وقتی مردم برای درمان، دست به جیب می شوند

 

بر اساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه سهم مردم از هزینه های سلامت نباید حداکثر از 30 درصد افزایش یابد، به عبارت دیگر سهم دولت از این هزینه ها 70 و سهم مردم یعنی پرداخت مستقیم از جیبشان برای درمان 30 درصد باشد.

این موضوع نشان دهنده هوشمندی قانون گذاران در ارتباط با اهمیت سلامت و سلامت محوری برای جامعه ای است که می خواهد در افق 20 ساله کشور ، سالم ترین مردم را در منطقه داشته باشد.
سوالی مطرح است و آن اینکه آیا بر اساس ماده قانونی یاد شده سهم مردم در هزینه های سلامت به 30 درصد یا کمتر از آن رسیده است؟ به نظر می رسد که واقعیت های جامعه چیزی خلاف ماده 90 قانون برنامه چهارم را نشان می دهد.
به گفته ی میهمانان میزگرد ایرنا، سهم مردم از هزینه های سلامت و آنچه که مستقیما از جیبشان پرداخت می کنند، به 52 درصد و از قول برخی منابع به 57 درصد می رسد. یعنی مردم در 52 تا 57 درصد موارد از جیبشان بابت درمان به طور مستقیم پرداخت می کنند. ناگفته نماند که برخی منابع نیز این نسبت را 70درصد و سهم دولت را 30درصد عنوان می کنند.
در این ارتباط دکتر " انوشیروان محسنی بندپی" ‌عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می گوید: براساس یک مطالعه بهره مندی در سال 87 ، 18 درصد مردم به علت کمبود منابع مالی از دریافت خدمات سلامت صرف نظر کرده اند. که این افراد از جمله دهک ده به شمار می آمدند و به علت اینکه پولی بابت هزینه درمان نداشته اند، از درمان خود نیز انصراف داده اند.
دکتر محسنی بندپی بر اساس این آمار می گوید:‌ 5 / 17 درصد از 32 هزار و 500 خانواده های شهری و روستایی، دچار خط فقر بوده اند که علت خط فقر 11 درصد از این 17 و نیم درصد نیز به دلیل پرداخت هزینه های سلامت بوده است.
این درحالی است که بر اساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه همچنین می بایست میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد.
در این راستا دکتر سید تقی نوربخش عضور شورای عالی بیمه و سازمان نظام پزشکی معتقد است که حدود 70 درصد چالش ها و مشکلات بهداشت و درمان کشور به این دولت و دولت قبل مربوط نمی شود.
به منظور بررسی وضع موجود هزینه های درمانی در سطح جامعه ، ایرنا اقدام به برگزاری میزگردی تحت عنوان "روند پرداخت مستقیم از جیب مردم در نظام سلامت "‌ با حضور دکتر " سید موسی طباطبایی ‌" رییس اداره هماهنگی و برنامه ریزی بیمه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌، دکتر "انوشیروان محسنی بندپی"‌ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دکتر ‌"سید تقی نوربخش"‌ عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور و شورای عالی بیمه کرد که مشروح آن به این شرح است .

* سوال : آقای دکتر طباطبایی تعریف اصطلاح "پرداخت از جیب" چیست؟
** طباطبایی:‌ اصطلاحی در انگلیسی تحت عنوان Out of Packet یعنی "‌خارج از جیب"‌ وجود دارد که ترجمه مستقیم تحت اللفظی آن "پرداخت مستقیم از جیب"‌ است و پرداخت مستقیم از جیب یعنی هر گونه پرداخت مستقیم بابت هزینه های سلامت در حین دریافت خدمات سلامت از سوی مردم است.
به عبارت دیگر هرگاه ما برای دریافت یک خدمت مراجعه کنیم ، آن مقدار پولی که در حین دریافت خدمت می پردازیم، پرداخت از جیب به شمار می آید. بر اساس این تعریف یکسری هزینه های دیگر کنار می روند به عنوان مثال یکسری پیش پرداخت هایی به عنوان حق بیمه نیز وجود دارد خارج از تعریف پرداخت از جیب به شمار می آید.

