جزوه ی بسیار کامل تولید نیروگاه

یک جزوه ی نسبتا کامل. کلیه فصول در فرمت پی دی اف به صورت جدا جدا قابل دانلود هستند. (برای دانلود از لینک روی عنوان هر فصل استفاده کنید)

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • منابع انرژی حرارتی
 • منابع انرژی غیرحرارتی
 • مشخصات واحدهای تولید انرژی
 • نیروگاه های هسته ای آب سبک
 • نیروگاه های آبی (Hydroelectric Units)
 • نیروگاه های آبی تلمبه ذخیره ای

فصل دوم: نیروگاه های حرارتی

 • مقدمه
 • محل نیروگاه حرارتی
 • دیگ های بخار
 • توربین بخار
 • توربین های ضربه ای
 • توربین های واکنشی
 • انواع توربین های بخار از نظر فشار
 • کندانسور
 • کندانسورهای باز (تماسی مستقیم)
 • کندانسورهای سطحی
 • برج های خنک کننده
 • برج های خنک کننده ی مرطوب
 • کلاس بندی برج های خنک کننده ی مرطوب

فصل سوم: نیروگاه های گازی

 • مقدمه
 • چرخه های توربین های گازی
 • چرخه ی باز مستقیم
 • چرخه ی باز غیر مستقیم
 • چرخه ی بسته ی مستقیم
 • چرخه ی بسته ی غیر مستقیم
 • اصلاح چرخه ی نیروگاه گازی
 • بازیابی یا دریافت مجدد
 • کمپرسور با سرمایش میانی (متقابل یا زنجیره ای)
 • پیش گرمایش توربین
 • تزریق آب
 • طراحی نیروگاه های گازی با درجه حرارت بالا
 • مواد
 • سرمایش
 • خنک کاری با هوا
 • خنک کاری با آب
 • سوخت ها

فصل چهارم: نیروگاه های چرخه ترکیبی (حرارتی گازی)

 • مقدمه
 • نحوه ی عملکرد نیروگاه های سیکل ترکیبی
 • انواع نیروگاه های چرخه ترکیبی
 • نیروگاه سیکل ترکیبی با دیگ بخار شامل بازیاب حرارتی
 • نیروگاه سیکل ترکیبی با فشار بخار چندگانه
 • سیکل ترکیبی برای نیروگاه هسته ای

فصل پنجم: نیروگاه های آبی

 • مقدمه
 • مزایای نیروگاه های آبی
 • معایب نیروگاه های آبی
 • معایب انتخاب محل نیروگاه
 • طبقه بندی نیروگاه های آبی
 • نیروگاه های آبی بدون نیاز به حوضچه
 • نیروگاه های آبی همراه با حوضچه ی پشت سد
 • نیروگاه های پیک بار
 • نیروگاه های آبی با ارتفاع زیاد
 • نیروگاه آبی با ارتفاع متوسط
 • نیروگاه آبی با ارتفاع کم
 • طبقه بندی ماشین های هیدرومکانیکی (توربین ها)
 • طبقه بندی بر اساس نوع جریان آب
 • طبقه بندی بر اساس عمل سیال
 • توبین های چرخه پلتون
 • توربین فرانسیس
 • تاسیسات توربین ها
 • توربین کاپلان
 • توربین پروپلر
 • مقایسه ی توربین های کاپلان و فرانسیس
 • ارتباط ارتفاع سد با سرعت توربین
 • مقایسه ی بین انواع مختلف توربین ها
 • حباب ها

فصل ششم: سیستم های الکتریکی نیروگاه ها

 • انرژي
 • ژنراتورهاي AC
 • ژنراتورهاي سنكرون
 • ترانسفور ماتورهاي اندازه گيري
 • سيستم هاي تحریك و انواع آن
 • تنظيم کننده ی ولتاژ
 • کنترل هاي کمكي در سيستم تنظيم ولتاژ
 • سنكرون آردن ژنراتور
 • حفاظت ژنراتور
 • ترانسفورماتور و حفاظت آن
 • تجهيزات برقراري اتصالات الكتریكي
 • زمين کردن

فصل هفتم: نیروگاه های هسته ای

 • انرژی هسته ای و اهمیت آن
 • بررسی نحوه ی عملکرد نیروگاه های هسته ای
 • راکتورها و نحوه ی تولید برق هسته ای
 • سقف نیروگاه های اتمی گنبدی شکل
 • تعریف گنبد
 • استفاده از سقف های گنبدی شکل در نیروگاه های هسته ای

فصل هشتم: نیروگاه های بادی

فصل نهم: نیروگاه های انرژی زمین گرمایی (بخش اول)

 • انواع و مشخصه های منابع زمین گرمایی
 • انواع نیروگاه های زمین گرمایی
 • طرح بخار مستقیم
 • طرح فلش استیم
 • طرح سینگل فلش
 • طرح دابل فلش
 • طرح باینری
 • بررسی اقتصادی نیروگاه های زمین گرمایی
 • طرح های ترکیبی نیروگاه های زمین گرمایی
 • نیروگاه ترکیبی باینری و بخار مستقیم
 • نیروگاه ترکیبی باینری و سینگل فلش
 • نیروگاه ترکیبی دابل فلش و سینگل فلش
 • نیروگاه ترکیبی فلش کریستلایزر و راکتور کلریفایر
 • علائم اختصاری به کار رفته در دیاگرام نیروگاه ها

