دوره ضمن خدمت معلمان تربیت بدنی

بدینوسیله به استحضار می رساند : دوره ی آموزشی« قوانین ، مقررات و دستورالعمل های تربیت بدنی»با كد 92305731 به مدت 16 ساعت با همكاری معاونت تربیت بدنی وزارت متبوع  برگزار خواهد شد . دوره ی آموزشی مذكور به شیوه غیر حضوری و از طریق سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان LTMSبرگزار می گردد.

  كلیه دبیران وآموزگاران درس تربیت بدنی ، مدیر وكارشناس امور ورزشی و رئیس یا سرپرست مجتمع های ورزشی استان ها  می توانند جهت ثبت نام  در دوره ی آموزشی فوق از روز دوشنبه 25شهریورماه  لغایت شنبه20 مهرماه92به نشانیLTMS.medu.ir مراجعه نمایند.

محتوای دوره آموزشی فوق  با عنوان "قوانین ، مقررات و دستورالعمل های تربیت بدنی"  در سایت www.hrt.medu.irدر دسترس همكاران ارجمند قرار دارد . محتوای مذكور توسط معاونت تربیت بدنی وزارت متبوع گردآوری و تنظیم گردیده  و سوالات آزمون براساس آن طراحی خواهد گردید.

 یادآور می گردد  زمان برگزاری آزمون به تفكیك استان ها برنامه ریزی و متعاقبا اعلام خواهد شد.


مطالب مشابه :


ضمن خدمت جدید:دوره ی قوانین آیین نامه و مقررات تربیت بدنی(۹۲۳۰۵۷۳۱)

غیر حضوری قوانین آیین نامه و مقررات تربیت بدنی. برای دانلود نمونه سوالات آزمون قوانین و
نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین، مقررات و دستورالعملهاي تربیت بدنی 16ساعته تخصصي-محمودلو

نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین، مقررات و دستورالعملهاي تربیت بدنی تربیت بدنی آموزش
نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت قرانی

نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت
سوالات ضمن خدمت تربیت قرآنی وراهکارهای آن

سوالات ضمن خدمت تربیت قرآنی وراهکارهای آن تربیت بدنی آموزش وپرورش
دوره ضمن خدمت معلمان تربیت بدنی

گروه آموزشی تربیت بدنی دوره ضمن خدمت معلمان تربیت تنظیم گردیده و سوالات آزمون
دانلود+سوالات+آزمون+ضمن خدمت+برنامه درسی ملی+آیین نامه تربیت بدنی ..

دانلود+سوالات+آزمون+ضمن خدمت+برنامه درسی ملی+آیین نامه تربیت بدنی سوالات ضمن خدمت
قوانین ، مقررات و دستورالعمل های تربیت بدنی"16ساعت ضمن خدمت - قدرت اله محمودلو

تربیت بدنی"16ساعت ضمن خدمت سوالات ضمن خدمت تربیت درس تربیت بدنی ، مدیر
برچسب :