* سوال: ‌پرداخت مستقیم از جیب مردم چه اجزایی دارد؟
**طباطبایی‌:‌ پرداخت از جیب بخش های مختلف دارد، اولین بخش آن در مورد پرداخت از جیب در خصوص خدمات مورد تعهد بیمه هایی است که می پردازیم که این بخش به سه قسمت فرانشیزی که بیمه شده می پردازد، مابه التفاوت بخش دولتی و خصوصی و ما به التفاوت خدمات مورد تعهد بیمه با قیمت های رایج است. به عنوان مثال بیمه براساس منابع اش خدماتی را تا N ریال در نظر می گیرد و اما فرد در بازار آن کالا یا خدمت را با M ریال به دست می آورد.
برای مثال واکسنی که بیمه تعهد کرده و دست کم قیمتی که برای واکسن می پردازد چهار هزار ریال است، اما یک مدتی کمیاب می شود و یک داروی خارجی جایگزین آن می شود با قیمت هفت هزار ریال که فرد مجبور است بپردازد.
بخش دیگری از پرداخت از جیب در مورد پرداخت هایی است که خارج از تعهد بیمه است، جراحی های زیبایی از جمله آنها است. بخش دیگر هم مثلا خدمات غیر درمانی حاشیه ای است. به عنوان نمونه بیماری که دیالیز می شود کرایه رفت و آمدش از منزل تا مرکز درمانی نیز یک هزینه به شمار می آید که خارج از تعهد بیمه است.

** نوربخش‌: در بسیاری از کشورها، فرد مبالغی را برای درمان خودش می پردازد. اما ما یک الزام قانونی در اصل 29 قانون اساسی داریم، در این اصل، بحث درمان وظیفه ای است حاکمیتی که دولت باید از طریق مشارکت شهروندان و یا حمایتی و یا امدادی انجام دهد در تکمیل سخنان دکتر طباطبایی، فرد باید حق بیمه را براساس قانون اساسی بپردازد، اما اگر علاوه بر حق بیمه، پرداختی دیگری در نظام سلامت داشت،به حمایت نیاز دارد. از سوی دیگر الزام قانونی در سه برنامه سوم ، چهارم و پنجم براساس اصل 29 قانون اساسی آمده است که باید به سهم 70 درصدی از دولت و 30 درصدی از مردم در هزینه های درمان برسیم. به عنوان مثال بر اساس ماده 90 قانون چهارم توسعه، سهم مردم از هزینه های سلامت حداکثر از 30 درصد افزایش نیابد.

* سوال ‌: تیمی را که در وزارت بهداشت در ارتباط با این موضوع در حال فعالیت است را چگونه ارزیابی می کنید؟
** نوربخش‌: حدود 70 درصد چالش ها، مسایل و مشکلات بهداشت و درمان مربوط به این دولت و دولت قبلی نیست که پرداخت از جیب مردم برای درمان از جمله این چالش ها به شمار می آید. این درحالی است که ‌ من به عنوان فردی که 12 سال است عضو شورای عالی بیمه هستم از تیم فعلی که در وزارتخانه وجود دارد، سپاسگزاری کرده و صادقانه معتقد هستم که تیم بهتر از این تیم چه در دوره دولت قبلی و چه در این دولت وجود ندارد.

** دکتر محسنی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
به اعتقاد من وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمان حاضر تیم بسیار آماده ای دارد و کمیسیون بهداشت مجلس نیز از این لحاظ از وزارت بهداشت و برنامه های این وزارتخانه بسیار راضی و خرسند است. هرچند توجه و اهتمام بیش از پیش دولت ضروری است.
به عنوان مثال برای 3 هزار میلیارد دلار در آمد مازاد قیمت فروش نفت و برای 10 درصد در آمد ناشی از هدفمندی یارانه ها – سهم بهداشت و درمان – برنامه دارد . اما آنچه که مهم است این است که بخشی از دولت که وزارت بهداشت، جزئی از آن است خوب کار می کند و بخش دیگر این طور نیست.

* دکتر محسنی، بخش سلامت از منابعی باید تامین مالی شود این منابع چه بخش هایی هستند ؟
** تامین منابع مالی بخش سلامت شامل سه بخش منابع بیمه ای ، منابع عمومی و همچنین پرداخت مستقیم از جیب مردم است. دولت نیز نه تنها در تامین امکانات برای درمان و بهداشت مردم باید اقدام کند، بلکه یک وظیفه دیگر هم دارد و آن حمایت از مردم در پرداخت هزینه های بخش سلامت است که این موضوع مغفول مانده است.
*سووال: شما به این موضوع اشاره کردید که هر روز پرداخت هزینه های سلامت توسط مردم بیشتر می شود حال با توجه به اینکه تامین منابع مالی، بخش های دیگری هم به جز پرداخت از جیب مردم دارد آیا آن بخش ها افزایش یافته اند؟

** محسنی: ‌ به نظر من با توجه به تورمی که هر سال داریم، در منابع بیمه ای و منابع عمومی که از بخش های تامین مالی سلامت هستند، هیچ افزایشی مشاهده نمی شود، به عبارت دیگر این دو بخش ثابت مانده اند و مطابق تورم افزایش نیافته اند، در عوض بخش پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش یافته است.