فصل نهم: نیروگاه های زمین گرمایی (بخش دوم)

 • مقدمه
 • تعریف انرژی زمین گرمایی
 • نمونه های موجود منابع زمین گرمایی
 • مخازن زمین گرمایی و تکنولوژی تولید برق
 • مخازن با سیستم بخار بالنده
 • مخازن با سیستم آب بالنده
 • سیکل های تبخیر آنی
 • انتخاب یک نیروگاه تبخیر آنی مناسب برای ناحیه ی مشکین شهر
 • گام های بعدی در تولید برق از انرژی زمین گرمایی در منطقه ی سبلان (ناحیه ی مشکین شهر)
 • راندمان و ظرفیت نیروگاه های زمین گرمایی
 • بررسی اقتصادی نیروگاه های زمین گرمایی
 • برآورد هزینه ی تجهیزات و دستگاه های واحد انتقال حرارت
 • مشکلات زیست محیطی

فصل نهم: نیروگاه های زمین گرمایی (بخش سوم)

فصل دهم: نیروگاه های خورشیدی

 • مقدمه
 • روش های تولید برق خورشیدی
 • نگاه کلی به تولید برق خورشیدی
 • محدودیت ها
 • مزایا و معایب روش تولید SEGS
 • نیروگاه خورشیدی با دریافت کننده ی مرکزی
 • معایب دریافت کننده ی مرکزی
 • سيستم توليد برق خورشيدي بشقابي – استرلينگ
 • مزایاي روش بشقابي – استرلينگ
 • معایب روش بشقابي استرلينگ
 • روشهاي توليد برق خورشيدي
 • دودکش خورشيدی
 • مزایاي نظریه روش توليد دودآش خورشيدي
 • معایب نظریه روش توليد دودآش خورشيدي
 • روش توليد استخر خورشيدي
 • مزایاي نظریه استخر خورشيدي
 • مزایاي نظریه استخر خورشيدي
 • نيروگاه خورشيدي سلولهاي نوري (فتوولتائيك)
 • مزایاي نظریه نيروگاههاي سلول نوري
 • مزایاي نظریه نيروگاههاي سلول نوري
 • مقایسه روشهاي مختلف توليد
 • SOLELE نرم افزار محاسباتي
 • سلولهاي خورشيدي
 • نتیجه
 • آزمایش طرح

فصل یازدهم: نیروگاه های پیل سوختی

 • مقدمه
 • اصول کار اساسی
 • محاسن پیل های سوختی
 • انواع عمده ی پیل های سوختی
 • آثار عملکرد حرارتی
 • تاثیر فرم الکترولیت
 • توسعه ی وضعیت موجود
 • طراحی انباره
 • طراحی صفحه ای در مقایسه با استوانه ای
 • طرح چند مسیره ی خارجی نسبت به داخلی
 • طرح اصلاحی داخلی نسبت به خارجی
 • مولفه های اصلی سیستم
 • مشخصه ی عملکرد

فصل دوازدهم: نیروگاه هی مواد زیستی (سوخت گیاهی) (بیوماس)

 • مقدمه
 • منابع موجود
 • پیش بینی برای منابع آینده
 • مشخصه های سوخت
 • مشخصه های ویژه
 • درصد رطوبت
 • میزان خاکستر
 • ارزش حرارتی
 • قطعات کوچک
 • نیروگاه های سوخت گیاهی-درختی
 • آماده سازی سوخت
 • تجهیزات جابجا کننده
 • ترازوها
 • روش های انتقال سوخت
 • نقاله های مکانیکی
 • پیجشی
 • لرزشی
 • نقاله های بادی
 • خشک کردن سوخت های مرطوب
 • ذخیره سازی و تغذیه


مطالب مشابه :


دانلود جزوه بی نظیر برای درس تولید نیروگاه

دانلود جزوه بی نظیر برای درس تولید نیروگاه مهندسی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیع;
جزوه تولید نیروگاه

جزوه تولید نیروگاه دانلود جزوه تولید برق های انتقال و توزیع سدو نیروگاه + دانلود
جزوه ی بسیار کامل تولید نیروگاه

جزوه ی بسیار کامل تولید نیروگاه راندمان و ظرفیت نیروگاه های زمین دانلود جزوه
اصول و مبانی :تولید ، انتقال و توزیع :نیروگاه های بخار

تولید ، انتقال و توزیع :نیروگاه های تولید ، انتقال و توزیع. دانلود کتاب برق+جزوه برق
دانلود مقاله

سدو نیروگاه + دانلود پروژه های برق مهندسی شبکه های انتقال و توزیع دانلود کتاب و جزوه.
دانلود جزوه کامل مدار فرمان

دانلود جزوه پایان نامه برق انتقال و توزیع دانلود پروژه نیروگاه حرارتی دانلود
نیروگاه

مهندسی برق +جزوات درسی +انجام شبیه سازی + ترجمه مقالا ت لاتین+دانلود و مهندسان توزیع
انتقال انرژی الکتریکی

مهندسی شبکه های انتقال و توزیع سدو نیروگاه + دانلود پروژه های های بزرگ تولید و
دانلود یکی از مراجع تولید و نیروگاه

دوستان در این پست می توانید یکی از مراجع تولید و نیروگاه را با نام زیر دانلود کنید .
برچسب :