بودجه بندی نقدی (Cash Budget)

بودجه نقدی یعنی جریانهای ورودی و خروجی وجه نقد در شرکت در یک دوره زمانی معین. با استفاده از بودجه نقدی، دوره هائی که شرکت با مازاد وجه نقد روبرو و نیز دوره هائی که با کمبود این وجوه روبرو می شود و ناچار به تامین آن است مشخص می شود. بنایراین مدیران مالی با استفاده از بودجه های نقدی، مقدار کسر وجوه نقد و مدت زمانی را که با این وجوه روبرو می شوند مشخص می کنند و اگر قرار باشد این وجوه از راه دریافت وام تامین شود یک جدول زمانبندی شده برای بازپرداخا وجوه استقراضی تهیه می نمایند. از آنجا که در دوره های عملیاتی نیازهای نقدی یک سازمان تغییر می یابد بودجه بندی نقدی اهمیت زیادی دارد. معمولا شرکت هنگامی نیازمند وجه نقد می شود که فروش افزایش یابد و به احتمال قوی هنگامی با مازاد وجه نقد روبرو می شود که فروش تقریبا ثابت بماند یا حتی کاهش یابد، زیرا شرکت باید با افزایش فروش، بر مقدار اقلام دارائیهای خود مانند موجودی کالا بیفزاید. برای افزایش این دارائیها باید پول تهیه کرد و مدیران مالی برای اینکه اینگونه نیازها را از بازار سرمایه تامین کنند باید از پیش آماده باشند.

گفته اند که با افزایش فروش، برخی دارائیها مانند حسابهای دریافتنی خود به خود افزایش می یابند زیرا بخشی از فروش به صورت نسیه انجام می شود. برخی اقلام بدهیها نیز خود به خود افزایش می یابند و این افزایش بدهیها نوعی تامین مالی خود به خود انگاشته می شود. حسابهای پرداختنی نمونه ای از اقلام بدهی است که خود به خود افزایش می یابد. نه تنها افزایش خود به خودی برخی اقلام بدهی، مشخص شدن برخی منابع وجوه را بدنبال دارد بلکه افزایش فروش گاهی مستلزم افزایش وجوه نقد می گردد. شرکتها قسمتی از وجوه مورد نیاز خود را غالبا باید از منابع خارجی تامین کنند، برای مثال ممکن است شرکت قراردادی را با بانک خودش منعقد نماید و برای یک دوره کوتاه مدت اعتبار بگیرد.

پس از تهیه بودجه نقدی و آغاز دوره برنامه ریزی شده، انحراف بین جریانهای نقدی پیش بینی می شود و مقادیر واقعی به صورت یکی از مکانیسمهای کنترل در می آید.شاید این انحرافها به گونه ای باشد که شرکت ناچار شود تغییرات اندکی در قرارداد وامهای کوتاه مدت یا چگونگی بازپرداخت آنها بدهد. از طرف دیگر ممکن است انحرافها به قدری زیاد باشد که مساله گرفتن وامهای کوتاه مدت منتفی شود یا باعث شود که شرکت نتواند طبق قرارداد، وام یا اقساط آنرا بازپرداخت کند و وضع شرکت به خطر بیافتد. باید هر نوع انحراف اعم از مساعد و نامساعد را بررسی کرد و پس از تعیین جهت، دست به اقدامات اصلاحی زد. این انحراف ممکن است شرکت را وادار کند یکبار دیگر در بودجه های نقدی کنونی و آینده خود تجدید نظر کند.

بودجه های نقدی را می توان ماهانه، هفتگی یا حتی روزانه تهیه نمود. اگر این دوره زمانی بیش از یک یا دوماه باشد، بودجه نقدی مورد نظر را به چندین بخش تقسیم کرده، آنرا برای دوره های کوتاهتر تهیه می کنند. به عنوان مثال میتوان بودجه نقدی یک دوره چهار ماهه را به هشت دوره پانزده روزه یا شانزده دوره هفت روزه(هفتگی) تقسیم و بودجه نقدی هر یک از این دوره های دو یا یک هفته ای را برآورد کرد.

مراحل تهیه بودجه نقدی :۱) پیش بینی فروش

                                  ۲) برآورد جریانهای نقدی ورودی به شرکت

                                  3) برآورد جریانهای نقدی خروجی از شرکت

                                  4) برآورد مانده وجه نقد و مانده وام در پایان ماه


مطالب مشابه :


بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی برق در آزمون سراسری

شما عزیزان می توانید مباحث مهم و سوال برانگیز آزمون کارشناسی ارشد برق در دانشگاه سراسری در
پکیج آزمون های کارشناسی ارشد برق

۲۳-سوالات و پاسخ کنکور دولتی کارشناسی ارشد برق ۸۱. ۲۴-سوالات ۴۴-تحلیل و بودجه بندی سوالات
پکیج جزوات دست نویس کنکور کارشناسی ارشد برق

۴۲-تحلیل و بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد برق ۹۲. ۴۳-سوالات کنکور کارشناسی ارشد
پکیج جزوات دست نویس کنکور کارشناسی ارشد برق

۴۲-تحلیل و بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد برق ۹۲. ۴۳-سوالات کنکور کارشناسی ارشد
جدول بودجه بندی سوالات کنکور در 7 سال گذشته)

جدول بودجه بندی سوالات کنکور در حسابرسی و کارشناسی ارشد حسابداری برق; خرید شارژ
کدام آزمون آزمایشی برای ارشد بهتر است؟

کنکور کارشناسی ارشد برق و بودجه بندی آزمونا این بود که سوالات کنکورای آزمایشی
بودجه بندی نقدی (Cash Budget)

محاسبه صورتحساب برق; تغییر می یابد بودجه بندی نقدی ارشد; دفترچه سوالات و
برچسب :