* دکتر نوربخش به نظر می رسد که یکی از مشکلات در بخش بهداشت و درمان به شیوه نگرش ها به این بخش مربوط می شود؟
** بله درست است. مشکل ما به طرز نگرش به بخش درمان باز می گردد به عبارت دیگر تخصیص منابع در بخش درمان را هزینه به شمار می آوریم این در حالی است این تخصیص، نه هزینه بلکه سرمایه گذاری روی نیروی مولد سالم از لحاظ جسمی و روانی است. با این نگاه است که مشاهده می کنیم که هر وقت می خواهیم انقباضی در هزینه ها انجام دهیم - که البته در جای خود، کار خوبی هم به شمار می آید، - بهداشت و درمان را جز مواردی می گذاریم که باید در آن انقباض صورت گیرد.
یک فکر سنتی نیز در ذهن ما وجود دارد و آن اینکه "انشا الله پولت نصیب دوا و دکتر نشود " این درحالی است که در دنیا اینگونه به این قضیه نگاه نمی شود و بیماری واقعیتی است و یک سری هزینه ها هم باید صرف درمان شود. اگر بخش بهداشت و درمان را همچون مباحث دیگر زیر بنایی مثل سد سازی و راه سازی تلقی کنیم که اینگونه نیز هست در صورت عدم هزینه برای آن مطمئنا در جای دیگر قطعا باید هزینه کنیم.
بیمه ها نیز اگر منابع داشته باشند به دلیل جلب رضایتمندی بیمه شدگان حاضر هستند هزینه هایی مثل فیزیوتراپی پس از عمل زانو را به بیمه شده بپردازد، اما چون منابع ندارند، سطح و کیفیت درمان را پایین می آورند.

* سوال‌: با این تفاسیر بزرگترین تولید کننده خدمات درمانی در کشور چه کسی است؟
**نوربخش ‌: بزرگترین تولید کننده خدمات درمانی در این کشور دولت است، یعنی دولت باید از یک بخش به بخش دیگری از خودش خدمات دهد که اگر این کار را نکند خودش متضرر می شود.
70 تا 80 درصد تولید خدمات بستری توسط دولت تولید می شود و دولت باید منابع اش را از یک بخش به بخش دیگر بدهد، یعنی از بخش بودجه کلانش به بخش بهداشت و درمان بدهد که این کار انجام نمی شود. زیرا مشکل مردم بیشتر در خدمات بستری است وگرنه دادن خدمات سرپایی مثل دادن حق ویزیت به پزشک آنقدر مشکل نیست.

*دکتر محسنی اگر بخواهیم به سهم 30 درصدی مردم در درمان برسیم، چه برنامه هایی بایستی صورت گیرد ‌؟
** قبل از هر چیز باید در نظر بگیریم که 40 تا 42 درصد عامل مرگ و میر در کشور را بیماری های قلب و عروق، 17 تا 5 / 17درصد سوانح و 14درصد را هم سرطان تشکیل می دهد که برای این ها مشکل داریم از سوی دیگر در سال، دو درصد از جمعیت شهری و سه درصد از جمعیت روستایی که جمعا یک و نیم میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، دچار هزینه های بخش سلامت هستند که این تعداد، تعداد کمی نیستند.
همچنین آمار وزارت بهداشت نشان داده است، چهار و نیم درصد جمعیت شهری و هفت و سه دهم درصد جمعیت روستایی در آستانه غلطیدن به هزینه های فاجعه بار سلامت هستند که میانگین آنها پنج و سه دهم درصد می شود که این موضوع برای کشوری که اینهمه منابع، قانون کارآمد و توان بالای نیروی انسانی دارد، فاجعه است.
این درحالی است که بر اساس ماده 90 قانون برنامه چهارم میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه های غیر قابل تحمل سلامت باید به یک درصد کاهش یابد.

