافصل احمد مختار
به عشق شيرخدا مرتضا بگو صلوات 

شفيعه دوسرا مادر حسين و حسن 
به نام فاطمه خيرالنّسا بگو صلوات 
زحُسن روى حَسن مهرُخان همه شده  مات

به يادگارعلى مجتبا بگو صلوات
چو شمع گريه كن و همچو نى بسوز و بنال 

به شاه بى كفن كربلا بگو صلوات 
چهارمين شه شيعه امام زين العباد

به اشك ديده آن پارسا بگو صلوات 
محمدبن على باقرالعلوم جهان

به علم و مرتبتش بى ريا بگو صلوات
امام جعفر صادق رئيس مذهب ما
به صدق آن ششمين پيشوا بگو صلوات 
امام موسى كاظم انيس گوشه مَحبس
به روح اقدس او بارها بگو صلوات
رضاست ضامن آهو اميد بى كس و يار 
به ياد شاه خراسان رضا بگو صلوات 
جواد معدن جود است و سرو باغ سخا
به جود و قامت آن مه لقا بگو صلوات 
امام دهّم علىّ‏النّقى چراغ هُدى 
به نور چهره آن رهنما بگو صلوات 
امام عسگرى آن دستگيرقوم عنود 
به دوّمين حسن دلربا بگو صلوات 
گرعاشقى به امام زمان هميشه «بشير»
به حجّت بن حسن كن دعا بگو صلوات

 گر ايسته سوز تاپاسوز هر ايکی جهاندا نجات 
دييون محمد و آل محمده صلوات 
گر ايسته سوز آلاسوز کربلايه برگ برات 
دييون محمد وآل محمده صلوات

   --------------------------------------------------------------------------

 

يارب از غيب به ما برگ و براتي بفرست

تلخي ذائقه را شهد و نباتي بفرست

تو هم اي بنده اگر شکر گذاري به خداي

بر خود و آل محمد صلواتي بفرست

-------------------------------------------------------------------------

از عرش صداي ربنا مي آيد

آواي خوش خدا خدا مي آيد

گفتست نبي خدا گناهش بخشد

هر کس که به فاطمه فرستد صلوات

------------------------------------------------------------------------

- بر خاتم انبياء محمد مصطفي(ص) صلوات

- بر علي حيدر كرار داماد پيامبر  صلوات

- بر فاطمه بنت پيامبر همسر حيدر صلوات

- بر حسن و حسين  آل مطهر صلوات          (حسن)

  --------------------------------------------------------------------------

 دروقت اذان صلواتي بفرست

در شروع هر كاري صلواتي بفرست

در وقت نماز و هر كاري

وقت و بي وقت صلواتي بفرست  (حسن)

  --------------------------------------------------------------------------

 -                    هر که دارد به دلش آرزوي کرببلا

-                    يا شود زائر آن دشت پر بلا

-                    از سه ساله حسين گيرد برات

-                    گويد بر دل سوخته ي زينب صلوات    (حسن)

  -------------------------------------------------------------------------

- بر ساقي تشنه لب مشك به دهن صلوات

- بر دو  دست قطع شده عباس صلوات

- بر فرق شكافته خونين شبهه حيدري

- بر معرفت و عشق برادري ابوالفضل صلوات   (حسن)

-------------------------------------------------------------------------

-                    بر سجده و سجاده عشق محمد (ص)صلوات

-                    بر قار حرا و نماز و مقام محمد(ص) صلوات

-                    بر آخرين دين رحمت و پيامبر آن صلوات

-                    بر داماد و بنت محمد  و آل مطهر صلوات    (حسن)

-------------------------------------------------------------------------

-هر که دارد به دلش آرزوي قبر رضا

هركه خواهد در گدائي توانگر شود و غنا

هركه خواهد كه شود گره كار شيعه باز

بر غريب الغربا شاه خراسان  فرستد صلوات        (حسن)

--------------------------------------------------------------------------

- بر صورت  نوراني مهدي  بگوئيد صلوات

- چون مي بيني اورا نمي شناسي بگوئيد صلوات

- جهت خشنودي و سلامتي آن يوسف زهرا

- بر ثانيه  ثانيه تا ظهور ش بگوئيد  صلوات              (حسن)

   --------------------------------------------------------------------------

 برخیز و بیا! شبِ نجات آمده است
از عالم غیب برات امده است

شادی روی محمد، يك  باغ گل است
گل خنده به لب، در صلوات امده است

 --------------------------------------------------------------------------


گر فکر رهایی ز غم و راه نجاتی
در روز و شب خواهی ثمراتی
باید به کوری دو چشمان حسودان
بر احمد و آلش بفرستی صلواتی

 --------------------------------------------------------------------------

 ماه فرو ماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلك را كمال و منزلتى نيست

