مرکزآموزش علمی-کاربردی شرکت ملی حفاری ایران

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت ملی حفاری ایران

 این مرکز در بهمن ماه 1392 مجوز خود را از دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان دریافت نمود. داوطلبان به صورت مصاحبه ای پذیرفته ی نهایی محسوب می شوند.

رشته های ارائه شده :

1-  کاردانی فنی عملیات حفاری

مشاغل قابل احراز:     

کمک حفار

حفار

سر حفار

اپراتور لوله مغزی

 

2-  کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات برق دستگاه حفاری

مشاغل قابل احراز:            

تکنسین1نگهداری و تعمیرات برق دستگاه های حفاری

تکنسین2 نگهداری و تعمیرات برق دستگاه های حفاری

تکنسین ارشدنگهداری و تعمیرات برق دستگاه های حفاری

متصدی نگهداری و تعمیرات برق

سرپرست سیار نگهداری  و تعمیرات

3-   کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات مکانیک دستگاه حفاری

مشاغل قابل احراز:

تکنسین مکانیک دستگاه حفاری

تکنسین تعمیرات ماشین آلات و توربین

متصدی تعمیرات مکانیکی دستگاه حفاری 


مطالب مشابه :


مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان اسلامی کارگران دانشگاه جامع علمی
مرکزآموزش علمی-کاربردی مجمع امور صنفی اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان کارگران مجوز از دانشگاه جامع علمی
مرکزآموزش علمی-کاربردی شرکت ملی حفاری ایران

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان کارگران را از دانشگاه جامع علمی
مرکزآموزش علمی کاربردی حج و زیارت خوزستان

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان کارگران تابع دانشگاه جامع علمی کاربردی
اهواز میزبان نمایشگاه کارآفرینی است

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان اسلامی کارگران دانشگاه جامع علمی کاربردی در
در جلسه کارشناسان پژوهش مطرح شد

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان فناوری دانشگاه جامع علمی اسلامی کارگران
تاکيد بر استمرار نمايشگاه اشتغال دانشگاه جامع علمي کاربردي خوزستان

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان دانشگاه جامع علمی-کاربردی اسلامی کارگران
برگزاری دومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی در خوزستان

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان اسلامی کارگران دانشگاه جامع علمی کابردی
دعوت از صاحبان مشاغل در نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان کارگران دانشگاه جامع علمی کاربردی
اولین جلسه هماهنگی نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه و کار آفرینی دانشگاه

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان کارگران دانشگاه جامع علمی کاربردی
برچسب :