* اماقانون برنامه پنجم کمتر از قانون چهارم نیست
** محسنی ‌: تا قبل از برنامه پنجم توسعه ضعف قانون داشتیم، یعنی در ماده 90 قانون چهارم گفتیم 30 درصد سهم مردم باشد، اما راهکاری تعیین نکردیم. اما این بار اقداماتی از جمله اینکه نظام تامین منابع مالی برای بخش سلامت عادلانه شد مثل سیستم تامین اجتماعی که درصدی از حقوق و مزایا را مشخص و آن را متناسب کرد و بعد نیز در بند ب ماده 34، دولت مکلف شد10 درصد قانون هدفمندی یارانه ها را در سبد سلامت قرار دهد.
اگر بخواهیم به سهم 30 درصد سهم مردم برسیم هر سال باید 22 و نیم درصد به منابع بیمه ای و 10 درصد به منابع عمومی اضافه شود تا در پایان سال پنجم به 30 درصد برسیم. اقدام دیگر اینکه هم در سال 89 و هم در سال 90 قانون به شمار می آمد و آن اینکه از آنجا که 80 درصد خدمت را در بیمارستان دولتی ارایه می دهیم ،قرار شد 6 / 3 به بیمارستان ها پرداخت شود که در این راستا تفاهم نامه ای بین وزیر رفاه و بهداشت امضا شد و شخص رییس جمهوری هم دستور داد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می افزاید: مشکل ما درک ؛ استنباط و تعریف درست نداشتن از بخش سلامت است. اگر ما به انسان سالم اعتقاد داریم و اگر به کاهش پرداخت از جیب مردم هم معتقدیم، چاره ای جز این نداریم که برنامه پنجم اجرایی شود .
قرار بود 3 هزار میلیارد تومان از محل فروش درآمد نفتی در سبد سلامت کشور برای موضوعاتی از جمله تامین داروهای بیماری های خاص ، ماندگار کردن پزشکان در بیمارستان های مناطق محروم، کارآمد کردن بیمه و برای پوشش بیماران سرطانی استفاده شود که فقط 10 درصد از 3 هزار میلیارد تومان را دادند.

* سوال: دکتر طباطبایی در قانون برنامه چهارم آمده است که میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه های غیر قابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد این افراد چه کسانی هستند؟
** هر موقع هزینه های سلامت یک خانواده بیشتر از 40 درصد درآمد غیر خوراکی این خانواده باشد می توان گفت که خانواده یاد شده دچار وضعیت فاجعه بار یا فلاکت بار سلامت شده است که این موضوع شاخص مهمی است. در برنامه چهارم کاهش یک درصد هدف بوده است و در برنامه پنجم هم به سمت یک درصد است و ما در وزارت بهداشت فکر می کنیم که یک درصد باز هم زیاد است و باید به صفر برسد.
یک شاخص دیگر که مرتبط با بحث عدالت در سلامت است، شاخص FFCI یا شاخص مشارکت عادلانه مردم که باید یک درصد باشد این درحالی است که در کشور ما 83 صدم است اگر ما این 83 صدم را به 90 صدم برسانیم اهداف برنامه چهارم برآورده می شد.

* سوال‌: در خصوص پرداخت مستقیم از جیب مردم در هزینه های سلامت، اقوال مختلف است از 52درصد تا 70 درصد هم شنیده ایم. در حساب های ملی اگر اشتباه نکنم 52 درصد است نظر شما چیست ؟
** طباطبایی:‌ عدد شما کاملا درست است .

سوال‌: آقای دکتر سهم مشارکت دولت چقدر است‌؟
** طباطبایی:‌ سهم مشارکت دولت بین 42 تا 45 درصد است این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، این سهم تا 1 / 90 درصد هم گزارش شده است.در کشورهای OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ) این سهم از 50 درصد بالاتر است و حتی کشوری وجود دارد همچون لوکزامبورگ که سهم 91 درصدی را دولت دارد.
از آن طرف هم در مورد سهم از جیب مردم در حالی سهم مستقیم مردم از پرداخت از جیب در نظام سلامت به 52 تا 57 درصد می رسد که در کشوری همچون هلند پرداخت مستقیم از جیب مردم 7 / 5 درصد برآورد شده است. میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در درمان کشورهای دیگر OECD نیز بین 5 / 14 تا هفت درصد گزارش شده است.