در نظر قدر با كمال محمد

وعده ديدار هر كسى به قيامت

ليله اسرى، شب وصال محمد

آدم و نوح و خليل و موسى و عيسى مده مجموع، در ظلال محمد

عرصه گيتى مجال همت او نيست

روز قيامت نگر، مجال محمد

و آن همه پيرايه بسته جنت فردوس

بو كه قبولش كند، بلال محمد

همچو زمين خواهد آسمان كه بيفتد

تا بدهد بوسه بر نعال محمد

شمس و قمر در زمين حشر نتابد

پيش دو ابروى چون هلال محمد

چشم مرا، تا به خواب ديد جمالش

خواب نمى‏گيرد از خيال محمد

«سعدى‏» اگر عاشقى كنى و جوانى

عشق محمد بس است و آل محمد

 عرش برين است ، آستان محمّد

حضرت جبريل ، پاسبان محمّد

تاج شرافت ، ز فرق اوست مزّين

تخت جلال است ، آستان محمّد

انس و ملك ، پاسدار و گوش به فرمان

تا چه شود صادر از لبان محمّد

در دو جهان ، رحمت خداي ، رسول است

خلق جهان ، ميهمان ، به خوان محمّد

از رَهِ تكريم اوست ، در شب معراج

گشته « يَدُالله » ميزبان محمّد

نيّر اعظم ، علي ، كه نيست نظيرش

نفس نبّي است و جسم و جان محمّد

زهرة زهرا ، كه هست عصمت كبري

ماه فروزان آسمان محمّد

تا كه نيازاردش اشعّة خورشيد

پردة ابر است ، سايبان محمّد

رونق حُسنش ، جمال ماه شكسته

گل خجل از عطر بوستان محمّد

گرمي عشق است و آشتي به كلامش

مهر كجا ، قلب مهربان محمّد

ناز نبي را كشد خداي ، كه طاها

رنجه مبادا شود روان محمّد

سورة « وَاْلعَصْرْ » و شرح آيت خسران

رمز نهاني است از زمان محمّد

درك نكردند چونكه اوج كمالش

اكثر اصحاب و پيروان محمّد

هر چه ورق مي زنيم دفتر عمرش

حسرت و رنج است ، داستان محمّد

سوختن و ساختن به مكر « ابوبكر »

سخت ترين بخش امتحان محمّد

همچون « عمر » داشتن مصاحب جاهل

رنج و عذاب و غم نهان محمّد

« عايشه » يا رب چه ها بحقّ نبي كرد

آنكه نمك خورده بود و نان محمّد

« هيچ نبي مثل من نديده اذيّت »

آه ، ازين آتشين بيان محمّد

نالة زهرا ، ميان آن در و ديوار

بوده همآهنگ با فغان محمّد

كي شود آن دم ( حسان ) كه حضرت احمد

خوانَدَم از لطف خود ، ( حسانِ ) محمّد

  بشست بارش رحمت ، غبار كوي محمّد

وضو گرفت صبا ، تا رود به سوي محمّد

زمين مكّه به پابوس او ، چو گشت مهيّا


مطالب مشابه :


زیباترین شعر در مورد امام زمان

اشعار وجملات ناب زیباترین شعر در مورد امام زمان. ارسال زیباترین "نکات ناب" به گوشی شما از
شعر در وصف امام زمان+شعر در باره امام زمان(غزل های زیبای مذهبی)

شعر در وصف امام زمان+شعر در اشعار در وصف امام زمان «عکسهای مذهبی» «زیباترین
اشعار زیبا وقشنگ در مورد امام زمان

اشعار زیبا وقشنگ در مورد در مورد امام زمان. زیباترین جملات در مورد بسم
زیباترین وقشنگ ترین جملات واشعاردر مورد امام زمان+دعای امام زمان در مورد شیعیان

مورد امام زمان+دعای امام زمان در مورد اشعار وجملات ناب زیباترین وقشنگ ترین جملات
زیباترین وقشنگ ترین جملات واشعاردر مورد امام زمان+دعای امام زمان در مورد شیعیان

مورد امام زمان+دعای امام زمان در مورد اشعار وجملات ناب زیباترین وقشنگ ترین جملات
جملاتی زیبا در مورد امام زمان(عج)

جملاتی زیبا در مورد امام زمان بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج اشعار وجملات
فرهنگ مهدویّت در کلام امام خمینی ره

منتخبی از زیباترین اشعار عرفانی اساسی در مورد مرگ و امام زمان(عج) در روایات
زیباترین اشعار در مورد صلوات بر محمد وآل محمد

زیباترین اشعار در مورد صلوات بر بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در اشعار وجملات ناب
برچسب :