** نوربخش ‌: لازم به ذکر است که قانون اساسی آنها نیز به این صراحتی که در قانون اساسی ما تاکید شده است، چنین الزاماتی را نیاورده است.
** محسنی :‌ من فکر می کنم آماری ( پرداخت مستقیم مردم از جیب ) که وزارت بهداشت اعلام کرده است کم است یک آماری اعلام شده که 68 درصد هزینه های سرپایی مثل ویزیت و دارو و در بخش بستری هم حدود 40 تا 43 درصد بر عهده مردم است. من فکر می کنم در خدمات پاراکلینیکی مثل ویزیت این میزان 70 درصد هست در بخش بستری هم بالای 56 درصد پرداخت ها بر دوش مردم است.

* سووال‌:‌ آقای دکتر اگر تورم در کشور را 20 درصد محاسبه کنیم، تورم در بخش بهداشت و درمان چقدر است ‌؟
** نوربخش:‌ اگر تورم در کشور 20 درصد باشد، من مطمئن هستم که این تورم در بخش بهداشت و درمان 40 درصد است. دوم اینکه با توجه به وضعیت کشور هزینه های تمام شده برای ورود آنچه که از خارج می آید، طبیعی نیست و رشدی برابر با بیش از دو برابر را نشان می دهد و دیگر آنکه بودجه بخش بهداشت و درمان در قالب سرمایه گذاری در سازمان بیمه گر است که بیمه گر هم مکانیسمی جداگانه دارد.

* سووال ‌: آقای دکتر نوربخش در اقتصاد درمان اشاره کردید تخصیص منابع در بخش درمان هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری به شمار می آید، آیا از آمار کشورهای دیگر در خصوص درصد هزینه های سلامت آنها نسبت به درآمد ناخالص داخلی اطلاع دارید؟‌
** نوربخش‌: توزیع بیماری ها و نیاز مردم به درمان در کشورهای مختلف شاید نوساناتی داشته باشد اما خیلی متفاوت نیست اگر متفاوت هست به دلیل مشکلات ساختاری و منابع است.
ما به عنوان جامعه پزشکی انتظار نداریم که آنچه که کشورهای توسعه یافته در بهداشت و درمان هزینه می کند، ما هم هزینه کنیم ما باید بر اساس منابع خودمان هزینه کنیم. بحث ما درصدی است که باید در شان ملت باشد، حالا این درصد می تواند نسبت به GDP ، GMP و یا نسبت به بودجه سالانه یا هر چه که می خواهد باشد .
نکته بعدی این است که یک بخش هایی از هزینه های درمان را نیز نمی توانیم کم بگذاریم به عنوان هزینه هتلینگ، انرژی و یا غذا را از بیمارستان نمی توانیم کم بگذاریم بخش دارو هم همینطور است اصلا قابل کم گذاشتن نیست. ما الان تخت های خالی در بیمارستان داریم که تمام اینها هزینه برمی دارد.

* سووال‌: هزینه یک تخت خالی در بیمارستان چقدر است ‌؟
** نوربخش‌: ‌هزینه یک تخت خالی برابر با نصف کل هزینه یک تخت بستری است. ممکن است ملموس نباشد، اما دولت در جای دیگر هزینه تخت خالی و هزینه اتاق عمل تجهیز شده خالی را می دهد.
یک مقدار از مشکلات ما نیز به کمبود منابع و مکانیزم های بیمه ای باز می گردد. بیمه ای خوب است که در مقابل ریسک های بزرگ شما را بیمه کند، ریسک کوچک را همه می توانند اگر فرد تحت پوشش هم نباشد بالاخره حق ویزیت دکتر را می پردازد.
معنای بیمه نیز این است که مبالغی را در زمانی که ریسک ندارید می دهید تا در زمانی که ریسک حادث شد بتوانید از آن استفاده کنید.اگر قرار باشد شما موقعی که سالم هستید پرداختی داشته باشید و موقعی که دچار حادثه شدید و بیمار شدید هم پرداختی داشته باشید زندگی برباد می رود این موضوع با مکانیزم بیمه ای تناقض دارد.
بیمه ها تمایل دارند که ریسک های کوچک را پوشش دهند، چون بار مالی آنها کمتر است در حالی که مفهوم بیمه برای این است که فرد مبالغی را می پردازد تا در موقع حدوث ریسک دیگر مبلغی ندهد .

* سووال :‌ دکتر محسنی در کشورهای هم سطح ما از نظر در آمد، سهم سلامت از بودجه ناخالص ملی آنها چقدر است ؟
** در کشورهای هم سطح درآمدی سهم سلامت از بودجه ناخالص ملی بیشتر از ما است، حداقل سه چهار درصد بیشتر از ما هستند. این درحالی است که سهم سلامت ما از این بودجه بین بین 4 / 6 تا 8 / 6 در صد است.

** طباطبایی‌: ما در یک دوره 10 ساله در این سهم ، از 5/5 تا هفت درصد بالاتر نرفتیم.
** محسنی :‌ کشورهای دیگر هم سطح درآمدی ، مثل ترکیه، پاکستان و قطر اکثرا بین 9 تا 13 درصد این سهم را از بودجه ناخالص ملی شان دارند.

* سووال:‌ شما به عنوان برنامه ریز در بخش بیمه چه راهکاری دارید که الان وضعیت ما را بهتر کند ؟
** طباطبایی‌: محوریت قانون تنها راه نجات ما دراین بخش است. در وزارت بهداشت این اتفاق افتاده است به عبارت دیگر قانون ، محور کار است . فکر می کنم اگر در این راستا حرکت کنیم همه چیز حل می شود.
موضوعاتی که ما بر اساس قانون در وزارت بهداشت در نظر داریم شامل 10 درصد هدفمندی یارانه برای تامین مالی برنامه هایی از جمله توسعه کمی و کیفی بیمه ها ( ماده 38 قانون برنامه پنجم)، ادغام بیمه ها، بازتعریف شورای عالی بیمه ها، جایگاه بیمه های تکمیلی ، تمرکز تولیت در بخش سلامت ( ماده 35 قانون برنامه پنجم)، یکپارچگی نظام ارایه خدمات درمانی همگانی که اصطلاحا بخش بهداشتی اولیه است (ماده 32 قانون ) و بند د این ماده برنامه نظام جامع درمان است که سطح یک ارایه خدمات را تعیین کرده است.
اگر همین موارد که به عنوان حفاظت مالی شهروندان در نظام سلامت به شمار می آید را محور قرار دهیم مشکلات زیادی حل می شود.

** سوال: با این تفاسیر بودجه سال 91 را چگونه ارزیابی می کنید؟
** نوربخش‌: قانون پنجم مترقی است و تمام ابعاد آن دیده شده است و این قانون طبیعتا منابع و ساختار می خواهد که در زمینه ساختار هیچ مشکلی نداریم زیرا وزارت بهداشت ساز و کار و برنامه ریزی بسیار دقیقی انجام داده است. نقص عمده ما منابع است .

** سووال ‌: براساس قانون برنامه پنجم باید هر سال هزینه بیمه شده ها کم تر شود و قرار هم بر این بوده است که بعد از انتخابات این موضوع بررسی شود.
** عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی‌: الان در دستور کار کمیسیون ما هست.

* سووال ‌: بودجه وزارت بهداشت در سال 91 براساس لایحه بودجه چقدر است ؟
** محسنی :‌13 هزار و 700 میلیارد تومان بودجه سال 91 سلامت در اختیار وزارت بهداشت و درمان است.


زمان انتشار: 1391/1/15 19:5

 


مطالب مشابه :


16 درصد افراد جامعه هیچ بیمه ای ندارند

وبلاگ دکتر خلیل علی محمدزاده - 16 درصد افراد جامعه هیچ بیمه ای ندارند - علمی ، فرهنگی ، آموزشی
قاسم احمدی لاشكي به بهارستان رسيد

دکتر انوشیروان محسنی فرزند ابولفتح از روستای بند پی نوشهر نائب رييس كميسيون بهداشت و
کاندیداهای مجلس دهم در غرب مازندران/نقش زیر پوستی مشائی و طاهایی

پایگاه اجتماعی دکتر محسنی و تاکید حامیان یا عدم حضور دکتر انوشیروان محسنی
بازهم دلیل دیگر بر آلوده بودن و مخرب بودن دکل ها و سیستم های ایجاد پارازیت

دکتر انوشیروان محسنی بند پی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی« فردا» اظهار داشت:
نبود تعرفه واقعی، یکی از مشکلات نظام سلامت

به گزارش افکارنیوز، دکتر انوشیروان محسنی بندپی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح چهاردهمین
وقتی مردم برای درمان، دست به جیب می شوند

در این ارتباط دکتر " انوشیروان محسنی بندپی" ‌عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
اسامی نامزدهای حزب اعتماد ملی 28 استان کشور

دکتر انوشیروان محسنی / حوزه انتخابیه تنکابن و رامسر: حمید شکوهی / حوزه انتخابیه بابل:
برچسب :